مرکز آمار ایران  جدیدترین آمار اعلام شده این مرکز در خصوص قیمت محصولات کشاورزی را اعلام کرد.

- محصولات کشاورزی

در گروه غلات، ذرت دانه‌ای

قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در پاییز سال 1391 در کل کشور 5896.3 ریال بوده است که استان کرمان با 7400.4 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 4778.6 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

قیمت فروش این محصول در پاییز سال 91 نسبت به فصل مشابه سال 90 ، 39.2 درصد افزایش داشت.

-برنج

در فصل پاییز سال 1391 قیمت فروش یک کیلوگرم برنج در کل کشور 39 هزار و 189.8 ریال بوده است. استان ایلام با 45 هزار و 843.7 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 25 هزار ریال کمترین قیمت‌های فروش را داشته‌اند.

قیمت فروش برنج 41.7 درصد نسبت به فصل مشابه سال 90 افزایش داشت.

-شلتوک

در پاییز سال 1391 قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور 16 هزار و 468.9 ریال بیشترین و استان خوزستان با 9 هزار و 193.2 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 90، افزایشی برابر با 63.7 درصد داشته است.

-در گروه حبوب، لوبیا قرمز

قیمت فروش 1391 قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا قرمز در پاییز سال 1391 در کل کشور 26 هزار و 522.5 ریال بوده است که استان قم با 31 هزار و 166.7 ریال بیشترین و استان فارس با 23 هزار و 105.3 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 91 نسبت به فصل مشابه سال نود 88.9 درصد افزایش داشت.

- لوبیا چیتی

در پاییز سال 1391 قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی در کل کشور به رقم 34 هزار و 888.2 ریال رسید که استان قم با 39 هزار و 869.6 ریال بیشترین و استان مازندران با 28 هزار و 307.7 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است.

قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 90 با افزایشی معادل 112.7 درصد بوده است.

- دانه‌های روغنی، آفتابگردان روغنی

در پاییز سال 91 قیمت فروش یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در کل کشور 13 هزار و 204.3 ریال بوده است. استان خراسان شمالی با 20 هزار و 235.3 ریال بیشترین و استان گلستان با 8 هزار و 727.3 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند.

قیمت فروش این محصول در پاییز 91 نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 128.4 درصد افزایش داشته است.

- محصولات لیفی، پنبه وش(محلوجی نشده)

در پاییز سال 91 قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش در کل کشور 17 هزار و 859.7 ریال بوده است، استان خراسان جنوبی با 19 هزار و 767 ریال بیشترین و استان کرمان با 11 هزار ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند.

قیمت فروش این محصول در پاییز سال 91 نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 62 درصد افزایش داشته است.

- محصولات جالیزی، هندوانه

در پاییز سال 1391 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 2 هزار و 414 ریال بوده است استان ایلام با 4 هزار و 667.6 ریال بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 1619.1 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 90 افزایشی برابر با 32.4 درصد داشته است.

- خربزه

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 3085.1 ریال بوده است. استان‌های ایلام با 5 هزار و 253.8 ریال بیشترین و استان خوزستان با 2 هزار و 513.5 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

قیمت فروش این محصول در پاییز سال 91 نسبت به فصل مشابه سال 90 با کاهش معادل 23.0 درصد روبرو بوده است.

- خیار

در پاییز سال 1391 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور 7019.8 ریال بوده است. استان مرکزی با 9847.3 ریال بیشترین و استان فارس با 1745.5 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

قیمت فروش خیار نسبت به فصل پاییز سال 90 با افزایشی معادل 15.9 درصد روبرو بوده است.

- سبزی‌ها، سیب‌زمینی‌

در پاییز سال 91 قیت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور 2 هزار و 346 ریال بوده است. استان کرمان با 6005.1 ریال بیشترین و استان زنجان با 1835.4 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور دااشته‌اند.

قیمت فروش این محصول در پاییز سال 1391 نسبت به سال 90 معادل 5.3 درصد افزایش داشته است.

-گوجه‌فرنگی

در پاییز 91 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور 2182.8 ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان هرمزگان با 5 هزار و 638.8 ریال و پایین‌ترین قیمت فروش را استان زنجان با 1880.4 ریال داشته‌اند.

قیمت فروش این محصول در پاییز سال 1391 نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 23.1 درصد افزایش داشته است.

- بادمجان

در پاییز سال 91 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 4866.5 ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 7059.2 ریال بالاترین و استان هرمزگان با 1370.4 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 90 معادل 3.9 درصد افزایش داشته است.

-پیاز

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 4423.2 ریال بوده است استان همدان با 6561.6 ریال بالاترین قیمت فروش و استان البرز با 2898.5 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

قیمت فروش این محصول در پاییز 91 نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 67.7 درصد افزایش داشته است.

- محصولات علوفه‌ای، یونجه

در فصل پاییز سال 91 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 4961 ریال بوده است. استان کهگیلویه‌ و بویراحمد با 6259.7 ریال بیشترین و استان ایلام با 3750 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند.

قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 90 معادل 33.6 درصد افزایش داشته است.

- ذرت علوفه‌ای

در پاییز سال 91 قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت علوفه‌ای در کل کشور 909.5 ریال بوده است استان آذربایجان شرقی با 1639.6 ریال بیشترین و استان لرستان با 613.1ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 91 نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 47.4 درصد افزایش داشته است.

- میوه‌های هسته‌دار، انار

در پاییز سال 91 قیمت فروش یک کیلوگرم انار در کل کشور 11 هزار و 842.5 ریال بوده است استان کرمان با 16 هزار 600.7 بیشترین و استان یزد با 8 هزار و 423.8 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

قیمت فروش انار نسبت به فصل مشابه سال 90 با افزایشی معادل 50.8 درصد روبرو بوده است.

- میوه‌های دانه‌دار، سیب درختی

قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در پاییز سال 91 در کل کشور 6948.5 ریال بوده است. استان کرمان با 1357.4 ریال و استان اصفهان با 4366.6 ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش در کل کشور بوده‌اند، قیمت فروش این محصول در پاییز سال 91 نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 2.9 درصد کاهش داشته است.

- انگور

در پاییز 91 قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور 7009.7 ریال بوده است.

استان اصفهان با 10 هزار و 192.3 ریال بیشترین و استان فارس با 5254.6 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند، قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 90 معادل 25 درصد افزایش داشته است.

- مرکبات، پرتقال

در پاییز سال 91 قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور 9 هزار و 288.9 ریال بوده است. استان کرمان با 9 هزار و 357.6 ریال بیشترین و استان گلستان با 4 هزار و 901.4 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند.

قیمت فروش این محصول در پاییز 91 نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 48.1 درصد افزایش داشته است.

- نارنگی

در پاییز 91 قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور 4 هزار و 769.4 ریال بوده است. استان کهگیلویه‌و بویراحمد با 8 هزار و 756.1 ریال بیشترین و استان گلستان با 3647 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 91 نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 8.2 درصد کاهش داشته است.

ب- دام و فراورده‌های دامی، دام، گوسفند و بز زنده پرواری

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 83 هزار و 174 ریال بوده است.

استان سیستان و بلوچستان 108 هزار و 22.7 ریال بالاترین و استان کهگیلویه‌و بویراحمد با 66 هزار و 707.3 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

قیمت فروش آن در فصل پاییز 91 نسبت به فصل مشابه سال 90 برابر با 28.5 درصد افزایش داشته است.

- گاو و گوساله پرواری

در پاییز سال 1391 قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 84 هزار و 228.2 ریال بوده است. استان لرستان با 95 هزار و 267.7 ریال بیشترین و استان گلستان با 62 هزار و 21.3 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 90 معادل 83.8 درصد افزایش داشته است.

- فرآورده‌های دامی، شیرگوسفند (چرخ نکرده)

در پاییز سال 91 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 11 هزار و 966.6 ریال بوده است که نسبت به سال 90 با افزایشی برابر با 109.1 درصد روبرو بوده است. استان مازندران با 142 هزار و 402 ریال بالاترین و استان اردبیل با 10 هزار ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

- شیر گاو (چرخ نکرده)

در پاییز سال 91 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 8921.3 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 90 با افزایشی برابر با 83.8درصد روبرو بوده است استان بوشهر با 15 هزار ریال بالاترین و استان هرمزگان با 5 هزار و 240.5 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

-شیر خام گاو (چرخ نکرده)

در پاییز سال 1391 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 6 میلیون و 313 هزار و 390 ریال بوده است. استان یزد با 1 میلیون و 317 هزار و 494.2 ریال و استان ایلام با 298 هزار و 733.8 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند.

هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 30.0 درصد افزایش داشته است.

-شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در فصل مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 435 هزار و 748.9 ریال بوده است. استان مازندران با 859 هزار و 845 ریال و استان ایلام با 297 هزار و 479.8 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 24.7 درصد افزایش داشته است.

- دیسک زمین آبی با تراکتور

در پاییز سال 1391 هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی با تراکتور در کل کشور 307 هزار و 519.5 ریال بوده است. استان گیلان با 796 هزار و 721.3 ریال و استان قم با 162 هزار و 963 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند.

هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 36.4 درصد افزایش داشته است.

- دیسک زمین دیم با تراکتور

در فصل مورد بررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 228 هزار و 552.1 ریال بوده است. استان مازندران با 741 هزار و 176.5 ریال و استان ایلام با 162 هزار و 437 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند.

هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 23.3 درصد افزایش داشته است.

-خدمات نیروی انسانی،کارگر میوه‌چین (مرد)

در پایین سال 1391 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور 292 هزار و 251.8 ریال بوده است. استان قم با 445 هزار و 935 ریال و استان هرمزگان با 150 هزار و 313.3 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 40.8 درصد افزایش داشته است.

- کارگر میوه‌چین (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور 178 هزار و 632.9 ریال بوده است. استان قزوین با 312 هزار و 307.3 و استان هرمزگان با 100 هزار ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌‌اند.

سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 35.7 درصد افزایش داشته است.

- دروگر غلات(مرد)

در پاییز سال 1391 دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 306 هزار و 592.7 ریال بوده است. استان فارس با 461 هزار و 538.5 ریال و استان خراسان شمالی با 207 هزار و 831.3 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 48.1 درصد افزایش داشته است.

-کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)

در پاییز سال 1391 دستمزد روزانه یک نفر کاگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور 247 هزار و 7.9 ریال بوده است.

استان البرز با 350 هزار ریال و  استان خوزستان با 167 هزار و 146.4 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 90 معادل 32 درصد افزایش داشته است.

- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار زن در کل کشور 167 هزار و 914.9 بوده است. استان البرز با 260 هزار و استان خوزستان با 149 هزار و 951.3 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل پاییز سال 90 معادل 58.1 درصد افزایش داشته است.

کد خبر 23678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =