گزارش متوسط قیمت محصولات و هزینة خدمات کشاورزی در مناطق روستایی زمستان۹۵؛ حکایت از افزایش قیمت بسیاری از محصولات نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد.

به گزارش مرکز آمار ایران؛ بر اساس گزارش متوسط قیمت محصولات و هزینة خدمات کشاورزی در مناطق روستایی زمستان95؛ در بخش غلات در سه ماهه چهارم سال 1395، متوسط قیمت ذرت دانه ای نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 91.0 درصد افزایش داشته است.

 در بخش محصولات لیفی در سه ماهه چهارم سال 1395، متوسط قیمت پنبه وش نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 29.4 درصد افزایش داشته است.

 در بخش محصولات جالیزی در سه ماهه چهارم سال 1395، متوسط قیمت خیار 11062 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.4 درصد کاهش نشان می دهد.

 در بخش سبزیجات در سه ماهه چهارم سال 1395، متوسط قیمت گوجه فرنگی 5416 و قیمت پیاز 6883 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 13.4و 35.0 درصد کاهش داشته و متوسط قیمت اسفناج 7002 ریال بوده که  معادل 31.5 درصد افزایش داشته ­است. و نیز متوسط قیمت بادمجان 8530 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 18.8 درصد کاهش نشان می دهد.

 در بخش محصولات علوفه‌ای در سه ماهه چهارم سال 1395، متوسط قیمت یونجه 7284 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.4 درصد افزایش داشته است.

 در بخش مرکبات در سه ماهه چهارم سال 1395، متوسط قیمت پرتقال 5862 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 59.6 درصد کاهش داشته است، و متوسط قیمت نارنج 8135 ریال بوده که معادل 24.5 درصد کاهش نشان می دهد.

 در بخش دامداری سنتی در سه ماهه چهارم سال 1395، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده 141405 ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده 125384 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 20.1 و 10.6 درصد افزایش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی در سه ماهه چهارم سال 1395، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند 41705 ریال بوده که 39.8 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو 11459 ریال بوده که معادل 2.2 درصد کاهش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه چهارم سال 1395، هزینه شخم زمین زراعی آبی 1446241 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 15.7 درصد افزایش و هزینة شخم زمین زراعی دیم 881835 ریال بوده که معادل 12.2 درصد کاهش یافته است. بعلاوه، هزینه دیسک زمین زراعی آبی 1038025 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 48.0 درصد افزایش و هزینة دیسک زمین زراعی دیم 430140 ریال بوده که معادل 23.6 درصد کاهش داشته است.  

در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه چهارم سال 1395، هزینه کارگر میوه چین مرد 454565 ریال و هزینه کارگر میوه چین زن 381139 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 6.3 و 12.8 درصد افزایش داشته است. همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد 455813 ریال و  هزینه کارگر تنک کار زن 267116 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.7 درصد کاهش و 2.7 درصد افزایش نشان می دهد.
کد خبر 01b03fd02f4849e0bf1f2461f4d53406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =