طی یک سال گذشته اقدامات متعددی در زمینه های آموزشی و توانمندسازی ارکان و اعضای شبکه تعاونی‌ها، بازسازی و تشکیل شبکه های نوین، سامان بخشی به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های غیر فعال، برنامه پذیری و فعال سازی تعاونی‌های موجود، بازمهندسی تشکیل مجامع و انتخاب مدیران کارآمد، اصلاح قوانین و مقررات، پایش، نظارت و ارزشیابی شبکه به انجام رسیده است.

دکتر بیژن جهان پناه در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به اینکه ایجاد، سازماندهی، ساماندهی، و توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها و تشکل‌های روستایی و کشاورزی کشور از جمله اهداف و ماموریتهای این سازمان بشمار می‌رود، اظهار داشت: همه تلاش و عزم تیم مدیریتی کنونی سازمان آنست که با کارآمدسازی مجموعه تحت پوشش بتواند در دهه پیشرفت و عدالت، ضمن سازماندهی روستاییان وکشاورزان و ایجاد یکپارچگی، همگرایی و بازتولید سرمایه اجتماعی در شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و هم افزایی اقتصادی، قابلیت‌های بالقوه کشاورزی را به کارکرد و دستاورد اقتصاد روستایی تبدیل نموده و از طریق خود تکاملی و تکمیل زنجیره‌های تولید، ارزش، عرضه و بازار رسانی محصولات، کمک شایان توجهی به بخش کشاورزی کشور بنماید.

⬅به گزارش پات، دکتر جهان پناه در ارتباط با بسترسازی مناسب جهت دستیابی به اهداف کلان سازمان خاطر نشان کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی زمینه یابی، زمینه سازی، تشکیل و توسعه تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی و روستایی، بازسازی و بهسازی کیفی شبکه و همچنین تعمیق اثربخشی فعالیت‌ها و وظایف محوله، طی یک سال گذشته اقدامات متعددی در زمینه های آموزشی و توانمندسازی ارکان و اعضای شبکه تعاونیها ، بازسازی و تشکیل شبکه های نوین، سامان بخشی به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های غیرفعال، برنامه پذیری و فعال سازی تعاونی‌های موجود، بازمهندسی تشکیل مجامع و انتخاب مدیران کارآمد، اصلاح قوانین و مقررات، پایش، نظارت و ارزشیابی شبکه به انجام رسانده است.

*وی در خصوص توانمندسازی و توسعه مهارت‌های فنی و حرفه ای ارکان و اعضای شبکه تعاونی‌ها تصریح کرد: با توجه به اینکه به استناد بند ۲ ماده ۱۵ و بندهای ۱، ۲، ۳، ماده ۱۳۲ قانون شرکت های تعاونی و همچنین بند ۱ تا ۷ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، این مهم از وظایف اصلی سازمان محسوب می شود، پس از مطالعه و آسیب شناسی انجام شده در زمینه ایجاد تحول کارکردی، از حدود یکسال گذشته باز مهندسی ساختار و طراحی شبکه جدید از طریق اجرای مواد ۶۰ و۶۱ قانون شرکتهای تعاونی با هدف زمینه سازی در جهت واگذاری اختیار و مسئولیت بیش از پیش به استان ها به منظور بهسازی و تحول در فرآیند ارائه خدمات، نیازسنجی، برنامه ریزی اجرا و ارزشیابی آموزشی، در دستور کار و اولویت جدی سازمان قرار گرفته و در این راستا نسبت به طراحی و تدوین طرح تشکیل اتحادیه نظارت و هماهنگی استانی و تصویب آن در هیات مدیره سازمان و ابلاغ آن به استانها اقدام و به دنبال آن اساسنامه جدید اتحادیه مذکور در ۸۴ ماده و ۵۴ تبصره نیز پس از تدوین و تصویب هیات مدیره سازمان جهت اجرا به استانها ابلاغ شده و همچنین در ادامه جهت تکمیل ساختار کار برای ایجاد انسجام و هماهنگی در جذب ۳ درصد آموزش، نیاز سنجی، برنامه ریزی اجرایی و نظارت و ارزیابی بهینه فرآیند آموزش شبکه تعاونی های کشور، دستورالعمل اجرایی جدید تهیه و بعد از تصویب هیات مدیره به استان ها ابلاغ شده است.

مدیر کل توسعه تعاونیها در این رابطه افزود: ظرف یک سال گذشته با بازمهندسی و بهسازی فرآیندهای فوق و ارائه محتوا و سرفصل دوره های آموزشی شبکه با رویکرد توسعه و تعمیق فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و کارآفرینی و پیگیرهای اجرایی، به میزان ۴۷۰۴۰ نفر روز آموزش برای شبکه تعاونی‌ها برگزار گردیده ضمن آنکه جهت بهره‌گیری از پتانسیل کلیه دستگاه های مرتبط برای توسعه این وظیفه مهم،تفاهم نامه های مشترک با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز منعقد و بکار گرفته شده است.

* این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در طول یک سال گذشته نهادسازی و سازماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران، متناسب با سیاستهای وبرنامه های جاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونتهای تخصصی برای توسعه کمی و کیفی تولید محصولات استراتژیک، در دستور کار اصلی سازمان قرار گرفته یاد آور شد: بر این اساس با تشکیل کار گروه هایی مشترک با معاونت ها و دفاتر تخصصی وزارت متبوع، ضمن تدوین ۴فقره اساسنامه شامل اساسنامه شرکتهای تعاونی دام سبک، دانه های روغنی، حبوبات، گیاهان دارویی و تصویب و ابلاغ آن به استانها، موفق به سازماندهی و تشکیل بیش از ۲۰۰ شرکت تعاونی محصولی در استانهای مختلف شده که از آن جمله می توان از ۲۸ شرکت در حوزه دانه های روغنی، ۲۰ شرکت در حوزه دام سبک، ۱۰۰ شرکت در حوزه محصولات حبوبات و ۴۹ شرکت در حوزه گیاهان دارویی نام برد.

*جهان پناه در حوزه سامان بخشی به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی غیرفعال تحت پوشش سازمان که در گذشته مغفول مانده بود اذعان کرد: بعد از بررسی کارشناسی و تشکیل کمیته تخصصی، طرح ساماندهی و تعیین تکلیف این گونه تعاونی ها و تشکلها در سطح شبکه ارائه شده و در جهت اجرایی نمودن این مهم، شیوه نامه اجرایی طرح تعیین تکلیف (انحلال موجود قانون) تعاونی های غیرفعال تدوین و پس از تصویب در هیات مدیره سازمان به استانهای کشور ابلاغ گردیده است. بر این اساس با وا کاوی و بررسی کلیه شرکت ها و تعاونی های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی تعداد ۹۲۱ تعاونی غیرفعال در راستای اجرایی نمودن فصل بیستم قانون شرکت های تعاونی و فصل هفتم اساسنامه تعاونی حوزه عمل سازمان شناسایی و مقرر شد در یک دوره سه ساله مورد ساماندهی و تعیین تکلیف قرار گیرد طرفه آنکه در سال گذشته به عنوان سال پایه تعداد ۳۰۷ تعاونی غیرفعال مورد بررسی و مراحل تعیین تکلیف و انحلال قانونی آنها به انجام رسیده است.

* مدیر کل توسعه آموزش تعاونیهای سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور درجهت فعال سازی و برنامه پذیر نمودن تعاونی ها و اتحادیه های موجود تصریح کرد: طی یکسال گذشته دستورالعمل مربوط به برنامه پذیر نمودن تعاونی ها و اتحادیه ها نیزتهیه و به استانها ابلاغ گردیده و بموجب آن کلیه مدیران عامل موظف شده اند تا ظرف مدت زمانی سه ساله دوره مدیت خود برنامه جامع اقدامات در راستای توسعه اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی شرکت یا اتحادیه تحت مدیریت خود را تهیه و پس از تصویب در هیات مدیره یک نسخه آن را به مدیریت تعاون روستایی استان مربوط ارسال نمایند شایان ذکر است در این زمینه طی یک سال گذشته تعداد ۸۴۶ مدیرعامل جدیدالانتخاب برنامه خود را ارائه نموده و در همین راستا کلیه اتحادیه های ملی و سراسری نیز برنامه کوتاه مدت و بلند مدت خود را تدوین و این برنامه ها در بروشورهای مربوطه، چاپ و مستند سازی گردیده است.
وی همچنین افزود: در اقدامی جدید بمنظور فعال سازی و ایجاد بستر ساختاری، بررسی مستمر مسائل و چالشهای شبکه، ارائه راهکارها، مکانیسم ها، خط مشی ها و اقدامات مقتضی برای برون رفت از چالش ها و موانع پیش رو و همچنین سهم بری بیشتر بخش تعاونی از بازار، گفتمان و دفاع حقوقی و صنفی در ارتباط با ساختار های برون شبکه ای ، طرح تشکیل شورای هماهنگی اتحادیه های سراسری و ملی شبکه تعاونی ها روستایی و کشاورزی تدوین و این ساختار پس از طی تشریفات مقدماتی، هم اکنون شکل اجرایی و فعال به خود گرفته است.

*وی پیرامون باز مهندسی و بهسازی فرآیند تشکیل مجامع و همچنین تحول در شناسایی و انتخاب مدیران کارآمد، برای تعاونها و تشکلهای تعاون روستایی و کشاورزیبیان داشت: طرح ممیزی صلاحیت هیأت مدیره و مدیران عامل هیات مدیره اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در ۱۰ ماده و ۱۸ تبصره تدوین و بعد از بررس های کارشناسی در کمیته های مربوطه، در هیات مدیره سازمان تصویب و برای اجرا به استانها ابلاغ شده است، در این زمینه همچنین جهت توسعه دایره مدیریتی و بهره گیری از پتانسیل و قابلیت سایر افراد عضو در سطح شبکه تعاونی ها و تشکل ها ماده مهم ۵۱ قانون شرکت های تعاونی که سالها مغفول مانده بود نیز از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به استانها تاکید و ابلاغ مجدد شده است.
وی همچنین در این زمینه خاطر نشان کرد: جهت تشکیل بهینه مجامع تعاونی ها و تشکلهای تحت پوشش شبکه، ضمن بهره‌گیری از نرم افزارها و IT برای ایجاد شفافیت فرایند انتخابات، ۷ دستورالعمل و ۱۸۱۱ نامه هدایتی تدوین و به استان ها ارسال شده و بر این اساس در گام اول طی یک سال گذشته تعداد ۳۳۱۰ مجامع برنامه ریزی و به لحاظ دستورالعمل های جدید با موفقیت برگزار گردیده است.

* دکتر جهان پناه در پایان این گفتگو در حوزه وظایف پایش، نظارت و ارزشیابی شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان تصریح کرد: در طول یکسال گذشته جهت اجرایی نمودن بند ۲۷ ماده ۳ اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، با تشکیل کمیته های تخصصی متشکل از همکاران شاخص ستادی و استانی، ضمن اصلاح و ایجاد بیش از ۱۲۰ شاخص و باز بینی فرم های مربوطه نسبت به تدوین و ارسال دستور العمل جدید ارزشیابی به کلیه تعاونی ها و تشکلهای تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در هفت محور و عملکرد، (میزان رعایت قوانین و مقررات، تامین و زیر ساخت ، ساختار و عوامل مدیریتی، توانمند سازی و آموزش، رعایت ضوابط مالی، میزان فعالیتهای اقتصادی و سایر فعالیتها تحولی و نوآورانه) مورد عمل قرار گرفته. که گزارش توصیفی-تحلیلی مربوطه در ۲۴۸ صفحه تهیه و جهت بهر برداری و لحاظ در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری در اختیار مدیران ستادی و استانی قرار گرفته است. همچنین در این زمینه آئین نامه جدید فرآیند نظارت بر شبکه تعاونیها و تشکلها تنظیم و برای تصویبدر دستور کار هیات مدیره سازمان قرار گرفته و از طرفی در انجام وظایف نظارتی بویژه تطبیق فرآیند فعالیتهای تشکیل مجامع و انتخاب مدیران عامل و بررسی وضعیت ارکان و کارکنان کلیه اتحادیه های استانی و ملی، فرمها و پرسشنامه های استحصال اطلاعات، در موضوعات تطبیق وضعیت، رعایت مقررات، وضعیت کارکردی، وضعیت جمعیت شناختی تدوین و به صورت میدانی تکمیل و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نتایج آنها جهت بهره برداری و ارائه بازخورد به مدیران ستادی و مدیران استانی ارائه شده است.
کد خبر 325e4cf61d9c44f7a4d7041d323793f5

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =