منصور انصاری

جابجايي و رفتن يك مدير و آمدن مدير ديگر در يك تشكل مركزي توليدي همانند "اتحاديه مركزي تعاوني هاي كشاورزي دامداران ايران" اگر يكباره غير منتظره و ناگهاني نباشد و طبق عرف با زمينه هاي قبلي و به روش متداول قانوني صورت بگيرد موضوعي است عادي و كمتر مي تواند جاي مناقشه ، پرسش و بحث و گفتگو باشد گرچه حتي در چنين شرايطي وظيفه مطبوعات به ويژه مجلات تخصصي ،رسانه هاو سايت هاي كشاورزي منتفي نخواهد شد آنها وظيفه دارند بپرسند كه مدير قبلي چه كارهايي را انجام داد و چه وظايفي كه مي بايست انجام دهد ولي نداد ، كاستي هايش چه بود و حتي طرح بحث كنند كه اين مدير جديد قرار است چكار كند و چه برنامه هايي را مد نظر دارد؟!  اما اتفاقي كه در مورد جابجائي مهندس سعيد سلطاني سروستاني مدير عامل اتحاديه مركزي تعاوني هاي كشاورزي دامداران ايران اتفاق افتاد در حاليكه هفته قبل از اين تغيير،ايشان در نشست هيات اعزامي اتحاديه ملي مالزي  ANG KASA به همراه معاونان و مديران ارشد سازمان مركزي تعاون روستايي و مدير عامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي روستايي و كشاورزي حضور داشت،غير منتظره بود به ويژه اينكه در خبرهاي اوليه مندرج در سايت ها كشاورزي كوتاه و مختصر نوشته شد" مدير عامل اتحاديه مركز دامداران بركنار شد." در اين خبر كوتاه دليلي براي اين جابجائي، استعفا يا همان كه در تيتر رسانه ها بود يعني بركناري، به ميان نيامده بود، حتي در اين خبر توضيحي در مورد دلايل آمدن مهندس عزيزاللهي بجاي ايشان نبود،در واقع خبر مبهم بودو هيچ مسئولي هم توضيحي در مورد اين اتفاق ندارد مثلا" مدير جديد به پيشنهاد كداميك از اتحاديه هاي استاني يا مسئولان و دست اندركاران مرتبط برگزيده شد،گفته مي شود مهندس عزيزاللهي هنوز جزء تشكيلات صنايع شير ايران (پگاه) به شمار مي رود و رابطه خوبي هم با مهندس رومي مدير عامل اين مجموعه عظيم لبني كشور دارد آيا قرار است ايشان واسطه اي ميان صنايع شير ايران با دامداران باشد يعني به نوعي صنايع لبني را متقاعد كند كه دست از لج بازي بردارند و شير را به قيمتي كه مورد نظر وزير است يعني هركيلو 1440 تومان خريداري كنند تا بخشي از مشكلات دامداران و وزارت خانه در پرداخت يارانه ها حل شود؟
پيش از اين مي دانيم كه مهندس سعيد سلطاني سروستاني در ميان تمامي راهكارها براي حل مشكلات عديده دامداران بيش از هر چيز بر پرداخت يارانه هاي دولتي تاكيد داشت و از سالها قبل بر اين موضوع كه دولت براي سبوس، علوفه و اين اواخر براي خريد شيريارانه اي پول بدهد اصرار مي كرد و همواره در حال انجام مصاحبه با خبرگزاري ها و سايت هاي خبري براي اخذ پول يا گراني و ارزاني شير يا اين يا آن نهاده بود، در حالي كه دولت از قدرت نقدينگي قابل توجهي برخوردار نيست و نمي تواند چنين تعهداتي را بطور كامل  انجام دهد . به هر حال رفتن مهندس سلطاني به يكباره ،بدون مقدمه قبلي و با تيتر ي حاكي از بركناري در هاله اي از ابهام قرار دارد كه فقط مهندس حجتي وزير مي تواند بگويد چرا سلطاني رفت و عزيزاللهي آمد؟! اما نكته هاي بسيار ديگري در بطن اين استعفا، بركناري يا جابجايي يا هر مضمون يا عنوان ديگري كه بر آن مي توان گذشت وجود دارد از جمله اين بحث كه  اين تشكل ها بر عكس آنچه گفته مي شود چندان قدرت و جايگاهي در نظام تصميم گيري ندارند،گرچه مهندس سلطاني هم در ميان دامداران بزرگ صنعتي همچنين دامداران كوچك در استانهاي دور دست مقبوليت و پايگاه قابل اتكايي نداشت و تقريبا" تمامي اقدامات اطلاع رساني اش خلاصه شده بود در چانه زني و مطالبه پول از دولت و ابتكار عمل ديگري براي حل بحران دامداران و صنايع لبني به كار نبرد و مداوم با تفسير چند بند از قانون انتزاع و تكرار آنان در تعداي "خبرگزاري نشان شده "سعي داشت درست بودن گفته ها و بيانات خود را به ديگران از جمله مسئولان مرتبط اثبات كند و بجاي برخوردهاي خلاق و مذاكرات ،ديدار و ملاقات با صاحبان صنايع لبني گفتگو و گفتمانهاي كار ساز و دست يابي به راه حل هاي ميانه و مفيد و منطقي ؛دولت و وزارتخانه را درگيري تقابل جوئي با صنايع لبني مي كرد گذشته از اينها بايد گفت:اين شيوه جابجائي نيز نقش و جايگاه تشكل هاي توليدي و سراسري كه قرار است (و مداوم مي گويم)مسئوليت ها را به آنان واگذار خواهيم كرد در ته جدول قرار خواهد داد، گفتني است اين رخداد به رغم گذشت ده روز از آن در ميان جامعه دامداران كشور و تشكل هاي مختلف با بي تفاوتي مواجه شد انكار كارمند يك اداره دولتي صبح سركار رفته و بعد از ظهر همان روز به منزل بازگشته است و هيچگونه انعكاس مثبت يا منفي در پي نداشت، در باب عملكرد مهندس سعيد سلطاني طي دو دوره مديريت ايشان در بزرگترين تشكل دامداري كشور و آنچه كه انجام دادو يا نداد گفتني بسيار است كه لازم است مورد بحث قرار گيرد.
کد خبر fe8ae8c1b08245b096c860bd935d63b0

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =