مهدی ملکوتی

قبل از شروع: در چند هفته اخير رييس جمهور، هيات وزيران و وزير جهاد كشاورزي علاوه بر اظهار نظر تصميم هايي در باره بخش كشاورزي اتخاذ كرده اند كه جالب توجه است. به نظر مي رسد برخي از اين اظهار نظر ها به دليل اطلاع رساني ناكافي يا دور از واقعيت صورت گرفته و برخي ديگر تكرار تجربه هاي شكست خورده و هم چنين افاضاتي است كه حتما بايد بيان مي شده و گرنه چه نياز به بيان بديهيات است. به همين خاطر وقتي ما هم ديديم بازار اظهار نظر آشفته است، دست به قلم برديم و آنچه شد كه در پي مي آيد.
 
عمليات سخت ممكن براي استانداران
رئيس جمهور: از جمله وظايف استانداران و مسوولان اجرائي كشور در سال جاري افزايش دو ميليون هكتار زمين به اراضي تحت كشت كشور است.
 اينكه در سال جاري دو ميليون هكتار زمين به اراضي تحت كشت كشور اضافه شود خيلي خوب است، اما چگونه ؟ چگونه ؟! منظور از سال جاري چيست؟ از سال جاري كشاورزي هفت ماه گذشته و به احتمال زياد منظور رئيس جمهور محترم اضافه شدن دو ميليون هكتار در پنج ماه باقي مانده از سال زراعي نيست. پس مي ماند سال 91 كه كمتر از يازده ماه از آن با قي است كه فارغ از اينكه در اين مدت كم مي توان اين سطح عظيم را زير كشت برد يا خير؟ آيا اعتبار هاي مورد نياز آن تامين شده است ؟ آيا توان اجرائي و مهندسي به حد كافي براي انجام چنين عمليات گسترده اي در كشور وجود دارد يا خير؟ اينكه اين دو ميليون هكتار بر اساس كدام الگو و براي كشت چه محصولاتي بايد آماده شود در گفته هاي رئيس جمهور لحاظ شده يا خير؟ با تمام این هاجاي اين پرسش بسيار اساسي مطرح است كه دو ميليون هكتار زمين در كجاي ايران وجود دارد كه قابليت كشت دارد و تا كنون كشت نشده است؟ به غير از چند ده هزار هكتار زميني كه در اراضي پاياب سد كرخه در خوزستان و چند استان ديگر به طور پراكنده وجود دارد كه آن هم به دليل فراهم نبودن تاسيسات آبياري و زهكشي و خيلي مسائل فني ديگر به سرعت امكان آماده سازي ندارد در كدام نقاط كشور مي توان به چنين سطحي از زمين دست يافت ؟ آيا مقصود اراضي شيب دار در دامنه هاي زاگرس و ا لبرز است ؟ كشت ديم مقصود است؟ و يا..... البته اين پرسش ها به معناي آن نيست كه امكان توسعه اراضي كشاورزي در ايران وجود ندارد، اما واقعيت اين است كه در چنين سطح عظيمي با توجه به توان فني- مهندسي، تجهيزات و همچنين پراكنش اراضي كشور آنهم در اين زمان كوتاه امكان پرداختن به اين امر به طور قطع كاري غير ممكن است. به خصوص اگربنا باشد به طور اصولي و علمي كار انجام شود نه ديمي و در حد اطلاع رساني و افتتاح. بد نيست عزيزان در جهاد كشاورزي در ارا ئه و انتقال اطلاعات به رئيس جمهور تمام جوا نب را برسي كنند تا رئيس جمهور هم چيزي از آنها نخواهد كه توان اجرايي كردنش درزمان کم وجود نداشته باشد.


 
امان از هوا شناسي 
 
رئيس جمهور: شيوه كشت، آبياري و بذرها را بايد اصلاح كرد تا شرايط آب و هوايي سال هاي آينده در زمينه تامين آب حوزه،كشاورزي دچار مشكل نشويم.
خدمت رئيس جمهور محترم عارضم كه ما - كارشناسان و اهل فن و دوستان قلم به دست در كشاورزي - سال هاي سال است كه گفتيم و نوشتيم و زبان مان هم مو در آورد، اما كسي گوش نكرد كه اين كشاورزي الگوي كشت مي خواهد. رواج شيوه هاي نوين آبياري آنهم در كشوري كه آب محدود كننده ترين عامل توسعه كشاورزي است و دستيابي به بذور اصلاح شده با عملكرد بالا، مقاوم به خشكي و.... براي بخش كشاورزي از نان شب هم واجب تر است، اصلا حرف جديدي نيست. ما گفتيم تا حالا كه نشده - يعني خيلي كم شده - شما بگوئيد انشاالله بشود ما كه بخيل نيستيم. در ضمن اگر هوا شناسي چيزي گفته كه اين طورخاطر رييس جمهور مكدرشده.... و به تكاپو افتاده ايد لطفا خيلي جدي نگيريد چرا كه حرف اين دوستان دو سه خط در ميان درست از آب در مياد. البته اصل مطلب كه فلات ايران در اقليم گرم وخشكي واقع شده حرف امروز و ديروز نيست، هزاران سال است كه اين طور بوده و به طور حتم بايد اقدام هاي اساسي انجام داد،اما اگر بچه هاي هوا شناسي چيزي گفته اند كه اين طور به تكاپو افتاده ايد خيلي جدي نگيريد كه دو خط در ميان پيش بيني هاشون درست از آب در مياد. حرف جديدم آرزوست.
ََآن رفتن و اين آمدن
 به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با هدف جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي، آئين نامه جديد اساسنامه تشكيل شركت هاي "سهامي زراعي "به تصويب هيات وزيران رسيد.
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و در زمان پهلوي دوم با كلي سر و صدا شركت هاي "سهامي زراعي " تاسيس شد. به گفته برخي ها عملكرد شان مطلوب و به عقيده عده ای نا مطلوب بود. انقلاب هم كه پيروز شد يه دفع دوستان دور هم جمع شدند و كمر همت بستند تا بساط اين شركت ها كه به احتمال زياد از نظرشان به درد نخور بود را برچينند، كه البته موفق هم شدند. حالا در دهه چهارم انقلاب دوباره عده اي از دوستان دور هم جمع شده اند و تصميم به تاسيس اين شركت ها گرفته اند. پيشنهاد به هيات وزيران دادند و هيات وزيران هم كه كلا كمر همت و خدمت براي شرح و بسط كشاورزي بسته اند، بلا فاصله پيشنهاد دوستان را تصويب كردند. خدا پدر و مادر شان را بيامرزد. البته دوستان هم از تجربه هاي چهل پنجاه سال پيش به طور حتم استفاده كرده اند و به سادگي از كنار آن نگذشته اند تا چند سال دیگه دوباره دوستان دیگر به فکر منحل کردن این شرکت ها نیفتند  و ما مانده ايد كه آن رفتن و اين آمدن بهر چه بود ؟!
 
 
خليليان،هدفمندی یارانه ها و كرامات شيخ ما
 
وزير جهاد كشاورزي: در چار چوب طرح هدفمندي يارانه ها،به كشت حفاظتي،توسعه مكانيزاسيون و اصلاح ساختار هاي مصرف آب و انرژي در واحد هاي توليدي مرغداري،دامداري و گلخانه ها در دستور اين وزارتخانه است.
 اگر موارد ياد شده تا كنون در دستور كار وزارتخانه نبوده آيا مي توان پرسيد كه چه چيز مهم تري در دستور بوده ؟ كشاورزي بدون كشت حفاظتي،توسعه مكانيزاسيون و اصلاح ساختارهاي مصرف آب و انرژي در واحد هاي توليدي چه معنا و مفهومي دارد؟ اينها بديهيات توليد است كه ما سالهاي سال است از آن غافل مانده ايم و حالا هم كه "چوب تر "بالا آمده به جبر يادمان افتاده كه بايد چنين باشد و چنان. جالب اينكه بر خود ميباليم و از اينكه به بديهيات توجه كرده ايم ذوق زده هم مي شويم و آن را در بوق كرنا مي كنيم. واقعا كه قصه مسوولان ما "همان قصه كرامات شيخ ما "است و لا غير. اصلا يكي نيست از اين آقاي محترم بپرسد با وضيعت قيمت هاي آب، برق و حامل هاي انرژي اگر توجهي به اين نكات نشود اساسا" مي توان به كار كشاورزي ادامه داد ؟!
 
 
تصميمات لازم الاجرا
 
وزير جهاد كشاورزي: براي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، كار گروه ويژه توسعه بخش كشاورزي زير نظر رييس جمهور تشكيل شد كه تصميمات اين كار گروه به عنوان تصميمات دولت براي همه لازم ا لاجراست.
يكم: حمايت از توسعه كه كار گروه نمي خواهد فقط و فقط عمل مي خواهد و سر كيسه را شل كردن.
دوم: رييس جمهور بنده خدا كم گرفتاري دارد كه مدام برايش كار گروه،شوراي عالي و....... مي تراشيد. اگر قرار است رييس جمهور همه جا حاضر باشد پس بقيه دوستان به چه كار مي آيند ؟اگر هم بحث تخصص مطرح است كه چرا آدرس هاي غلط مي دهيد كه ايشان چيز هايي بگويند و بخواهند كه اجرا كردنشان عمليات غير ممكن به نظر برسد.
سوم: اگر تصميمات دولت لازم ا لاجرا نباشد كه وامصيبتا ست. اصلا اگر قرار است تصميم دولت و رييس دولت لازم ا لاجرا نباشد پس آن تصميم به چه كار مي آيد.
کد خبر 18469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =