کشاورزی> اقتصاد غذا- نحوه صدور تائیدیه خرید دانه های روغنی (کلزا) برای اعمال بخشودگی تعرفه ای از سوی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، نظر به اینکه طبق تصویب نامه شماره 169092/ت 52894 ه مورخ 24/12/94 هیأت محترم وزیران در خصوص تعیین حقوق ورودی کالاها و نحوه اعمال ضوابط و معافیت های تعرفه ای در سال 1395، واردکنندگان دانه های روغنی و روغن خام در قبال خرید دانه های روغنی تولید داخل به قیمت تضمینی از معافیت تعرفه ای 5 درصد برای دانه و 10 درصد برای روغن خام برخوردار خواهند شد. لذا واردکنندگان بخش خصوصی برای خرید تضمینی دانه های روغنی در اولویت می باشند و سازمان جهاد کشاورزی استانها و شرکت بازرگانی دولتی موظف به حمایت و پشتیبانی از این موضوع هستند به همین منظور با توجه به تصویب نامه شماره 216774 مورخ 20/8/94 شورای اقتصاد موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی در سال 95 و با عنایت به ابلاغیه شماره 35187/020 مورخ 21/11/94 وزیر جهاد کشاورزی در خصوص خرید محصول دانه های روغنی (کلزا) توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران بدینوسیله شیوه نامه نحوه صدور تائیدیه خرید دانه های روغنی (کلزا) برای اعمال بخشودگی تعرفه ای بشرح ذیل جهت اقدام و نظارت (حسب مورد) ابلاغ می گردد.

1- سازمان های جهاد کشاورزی استان ها موظفند نسبت به تهیه و ارائه فهرست کشاورزان تولید کننده دانه های روغنی تولید داخل شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، میزان سطح زیر کشت، برآورد میزان تولید، تاریخ تقریبی برداشت محصول، شماره حساب بانکی کشاورز و نام بانک در قالب سامانه اطلاعات کشاورزی به شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان (یا نمایندگی بازرگانی دولتی در استان) و متقاضیان خرید دانه داخلی اقدام نمایند.

2- شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان  ها موظفند ضمن دریافت اطلاعات مندرج در بند 1 از سازمان جهاد کشاورزی استان ها نسبت به راهنمایی واردکنندگان دانه های روغنی و روغن خام و متقاضیان خرید دانه های روغنی داخلی یا مباشرین آنها اقدام نمایند. همچنین پشتیبانی و سازماندهی لازم را جهت خرید محصول دانه های روغنی کشاورزیان توسط خریداران به عمل آورند و مجموعه اطلاعات مربوط به فروشندگان، خریداران، معاملات و پرداخت ها را در قالب سامانه مربوط نگهداری نمایند.

3- شرکت بازرگانی دولتی ایران ( شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان ها) می بایست پس از خرید دانه تولید داخل توسط متقاضی به قیمت تضمینی و پرداخت وجه به کشاورزان، نسبت به صدور تأییدیه خرید (مطابق فرم شماره 1) و اطلاعات خرید (مطابق فرم شماره 2) به تفکیک هر خریدار اقدام و جهت تأیید نهایی به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نماید. سازمان جهاد کشاورزی استان پس از بررسی و تایید، نسبت به ارسال اصل تاییدیه به حوزه قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی و رونوشت های آن به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و متقاضی اقدام می نماید.

4- شرکت بازرگانی دولتی (شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان ها) می بایست به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نمایند که خرید دانه توسط متقاضیان و صدور تاییدیه آن در اسرع وقت صورت پذیرد و تسهیل فرآیند کار موجب جلب رضایت خاطر کشاورزان و خریداران گردد.

*تبصره: در صورت لزوم تنظیم نحوه گردش کار بین جهاد کشاورزی شهرستان و نمایندگی شرکت های غله و خدمات بازرگانی در شهرستان به عهده رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با هماهنگی مدیریت غله و خدمات بازرگانی استان خواهد بود.

5- متقاضیان خرید در صورتی که نخواهند و یا نتوانند رأساً نسبت به خرید دانه داخلی از کشاورزان اقدام نمایند می توانند از خدمات مباشرین از قبیل موارد زیر استفاده نمایند.

– شرکت کشت و توسعه کشت دانه های روغنی

– انجمن کارخانجات روغن کشی

– کارخانجات روغن کشی

– انجمن صنایع روغن نباتی ایران

– شعبه سازمان تعاون روستایی در استان

– هر کارگزار دیگر به انتخاب متقاضی خرید

وزارت متبوع هیچگونه تعهدی در انتخاب کارگزار و روابط مالی فی ما بین متقاضی خرید و کارگزار انتخابی وی ندارد.

6- در ازای خرید یک کیلو دانه روغنی کلزا به قیمت تضمینی 25300 ریال، مجوز واردات 7 کیوگرم روغن خام و یا 36 کیلوگرم دانه روغنی صادر خواهد شد.

7- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه در سطح استان به عهده رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خواهد بود.

8- مدیریت اجرایی و مسئولیت دبیرخانه، ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به این نامه به عهده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران خواهد بود.

کد خبر 484667e27d1b4c47ab39faae1747c683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =