کالاهای مشمول ارز دولتی

  • زمان اعلام فهرست کالاهای مشمول کاهش عوارض

    ؛

    زمان اعلام فهرست کالاهای مشمول کاهش عوارض

    سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی حداکثر تا شنبه اعلام می‌شود، گفت: اگر واردکننده‌ای در سال جاری کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض چهار درصد ترخیص کرده باشند، مبالغ اضافی تا یک درصد به آن‌ها مسترد خواهد شد.