دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی ، روز سه شنبه 11 خرداد در همایش سراسری مدیران بانک کشاورزی ضمن اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتي از نگاه مقام معظم رهبري و تحلیل عملکرد بانک کشاورزی در سال 1394 ، تكاليف برنامه ششم توسعه براي بانك كشاورزي و الزامات اجرايي آن را برشمرد و نقش مديران را در تحقق اهداف ترسيم شده بانك تبیین کرد و گفت : مديران سازمان ها در قالب افراد و گروه هاي حرفه اي به عنوان كنشگران سازماني در يك شبكه محيطي هوشمند به سوي "افق آينده سازماني" براي تحقق "سازماني مديريت يافته" در حال حركتند، زيرا محور جامعه مدرن، "سازمان مديريت يافته" است.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ، دکتر شهید زاده در ابتدای سخنان خود ،هدف از برگزاری این همایش را یکسان سازی ادبیات اجرای اقتصاد مقاومتي در کل کشور اعلام کرد وافزود: انتظار می رود پس از این همایش اختلاف دیدگاهی در برداشت از سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود نداشته باشد.

وی تأکید کرد :چون امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل نامگذاری شده و دولت تدبیر وامید با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی به دنبال اجرای این سیاست ها  است، لازم است راهبردهای ابلاغی را دنبال کنیم  و به تفاهم در برداشت و عملکرد برسیم .

دکتر شهیدزاده سپس به تشریح دیدگاه مقام معظم رهبری در دو بعد کوتاه مدت و بلند مدت پرداخت و گفت: از دید گاه حضرت آیت الله خامنه ای، در برنامه ریزی کوتاه مدت  برای تحقق اقتصاد مقاومتی  می بایست به حمايت از توليد ملي ،مديريت منابع ارزی،مديريت مصرف،استفاده حداكثري از زمان و منابع و امكانات  و نهایتا حرکت بر اساس برنامه توجه ویژه داشت.

وی افزود:  مقام معظم رهبری تحقق اقتصاد مقاومتی در افق بلند مدت را در گرو تکيه بر مردم ، مقاوم بودن اقتصاد ، اقتصاد دانش بنيان ، كاهش وابستگي به نفت و تبيين دانشگاهي و آکادميك اقتصاد مقاومتي دانسته اند.

 دکتر شهید زاده در ادامه سخنان خود به ابلاغيه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي که با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد اشاره کرد و گفت: به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، در بانک کشاورزی ” کارگروه پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی “ تشکیل شد که  پس از بررسی  و تصویب نامه های 14 گانه ابلاغی ستاد فرماندهی، از مجموع 85 پروژه ابلاغی، 33 پروژه را در راستای رسالت ها و ماموریت های بانک شناسایی و احصاء کرد که  از مجموع 33 پروژه منتخب، 14 پروژه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی مستقیما مرتبط با سیاست ها و وظایف تعریف شده بانک بوده و در سایر پروژه ها بانک به صورت غیر مستقیم و با هماهنگی مجری پروژه اقدام می کند.

وی سپس گزارش تحلیلی عملکرد بانک کشاورزی در سال گذشته را ارائه داد و انتظارات بانک از مجموعه مدیران و کارکنان در سال جاری را شامل کنترل منابع و مصارف به منظور کاهش استقراض از سیستم بانکی به خصوص کاهش اضافه برداشت ازبانک مرکزی،  بهبود نسبت های مالی بانک نظیر خوداتکایی و ریسک اعتباری،  ارتقاء جایگاه بانک در سیستم بانکی،  بهبود ترکیب پرتفوی منابع مردمی،  کمک به اصلاح ساختار سرمایه بانک و رساندن سرمایه بانک به حداقل نسبت مورد نظر کمیته بال،  مدیریت منابع غیر مردمی نظیر منابع صندوق توسعه ملی،  احصاء دارایی های کم بازده یا بی بازده و تعیین تکلیف سریع آن،  توجه به کسب درآمدهای نقدی(به جای تعهدی) از طریق وصول نقدی مطالبات به جای تمدیدهای مکرر،  بهبود نسبت درآمدهای غیر مشاع بانک (کارمزدها) به کل درآمدهای بانک،  نظارت موردی بر مصرف تسهیلات پرداختی،  پیگیری لازم در رابطه با تعیین تکلیف طرح های راکد و موعد گذشته تمدید نشده،  پیگیری وحل مشکلات طرح های راکد ونیمه تمام،  هدایت مجریان طرح برای  بهره برداری به موقع طرح،  کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات سرمایه در گردش و اظهار نظر در رابطه با تسهیلات پرداختی در سیستم مکانیزه نظارت با توجه به امکان جدید ایجاد شده در رابطه با ثبت اطلاعات سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی و  تعامل، ارتباط ، تسریع و تسهیل  برای افزایش جذب سرمایه در بخش کشاورزی ( افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) برشمرد.

دکتر شهید زاده تصریح کرد:  بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت های خود ، عليرغم گران شدن منابع بانكي و عدم کفايت منابع ارزان و گران قيمت، از محل منابع گران قيمت بانک  و همچنین با استقراض از سيستم بانكي، به نيازهای بخش کشاورزی  پاسخگو بوده است .

وی اظهار داشت : تسهيلات سرمايه ای بانک کشاورزی در سال های مختلف و به ویژه در سال های اخيرحدود 4.5 برابر تملک دارايي های سرمايه ای دولت بوده است.

دکتر شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خود به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی  شامل  دستيابي به 5 درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی، 18.9 درصد رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت جاری و2.3 درصد رشد بهره وری کل عوامل توليد اشاره کرد و تحقق آن را مستلزم توجه بيش از پيش به منابع بانكي برای تامين تسهيلات بخش کشاورزی دانست . وی افزود: سهم تسهيلات بانكي معادل 64.35 درصد و پس از آن، سرمايه گذاری بخش غير دولتي معادل 27.85  درصد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیاز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه شامل 64 درصد از محل منابع بانکی، 27 درصد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، 6 درصد از محل درآمدهای عمومی، 2 درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش بینی شده است.

دکتر شهید زاده در پایان ، الزامات تحقق اهداف و سیاست های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصلاح چارچوب ساختاری و حقوقي اساسنامه بانک،  بازنگری در نسبت ها و ترکيب ساختار ترازنامه بانک ، اصلاح ساختار سرمايه بانک و افزايش سرمايه معادل 200 هزار ميليارد ريال در سرجمع برنامه و يا به صورت در لوايح سنواتي،  تامين مابه التفاوت نرخ تسهيلات بخش کشاورزی با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت،  اصلاح فرايندهای تامين مالي خارجي و پذيرش دولت در تضمين فاينانس ها به منظور تامين مالي طرح های سرمايه گذاری بخش های غيردولتي کشاورزی،  تسهيل در صدور مجوزهای لازم به منظور انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص برای تامين مالي طرح ها و افزايش توان رقابتي بانک با تعهد بازپرداخت دولت به ميزان تكاليف مندرج در برنامه،  تخصيص منابع صندوق توسعه ملي برای تامين مالي طرح های کشاورزی و  صدور مجوزهای لازم به منظور تاسيس شرکت های تامين سرمايه در بخش کشاورزی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، دکتر شهیدزاده در بخش پایانی سخنان خود به تشریح نقش مديران در تحقق اهداف ترسيم شده بانك پرداخت و گفت : مديران سازمان ها در قالب افراد و گروه هاي حرفه اي به عنوان كنشگران سازماني در يك شبكه محيطي هوشمند به سوي "افق آينده سازماني" براي تحقق "سازماني مديريت يافته" در حال حركتند، زيرا محور جامعه مدرن، "سازمان مديريت يافته" است.

وی افزود: دانش مديريت "علم تحول" است و سازمان ها ناگزير به "بازانديشي و بازسازي" مستمر در قالب استراتژي تحول و تعديل ساختاري هستند چنانچه می توان گفت ستون فقرات مديريت، بازانديشي " Rethink " و بازسازي" Remake " مستمر است.

شهید زاده در ادامه  ابعاد پنج گانه توانمندسازی را شامل آموزش ، تسهيل گري ،  حمايت ، آشكار سازي و آزاد سازي بیان کرد و هدف از آن را تبديل مديريت قدرتمند به مديريت قدرت بخش دانست. وی گفت: "توانمند سازی" از مهمترین مباحث اقتصاد توسعه است ؛ فرآیندی که طی آن مدیران را قادر می سازد تا دسترسی کارکنان و گروه های سازمانی را به "قدرت و منابع" فراهم کنند.

دکتر شهید زاده  در بخش دیگری از سخنان خود به تبيين و بررسي استراتژی و چرخه همگرايي و واگرايي سازماني پرداخت و مشخصه های تفکر واگرا و تفکر هم گرا را تشریح کرد.

وی سپس نقش های مديران در تربيت حرفه ای و سازماني کارکنان و تاثیر آن در موفقیت سازمان را برشمرد و با اشاره به نقش مديران در توسعه سبد قابليت ها گفت: شايستگي های محوری و اساسي در سازمان، فعاليتي است که يك سازمان در مقايسه با سازمان های ديگر، آنرا بهتر مي تواند انجام دهد و مديران ناگزير خواهند بود که در آينده در ” تندباد رقابت“ بر سبد قابليت ها تمرکز کنند.

شایان ذکر است همایش سراسری مدیران بانک کشاورزی از صبح روز سه شنبه 11 خرداد با حضور مدیران و معاونان بانک کشاورزی در مرکز آموزش این بانک در بابلسر  آغاز شد و تا روز چهارشنبه دوازدهم همین ماه ادامه خواهد داشت.
کد خبر 40ba09545d634eedb743f192ce2da1e5

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =