عنوان خبر   :

دعوت به همکاری از بازاریاب صنایع غذایی در صنایع غذایی مسرور

دسته بندی :دعوت به همکاری
تاریخ ثبت    :31/5/1396
لینک خبر    : http://www.foodpress.ir/post.aspx?ID=ef60243d8c4a46df9ac23bdf639a7aa6

دعوت به همکاری از بازاریاب صنایع غذایی در صنایع غذایی مسرور

صنایع غذایی> اقتصاد غذا -صنایع غذایی مسرور از بازاریاب صنایع غذایی دعوت به همکاری می نماید.

شماره تماس: 22580085-021