مهدی غضنفری

  • تغییر ریل صندوق ارزی

    رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی راه بازگشت از مسیر انحرافی صندوق را تشریح کرد:

    تغییر ریل صندوق ارزی

    رئیس هیات عامل صندوق توسعه‌ ملی در یک نشست خبری با تشریح تجارب موفق صندوق‌های ثروت ملی دنیا، دلایل انحراف منابع در صندوق توسعه ملی را تشریح کرد. به گفته مهدی غضنفری، تفاوت اصلی صندوق توسعه ملی ایران با صندوق‌های موفق دنیا، چگونگی بهره‌گیری از منابع است. از نگاه او، صندوق توسعه ملی منابع خود را به شکل تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کرده و در پروژه‌های خارجی و داخلی سرمایه‌گذاری نکرده است، این در حالی است که صندوق‌های موفق دنیا، همواره در پروژه‌های موفق و سودآور، سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد که برای صیانت از منابع، یک تغییر رویکرد در ماموریت صندوق صورت گیرد. به گفته او، صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی به صورت مستقیم تسهیلات‌دهی نکرده و این موارد از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتری، این ریسک بر دوش بانک‌ها باشد. اما در عمل اکثر بانک‌ها به این وظیفه عمل نکردند، در نتیجه، صندوق با مشکل بازپرداخت تسهیلات روبه‌رو شده است.