فود پرس- رییس جمهور قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین ایران و ترکیه را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس ماده واحده این قانون، موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین ایران و ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده است و هرگونه تغییر و یا اصلاح این موافقتنامه باید به تصویب مجلس برسد. بر این اساس، مراجع صلاحیتدار یک طرف می تواند فهرست عوامل خسارت زای قرنطینه ای را تعدیل یا اصلاح کند. این تعدیل ها یا اصلاحیه ها از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع مراجع صلاحیتدار طرف دیگر خواهد رسید و حداکثر شصت روز پس از اطلاعیه مزبور لازم الاجرا خواهد شد.همچنین،مراجع صلاحیتدار طرفها اطلاعات مربوط به وقوع و شیوع عوامل خسارت زای (ارگانیزمها) قرنطینه ای مندرج در فهرست عوامل خسارت زای (ارگانیزمها) قرنطینه ای طرف دیگر در قلمرو خویش را مبادله خواهند کرد.بر این اساس،هرطرف رعایت مقررات قانونی قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات کشور طرف دیگر در مورد صادرات و عبور(ترانزیت) بذرها، نهال و دیگر کالاهای دارای منشأ گیاهی از قلمرو کشور یک طرف به قلمرو کشور دیگر یا از طریق آن را توسط سازمانها و نهادهای مربوط خود ضمانت خواهد کرد. ورود، صدور و عبور کالاها از طریق مرزهایی که توسط نهادهای مربوط طرفها در صورت درخواست هریک از طرفها تعیین می شود، صورت خواهد گرفت.
بنابر این گزارش طرفها توافق کردند هنگام صدور، برای بسته بندی محموله های کالاهای مشمول بازرسی بهداشت گیاهی از کاغذ، پلاستیک و سایر موادی که منشأ گیاهی ندارند، استفاده کنند. بر این اساس، نهادهای مربوط طرفها محق خواهند بود تا شرایط بهداشت گیاهی دیگری را درخصوص ورود کالاهای خاص تعیین کنند.همچنین، در صورت کشف آلودگی کالا به ارگانیزمهای خسارتزای قرنطینه ای یا مشاهده هرگونه نقض مقررات قرنطینه گیاهی کشور وارد کننده، نهادهای صلاحیتدار طرف وارد کننده محق خواهند بود تا نسبت به معدوم نمودن کالا، مرجوع کردن آن یا انجام امور لازم دیگر اقدام کنند و مراتب باید به طور کتبی به اطلاع نهادهای مربوط طرف صادرکننده برسد.بر این اساس، نهادهای مربوط طرفها در موارد خاص مساعدتهای متقابل تخصصی و فنی و سایر مساعدتها را در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی را طبق ترتیبات دوجانبه به یکدیگر ارائه خواهند کرد.همچنین، قبل از ورود و صدور محموله های گیاهی به منظور کاشت و تکثیر، ازقلمرو یک طرف به طرف دیگر بازرسی و بررسیهای قرنطینه ای باید در آزمایشگاههای مرجع صورت گیرد. بر این اساس، تمامی اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای این موافقتنامه توسط متخصصین طرفها از طریق انجام مشاوره حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حل و فصل اختلاف از طریق مشاوره،مراتب از طریق مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهد شد.همچنین،مفاد این موافقتنامه،حقوق و تعهدات طرفها را که از عضویت طرفها در سایر معاهدات بین المللی ناشی می شود،تحت تأثیر قرار نمی دهد.بر این اساس، این موافقتنامه برای یک دوره پنجساله معتبر می باشد و خود به خود برای دوره های پنجساله بعدی تجدید خواهد شد. پس از انقضاء دوره پنجساله اولیه،هریک از طرفها می تواند در هر زمان با ارائه پیش آگهی ششماهه، آن را فسخ کند.همچنین، طرفها می توانند با موافقت یکدیگرمفاد این موافقتنامه را تغییر داده یا اصلاح کنند. این تغییرات و اصلاحیه ها طبق بند(1) این ماده لازم الاجراء خواهد شد.
کد خبر 18459

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =