صنایع غذایی> بهپاک از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ توسعه صنایع بهشهر،جزء شرکت های بازار پایه فرابورس است که طی تشریفاتی که هنوز ادامه دارد قرار است به بازارهای بالاتر ارتقاء یابد.

علیرضا شریفی مدیر عامل این شرکت به خبرنگار بورس 24 گفت که، با وجود اینکه تمام مرحل قانونی و بند های ورود به بازار بالاتر اجرا شده اما هنوز هم هیات پذیرش با این موضوع مخالفت می کنند.

برای ورود به فرابورس قرار بر این بوده که اردیبهشت ماه اقداماتی انجام شود، موضوع به کجا رسید؟

همه برآوردها نشان دهنده این بود که مشکلی برای ورود به فرابورس وجود ندارد. گزارشات مالی نیز، نشان دهنده وضعیت درخشان شرکت بود اما هیات پذیرش با موضوع ورود به فرابورس مخالفت کرد.اولین جلسه 5اسفند سال 93برگزار شد که ورود به فرابورس را منوط به تایید گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به 30آبان سال گذشته کردند و در دومین جلسه هم که در22اردیبهشت 94 با گزارش حسابرسی حاضر شدیم همچنان مخالف بودند.

دلیل مخالفت هیات پذیرش چه چیزی بود؟من هم کنجکاو بودم ببینم این دلایل چیست؟
به همین منظور، ظرف 4 ماه گذشته، با رییس سازمان بورس و نیز با رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی مکاتبه شد که هر دو بدون جواب ماند تا این که اخیراً پاسخی داده اند که نشان می دهد، هیچ دلیل منطقی و قانونی برای رد پذیرش بهپاک وجود نداشته است! دراین نامه، 5 دلیل عدم پذیرش، ذکر شده که هر 5 مورد تأکید می کنم هر 5 مورد غیر منطقی و فاقد استناد قانونی و حرفه ای است. اعلام کرده اند که "فروش اصلی شرکت مادر به دو شرکت اصلی است" که نمی دانم چه ایرادی دارد یا در "سال 93، قیمت تمام شده دانه و استحصالات، برابر بوده" که اشتباه محض است یا "شرکت مالک 2.9درصد سهام بانک اقتصاد نوین است" که نمی دانم چه اشکالی دارد یا "هزینه مالی بالاست" که نمی دانم در شرایط سودآوری، چه اشکالی دارد و بالاخره این که "شرکت های فرعی با 100درصد ظرفیت کار نمی کنند" که از 4 مورد قبلی، عجیب و غریب تر است!

آیا سهامدار عمده تا کنون اقدامی انجام داده است؟
بله. پیگیری هایی در جریان است.

وضعیت شرکت چگونه است؟
ما اعتقاد داریم بهپاک نسبت به محیط کاری، متوسط صنعت و سایر صنایع موقعیت مناسبی دارد.عملکرد شش ماه اول، این امیدواری را ایجاد کرده بود که در خاتمه سال، از پیش بینی ها، بمراتب فراتر خواهیم رفت اما شرایط فعلی نشان می دهد که چشم انداز، هر چند روشن است اما به روشنی شش ماه اول نخواهد بود. در 6ماه نخست سال علی رغم عدم اعمال سود اقتصاد نوین در حساب ها ، در حدود 16میلیارد تومان سود شناسایی شد که بیش از 7میلیارد تومان از سود بانک لحاظ نشده است و باید در 6ماه دوم شناسایی شود. در طول شش ماه گذشته،علی رغم این که 15میلیارد تومان هزینه مالی متحمل شدیم ولی سود عملیاتی قابل توجه حدود 19میلیارد تومان و در نهایت 16میلیارد تومان سود شناسایی نمودیم.در هر حال فکر می کنم که همان ای پی اس ی که اعلام نموده ایم محقق شود و نمی توانیم رقم بیشتری از ای پی اس محقق نماییم. همچنین پیش بینی می شود که فروش شرکت در حدود 470میلیارد تومان و سود شرکت هم در حدود 25میلیارد تومان مشتمل بر سود بانک اقتصاد نوین محقق گردد.

وضعیت سود آوری برای آینده چگونه خواهد بود؟
پیش بینی در صنعت روغن کشی، دشوار است. ممکن است در سه ماه آخر امسال، آخرین کشتی حامل دانه، منشا سود بسیار بالایی شود و یا بالعکس . چالش بزرگی میان وزارت جهاد سازندگی و صنعت تصفیه روغن نباتی وجود دارد . این چالش که به نوعی به پرخاش گری هم رسیده ممکن است منجر به تصمیماتی در هفته های پیش روشود که صنعت ما را بسیار دگرگون نماید. انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در گذشته قول داده بود که دانه داخلی را کیلویی 700 تومان گرانتر از نرخ بازار از کشاورز خریداری کند اما در ازای آن اجازه افزایش نرخ روغن نباتی به میزان 5درصد از سوی دولت دریافت شود. دولت تعهد خود را ایفا نکرد و دلیل آن را افت قیمت جهانی روغن خام دانست و اجازه افزایش قیمت را به انجمن نداد و انجمن هم از خرید دانه سر باز زد. حال ممکن است که وزارت جهاد اعمال مابه التفاوت و تعرفه نماید که این موضوع در سرنوشت ما بسیار موثر است ؛ این که آیا این مابه التفاوت یا افزایش تعرفه احتمالی، فقط روی روغن خام خواهد بود یا روی کنجاله و یا حتی متاسفانه شاید دانه( !)، بسیار حائز اهمیت است.

واردات و تولید داخل چگونه است؟
کلا دانه های داخلی در بهترین زمان در سال 85 برابر 680هزار تن تولید شده که اکنون به سالی 190هزار تن رسیده است. در کل 3.7میلیارد دلار برای واردات دانه ، روغن خام و کنجاله صرف می شود . در مقابل ارزش دانه ای که در داخل تولید می شود، فقط 350میلیارد تومان است. ما 5میلیون تن ظرفیت روغن کشی داریم در حالی که کل تولید دا نه کشور 200هزارتن است. به نوعی 4درصد نیاز دانه صنعت روغن کشی کشور در داخل برداشت می شود.

افزایش تعرفه واردات تاثیر منفی خواهد داشت؟
بستگی به میزان تعرفه دارد . تعرفه فعلی، روی روغن خام و کنجاله 7درصد و روی دانه 4درصد است. در کل نمی توان پیش بینی نمود که در هفته های آتی چه اتفاقی می افتد. فقط می توان گفت که ظرف کمتر از دو ماه، نتیجه نهایی مشخص می شود.بالاخره یا باید انجمن صنفی روغن نباتی دانه را خریداری نماید ویا تعاونی روستایی؛ و این اختلاف سوبسید کیلویی 700تومان توسط نهادی باید پرداخت گردد. می توان گفت دولت ما اگر لیبرال ترین دولت هم باشد به دلیل استراتژیک بودن محصول، ناچار به پرداخت سوبسید از بودجه خود به دانه های روغنی است.

بودجه شرکت را روی تولید همان میزان فروش در نظر گرفته اید؟اما برای واردات چیزی در بودجه ندیده اید؟
در فروشی که لحاظ شده ، فروش دانه ای که برای دیگران هم می آوریم نیز، لحاظ شده است و فقط فروش تولیدات خودمان نیست.

با ارزان شدن دانه های روغنی حاشیه سود تان کاهش می یابد؟
در صورتی که سایر متغیر ها را ثابت در نظر بگیریم از جمله این که، قیمت استحصالات کاهش نیابد، با کاهش قیمت دانه ، باید حاشیه سود افزایش یابد.

هزینه مالی شرکت بالااست. چرا؟
بخش زیادی از آن به دلیل حفظ سهام بانک اقتصاد نوین است. به نوعی باید سود سهام بانک را از هزینه مالی خود کم نماییم. ما اگر سهام بانک را همین امروز بفروشیم 70 میلیارد تومان از بدهی ها، کم خواهد شد که این به معنی کاهش 17 میلیارد تومان در هزینه های مالی است.

با توجه به اینکه قیمت دانه های روغنی رو به کاهش است.واردات ارزان تر خواهد شد.قیمت روغن خوراکی تقریبا ثابت است . حاشیه سود به شما خواهد رسید یا به تولید کننده روغن خوراکی خواهد رسید؟
به شرکت ها ما نمی رسد چرا که قیمت خروجی ما متناسب با قیمت های جهانی متغیر است و در حال حاضر هم با توجه به افت قیمت جهانی کاهش یافته است.

آبان پیش بینی سال بعد را باید ارائه بدهید چگونه ارائه می دهید؟ آیا متهورانه است؟
پیش بینی ما بر اساس واقعیت خواهد بودنه محافظه کارانه نه متهورانه و هیچگونه پیش بینی غیر واقعی ارائه نمی دهیم. قیمت ها را نیز براسا س شرایط همان روز مشخص خواهیم نمود.سود سال جاری ما در حد ای پی اس خواهد بود.

حق تقدم ها چه زمانی به سهم تبدیل می شود؟
امیدواریم که قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی، حق تقدم ها تبدیل به سهم شوند.

مجمع شرکت چه زمانی خواهد بود؟
اسفند یا فروردین ماه برگزار می شود.

برای زمین بهشهر چه برنامه ای دارید؟

در بحث تغییر کاربری، شهرداری برای ساخت کوچه با کمبود بودجه مواجه شده است در صورت تغییر کاربری و رفع موانع پروژه مسکونی و تجاری را به سرانجام می رسانیم که در حال حاضر کاربری این زمین صنعتی و انبار است.

شرکت افزایش سرمایه هم دارد؟
بله افزایش سرمایه ای در دستور کار داریم. که با توجه به مستهلک شدن مجوز قبلی ، باید دوباره مجوزسازمان بورس را دریافت نماییم.

برآورد شما از سود باتوجه به وضعیت کنونی چگونه است؟
پیش بینی ما از سود امسال با توجه به متلاطم بودن بازار و قیمت ها همان سود است و بالاتر از این میزان را پیش بینی نمی کنیم.

اگر شرایط به همین منوال پابر جا بوده و قیمت ها همینطور کاهشی باشد،چه چیزی پیش بینی می نمایید؟
اگر شرایط یک ماه اخیر به یک سال آتی تسری یابد، شرایط خوبی نخواهیم داشت ولی احتمالاً، بحران یک ماه گذشته، به زودی تمام می شود. توجه کنید که بهپاک در رکود دو سال گذشته صنعت نیز، خوب درخشیدو فقط یک ماه اخیر، شرایط صنعت روغنکشی وخیم شده است.

دوره ای به دنبال فروش سهام بانک اقتصاد نوین شرکت بهپاک بودند به کجا رسید؟
هنوز به دنبال این موضوع هستند البته بعید است به سال مالی جاری برسد.

فروش زمین گرگان به کجا رسید؟
زمین 40 هزارمتری گرگان، معارض دارد که همچنان پیگیر بحث حقوقی آن هستیم. نقل مطالب فقط با اجازه کتبی مدیر سایت مجاز است.
کد خبر 9955781854184b5482e4abf5672a9525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =