عنوان خبر   :

استخدام مدیر تولید در شرکت صنایع غذایی ایده آل

دسته بندی :دعوت به همکاری
تاریخ ثبت    :4/8/1394
لینک خبر    : http://www.foodpress.ir/post.aspx?ID=f368f2ff6dc943e98d39ea93fcd195ce

استخدام مدیر تولید در شرکت صنایع غذایی ایده آل

صنایع غذایی> اقتصاد غذا - شرکت صنایع غذایی ایده آل به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید: