قربانعلی تنگ شیر- عضو سازمان نظام دامپزشکی کشور

در این چشم انداز از دیدگاه¬ها و نظریات ارزشمند اساتید، پیشکسوتان ، روسا سازمان دامپزشکی و معاون فعلی سازمان و مدیران بخش خصوصی استفاده شده است از جمله دکتر عباسعلی مطلبی رییس اسبق سازمان دامپزشکی کشور دکتر علیرضا صفاریان رییس اسبق سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی دکتر محسن مشکوه معاون سازمان دامپزشکی دکتر ابراهیم مستجابی از کارشناسان برجسته دامپزشکی در بخش خصوصی دکتر سورن پزشکیان از بیان گذران صنعت غذا طیور در ایران و آقای مهندس مصطفی مصطفوی عضو انجمن جهانی طیور که باید از همه آنان تشکر و قدردانی نمود.


دامپزشکی کشور بر این باور است که با اصلاح سیاست¬های کلان اقتصادی و نگاهی نو به بخش و اصلاح فرآیندهای تولید می¬توان بیش از گذشته با عنایت به پتانسیل های موجود نقش موثر در بخش تولیدات دامی کشوردر حماسه اقتصادی را رقم زد.
بدون شک تحول اساسی در زیر ساخت¬ها نظام آموزشی، ساختار مدیریتی، ارتقا و بهره وری و بازار در بخش تولیدات دامی از انتظارات به حق و قابل دسترس بوده که با تغییر در باورها و ایجاد نگرش نو در کارگزاران دولتی قابل اجرا می باشد.
باید پذیرفت که بخش دامپزشکی بر اساس رهنمودهای معمار کبیر انقلاب اسلامی و تاکید مقام معظم رهبری به عنوان محور توسعه اقتصادی حافظ استقلال، ضامن امنیت غذایی در عرصه خودکفایی محصولات و فرصت ساز رهایی از اقتصاد تک محصولی، زمینه ساز حضور در بازار جهانی، با ایجاد ظرفیت های اشتغال با سایر  بخش های اقتصادی فرصت های اقتصادی جدیدی را جهت رونق اقتصادیدید می آورد.
با سیاست گذاری مناسب و اقدام اساسی در ایجاد زیرساخت ها و برنامه های مناسب فرآیند تولید محصولات دامی بهتر کشور را فراهم سازیم. امروزه تشکلهای تخصصی و تولیدی در بخش به عنوان سرمایه اجتماعی، فرصت های پذیرش مسئولیت و متناسب سازی ساختارهای دولتی را نوید می دهد.
با توجه به اهمیت دامپزشکی در دنیا و نقش آن در بهداشت و سلامت جامعه و در نتیجه افزایش بهره وری در کشور باید به شاخص های مهم ارزشمند دامپزشکی در دولت آینده توجه بیشتری کرد. بخش کشاورزی با تمام مشکلاتی که دارد در شرایط تحریم بار تامین غذا مردم را به دوش دارد و به فعالان این بخش از اقشار با انگیزه و سخت کوشی هستند که در استقلال کشور نقش چشمگیری دارند. تولیدات دامی کشور با ارتقا بهره وری و کاهش هزینه های تولید، ساماندهی واحد خرد، توسعه واحدهای صنعتی و استفاده از دانش و علوم و فنون روز می تواند به جایگاه واقعی خود برسد بخش عمده انتظارات دامپزشکی کشور می تواند به شرح زیر باشد.
1-    تامین امنیت غذایی با رویکرد خودکفایی در محصولات تولیدات دامی.
2-    توسعه پایدار تولیدات دامی.
3-    تقویت بنیان های علمی و کاربرد دستاوردهای آن در ارتقاء بهره وری به منظور حفظ سرمایه دامی کشور.
4-    بهبود نظام مدیریتی و ساختار منابع انسانی در بخش دامپزشکی.
5-    ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء، توانمندی، مهارت و منزلت اجتماعی بهره برداران در بخش.
6-    تدوین برنامه مناسب در حفظ، تثبیت، احیا و توسعه و بهره برداری پایدار از ذخایر ژنیتیکی دامپزشکی.
7-    ارتقاء جایگاه تصمیم سازی تشکل ها در سیاست گذاری، برنامه ریزی و هدایت بخش دامپزشکی.
8-    توسعه زیرساخت ها به منظور استفاده حداکثری از دانش و فن آوری در فعالیت های دامپزشکی.
9-    حمایت از تولید واکسن و دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی و صادرات آنان.
10-    توسعه سرمایه گذاری در بخش تولیدات دامپزشکی با رویکرد اطمینان بخشی ایجاد درآمد برای تولیدکنندگان.
11-    توان افزایش تولیدکنندگان و بهره برداران.
12-    اصلاح ساختار آموزشی دانشکده های دامپزشکی.
13-    توجه به بخش خصوصی دامپزشکی و توجه به نیازهای آنان.
14-    ایجاد هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی.
15-    افزایش توانمندی¬های جامعه دامپزشکی و نظام دامپزشکی کشور.
16-    توجه اساسی به آموزش نیروی انسانی مورد نیاز واقعی.
17-    توجه بیشتر به امر اطلاع رسانی و روابط عمومی در دامپزشکی.
18-    معرفی هر چه بیشتر توانمندی های دامپزشکی در خارج از کشور.
19-    توجه به امر مهم و اساسی اخلاق در دامپزشکی.
20-    پیش بینی تعیین اعتبارات واقعی مورد نیاز بخش.


در مورد مجموعه ارزشمند و استراتژیک دامپزشکی در کشور، از ریاست محترم جمهوری منتخب و دولت محترم برگزیده ایشان این است که ابتدا خیلی سریع و صریح برای خود روشن فرمایند که آیا دامپزشکی از بعد مهم بهداشت عمومی جامعه و همچنین از بعد مهم اقتصادی، تولیدی و ایجاد اشتغال به واقع مثبت و دیگر مسائل مهم و مرتبط آیا واقعا نقش ارزنده، استراتژیک و خیلی ضروری برای جامعه را دارد یا نه؟
آیا کشورهای خیلی پیشرفته جهان و خیلی صنعتی در جهان به مجموعه دامپزشکی کشورشان به دلیل اهمیت و استراتژیک بودن، توجهات خاص و لازم و کافی را دارند یا نه؟
اگر پاسخ این سولات را مهم یافتند، که این امر مورد اعتقاد و باور ماست، در آن صورت به مجموعه دامپزشکی کشور، تقریبا مشابه با مدیریت¬های چهل ساله اخیر به این امر نگاه نکنند، بلکه ابتدا با چشم احتیاج مبرم به یک مطالعات جامع و همه جانبه نگر به مجموعه دامپزشکی داشته باشند، تا بعد از آن از روی نتایج مطالعات به حال و آینده دامپزشکی توجه کنند، بدون انجام مطالعات از انجام هر کاری عجولانه و راه حل های مقطعی و راه   رفتن های کورمال مدیران قبلی واقعا پرهیز نمایند، بلکه همه امورات توسعه و بهبود بخش خصوصی و خیلی موارد دیگر را منطبق با نتایج مطالعات پایه ریزی، اصلاح و بهبود نمایند.
مجموعه دامپزشکی کشور از خیلی وقت¬ها پیش نیازمند به مطالعات جامع و همه جانبه نگر بوده و سازمان جهانی دامپزشکی نیز به این امر توصیه کرده بوده است.
با توجه به تغییرات زیادی که در این چهل سال اخیر صورت گرفته، ضرورت داشته است که با یک مطالعات همه جانبه نگر و با شرایط روز و جهان نسبت به اصلاحات و تغییرات در سازماندهی این خانواده بزرگ دامپزشکی اقدام می¬گردید، تشکیلات دامپزشکی کشور و سازماندهی آن در حدود هشتاد سال قبل به خوبی و با یک استراتژی و راهبرد کلان درست و منطبق با شرایط آن زمان به درستی طراحی و پیاده گردیده بود، این راهبرد تعیین شده در 40=30 سال اول بخوبی پاسخگوی نیاز ها ی دامپزشکی آن زمان ها بود و در سایه این راهبرد درست روزبه روز مجموعه دامپزشکی رشد و ارتقاء پیدا می¬کرد، البته در 40=30 سال اول میزان تغییرات مرتبط زیاد نبودند.
در 40 سال بعد، بتدریج تغییرات بیشتری در شرایط مرتبط با دامپزشکی کشورمان شروع شد و روز به روز روند تغییرات شدت بیشتری به خود گرفت.
متاسفانه مقامات مسئول و طراز اول در دامپزشکی ندانسته با این تغییر شرایط عنایت لازم را نشان ندادند و معمولا کارها را با راه حل¬های مقطعی و بدون مطالعه همه جانبه نگر پیش بردند.
تغییرات روزافزون خیلی سریع بوجود آمدند مثلا:
•    افزایش تعداد نیروهای روز افزون فنی تخصصی دامپزشکی خود مقوله خیلی مهمی بود و هست که  می توانستند استفاده¬های اصولی و بهینه ای را ازآنها عاید کشور می شد که خود بخت طولانی است و در این مجال نمی گنجد.
•    و با رشد بخش خصوصی بعنوان نیروی عظیم و ارزشمند و روزافزون که در حیطه های مختلف،   سازمان دهی، نظارت، برنامه ریزی اصولی و بکارگیری حساب شده این نیروی عظیم و توان خارق العاده بخش خصوصی، خود مطالب خیلی ضروری و با اهمیتی است که در شرایط جاری نیاز به اصلاحات، توسعه، بهبود و تغییرات زیادی دارد.
•    سازمان دهی اصولی بخش های دولتی و خصوصی در زمینه های تشکیلاتی آموزشی، اجرائی و خیلی موارد دیگر که در مطالعات همه جانبه نگر روشن خواهند شد.
با این اشارات کلی، حال انتظار اصولی از ریاست محترم جمهوری منتخب و دولت برگزیده ایشان و مقامات کشوری مدیران طراز اول این است که ابتدا برنامه مطالعات جامع برای مجموعه دامپزشکی کشور توسط سازمان های ذیصلاح ( نظیر سازمان برنامه و بودجه سابق و ...) را طراحی و با دستورات جدی و کارساز آن را به اجرا درآورند تا در کشورمان نقش ارزنده و خیلی مهم دامپزشکی در زمینه های حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی جامعه، حفظ و سلامتی دام، طیور و آبزیان کشور، افزایش اشتغال مثبت در کشور، افزایش تولیدات اساسی نظیر شیر، گوشت، تخم مرغ و .....، کاهش نیاز به واردات، افزایش صادرات، تقویت بنیه اقتصادی کشور را بتوانند  پایه ریزی نمایند.
با توکل به خدا باید موفقیت و شکوفائی هر چه بیشتر کشورمان در زمینه های مختلف، منجمله در زمینه مجموعه ارزشمند دامپزشکی می باشیم.

 

کد خبر 24870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =