صنایع غذایی و کشاورزی> فود پرس - ستاد برگزاری نمایشگاه ایران اگروفود 2015 در اطلاعیه شماره یازده کلیه مراحل اجرا و نحوه حضور در نمایشگاه را با جزئیات اعلم کرد.

به گزارش فود پرس متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

دانلود اطلاعیه یادآوری

«اطلاعیه یادآوری ستاد برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود 2015- حائــز اهمیت»
 موضـــوع :   مشارکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی،
                                   ماشین آلات و صنایع وابسته-ایران آگروفود  2015
                     5  لغایت 8 خرداد ماه 1394- محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

 قابل توجه کلیه شرکت کنندگان محترم نمایشگاه « ایران آگروفود  2015  »

ضمن تشکر از مشارکت آن شرکت محترم در  نمایشگاه «ایران آگروفود  2015»،  احتراما"  بدینوسیله موارد زیر را جهت  اقدام مقتضی و به مــوقع آن شرکت محترم یادآور می گردد:

1.       چنانچه قبلا" نیز در صفحه انتخاب غرفه در زمان جانمائی اینترنتی، اطلاعیه شماره 10 ستاد برگزاری در وبسایت نمایشگاه و طی پیامک ارسالی به مشارکت کنندگان محترم در دو طبقه سالن خلیج فارس اعلام گردیده است، با توجه به تحویل دیرتر سالنهای 44-1 و 44-2 از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها، از شرکت کنندگان خودساز مستقر در این سالنها تقاضا می گردد تا از پیمانکار غرفه سازی منتخب خود تعهدات لازم را جهت الزام به مونتاژ، برپائی و آماده سازی غرفه فقط در روزهای 3 و 4 خرداد اخذ نمایند و تمهیدات لازم را جهت آماده سازی بموقع غرفه در نظر گیرند. در غیر اینصورت استفاده از سیستم پیش ساخته توصیه می گردد.

2.       با توجه به دستورالعمل اجرائی امور حفاظتی و امنیتی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران کــــه هنگام ثبت نام در صفحات 26 و 27 دفترچه اطلاعات به آن شرکت محترم ارائه گشته است،  خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند،  تا ضمن انعکاس مراتب به پرسنلی که در غرفه مستقر خواهند گردید، در صورت عدم تکمیل و ارسال آن تا این تاریخ، نسبت به تکمیل و امضاء نمودن تعهدنامه مربوطه (فرم 7- صفحه 27 دفترچه اطلاعات) و تحویل آن به ستاد برگزاری نمایشگاه حداکثر تا تاریخ 16/02/1394  اقدام گردد،  صدور و تحویل کارتهای شناسائی پرسنل غرفه منوط به موجود بودن تعهدنامه مهر و امضاء شده  (و براساس ضوابط شرکت سهامی نمایشگاهها)  در پرونده خواهد بود. خواهشمنداست با رعایت کامل دستورالعمل یاد شده ما را در امر برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه یاری فرمائید.

لینک مستقیم جهت دانلود فرم ها و تعهد مربوط به کارتهای شناسائی :

http://www.iranagrofoodfair.com/UserFiles/File/FORM.ID.Cards.Download.iaf15.pdf

3.      با توجه به لزوم عکسدار بودن کلیه کارتهای شناسائی غرفه داران،  چنانچه قبلا" نیز در دفترچه اطلاعات باطلاع رسیده است،  از شرکت کنندگانی که تا کنون نسبت به تکمیل فرم 3 صفحه 12 دفترچه اطلاعات و تحویل آن بهمراه عکسهای پرسنلی و فرم تعهد 7به ستاد برگزاری اقدام ننموده اند تقاضا می گردد،  نسبت به ارسال موارد ذکر شده جهت صدور بموقع کارتهای شناسائی،  حداکثر تا تاریخ 16/02/1393  اقدام نمایند.

 4.     بنا بر دستورالعمل شرکت سهامی نمایشگاهها کلیه بانــوان غرفه دار (اعم از صاحبان شرکت،  پرسنل دائم ، موقت غرفه یا میهمانان غرفه) ضمن رعایت دقیق حجاب و شئونات اسلامی مندرج در دستور العمل حفاظتی و امنیتی مندرج درصفحات 26و 27 دفترچه اطلاعات ثبت نام،  ملزم به استفاده از لباس فرم اداری (شامل مقنعه، مانتوی گشاد و بلند، شلوار پارچه ای، کفش ساده -  با رنگهای متناسب با محیط اداری) می باشند،  لازم است همه بانوان مستقر در یک غرفه واحد از یک رنگ یکسان بنا به انتخاب خود استفاده نمایند.

- از ورود و حضور بانوانی که پوشش آنان برخلاف دستور العملهای فوق باشد در محوطه نمایشگاه و غرفه جدا" جلوگیری بعمل خواهد آمد .

- در صورت تمایل به استفاده از لباس فرم مراتب باید طی نامه کتبی و با ارائه طرح مورد نظر جهت اخذ تائیدهای لازم در اسرع وقت جهت هماهنگی لازم به ستاد برگزاری اعلام گردد.

-آقایان مستقر در غرفه  نیز ملزم به استفاده از لباس متناسب با محیط اداری می باشند و استفاده از پوشش نامناسب توسط آقایان پرسنل غرفه دار که به انحاء مختلف مبین اشاعه خلاف شئونات اسلامی باشد ممنوع است.

5.بنا بر اعلام شرکت سهامی نمایشگاهها ساعات بازدید از 9 صبح لغایت 4 بعدازظهر می باشد، بدیهی است در صورت اعلام هرگونه تغییر در ساعات بازدید از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها،  مراتب فورا" به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

6.با توجه به بلیطی بودن نمایشگاه،  شرکت کنندگان در صورت نیاز به تهیه بلیط میهمان باید حداکثر یک هفته قبل از افتتاح  نمایشگاه با دردست داشتن نامه درخواست کتبی و نمونه کارت دعوت به امور مالی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی  واقع در ساختمان رفاهی – جنب بانک ملی مراجعه فرمایند. لازم به ذکر است که کارتهای دعوت که توسط برگزارکننده و به تعداد محدود در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد،  جهت ورود رایگان  بازدیدکنندگان  نبوده و جهت ورود رایگان بازدید کنندگان و مدعوین در مبادی ورودی حتما" باید بلیط ارائه شود.

7.شرکت کنندگان جهت تهیه غذای روزانه پرسنل و مدعوین خود ملزم هستند تا  نسبت به عقد قرارداد با  رستورانهای مستقر در محوطه نمایشگاه اقدام نمایند و  از ورود غذا از خارج از محوطه نمایشگاه جدا" ممانعت بعمل خواهد آمد.

8.براساس هماهنگیهای بعمل آمده ویزیتورهای غذا که به آن غرفه مراجعه می نمایند دارای کارت شناسائی می باشند،  لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا می گردد از سفارش و قبول غذا  از ویزیتورهای غیر قانونی (ویزیتورهای خارج از نمایشگاه) به جهت رعایت مسائل بهداشتی جداً خودداری نمایند. بدیهی است چنانچه مسمومیت یا موارد مشابه از سوی ویزیتورهای غیرقانونی برای احدی از پرسنل شرکت حادث شود مسئولیت آن بعهـــــــــده خود غرفه دار می باشد.

9.از شرکت کنندگانی که در نظر دارند نسبت به سمپلینگ محصولات غذائی خود (تست ذائقه بازدید کنندگان بصورت رایگان) در غرفه اقدام نمایند تقاضا دارد تا مراتب را حداکثر تا تاریخ 24/02/1394  کتبا" جهت هماهنگی های لازم  با شرکت سهامی نمایشگاهها به ستاد برگزاری اعلام نمایند.

10. چنانچه قبلا" هم در فرمهای ثبت نام باطلاع رسیده است، با توجه به اینکه تخصیص برق شب به غرفه ها از لحاظ مسائل ایمنــــــی ممکن نمی باشد از غرفه دارانی که محصولات فاسد شدنی عرضه  نموده  و یا در داخل غرفه از یخچال استفاده می نمایند،   تقاضا دارد از قبل تمهیدات لازم را در این خصوص در نظر گیرند.

11. شرکت کنندگان درصورت تمایل به فیلم برداری و تهیه گزارش تصویری از غرفه  باید مراتب را با معرفی پیمانکار خود کتبا" جهت هماهنگی و اخذ مجوز لازم به مدیریت محترم روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاهها منعکس نمایند.  از فعالیت  افرادی که دارای مجوزهای  لازم از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاهها نباشند،  ممانعت بعمل خواهد آمد.

·         لطفـا" جهت پیش گیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالــــــی از سفارش فیلم و عکس به افـــــرادی که بصورت متفرقه به غرفه مراجعه می نمایند، خودداری فرمائید، شرکت کنندگان جهت عقد قرارداد فیلم برداری و عکاسی می توانند به واحد سمعی - بصری شرکت سهامی نمایشگاهها مراجعه فرمایند.

12.   نصب هرگونه داربست جهت انجام امور تبلیغاتی درمحوطه نمایشگاه ممنوع بوده و در صورت عدم رعایت شرکت کننده متخلف ملزم به پرداخت غرامت می باشد. شرکت کنندگان می توانند جهت انجام هرگونه تبلیغات محیطی به واحد سمعی - بصری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران مراجعه نمایند.

13.   شرکت کنندگان فضای باز جهت پوشش غرفه خود مجاز به استفاده داربست نمی باشند و لازم است در صورت نیاز در خصوص نحوه پوشش غرفه با ستاد برگزاری هماهنگی بعمل آورند.

14.   حداکثر ارتفاع کتیبه غرفه ها، در غرف فضای باز نمایشگاهی یک متر می باشد که در صورت عدم رعایت آن، مشارکت کننده میبایست بر طبق تعرفه های تبلیغاتی شرکت سهامی نمایشگاهها، هزینه های مربوطه را به مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاهها پرداخت نماید.

15.شرکت کنندگان مستقر در فضای باز صرفا" مجاز به درج نام و لوگوی شرکت در سردرب غرفه و نیز چاپ و نصب تبلیغات معرفی محصول یا خدمات خود در فضای بصری داخل غرفه خود بوده و چاپ و نصب هرگونه تبلیغ بمنظور بهره برداری از فضای تبلیغاتی دیواره های بیرونی غرفه و نیز استفاده از فضای تبلیغاتی عمومی محوطه باز سایت نمایشگاه بین المللی منوط به هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاهها خواهد بود.

16.شرکت کنندگان محتــــرم پیش از پخش و نمایش هرگونه CD   تبلیغاتی در داخل غرفه باید با مراجعه به واحد سمعی - بصری شرکت سهامی نمایشگاهها  نسبت به اخذ مجوز لازم  اقدام نمایند.

17. نصب و استفاده از هرگونه بلندگو، اجرای برنامه های زنده توسط مجریان با صدای بلند (چه در داخل سالن چه در فضای باز) و  یا سایر وسائلی که موجبات مزاحمت برای سایر شرکت کنندگان را فراهم نماید یا  هر موردی که سبب ازدحام بیش از حد بازدید کنندگان یا مختل شدن نظم سالن-محوطه و تردد گردد،  اکیدا" ممنوع است و در صورت  عدم رعایت  این نکته از ادامه کار غرفه جلوگیری بعمل خواهد آمد.

صدای لوازم صوتی و تصویری نیز باید محدود به داخل غرفه ها بوده و در کار سایر غرفه ها ایجاد اختلال و مزاحمت ننماید، پخش موسیقی های بدون مجوز وزارت ارشاد اکیدا" ممنوع می باشد.

18. با توجه به اینکه فروش مستقیم محصولات و کالاها  و برگزاری هرگونه مراسم قــــرعه کشی و اهداء جایزه در نمایشگاه ممنوع می باشد،  خواهشمند است از انجام موارد یاد شده خودداری نمائید.در غیراینصورت  برگزار کننده مجاز به تعطیل غرفه می باشد.

19.   شرکت کنندگان ملزم به رعایت  اصول،  ضوابط و اخلاق حرفه ای در تبلیغات خدمات و محصولات خود می باشند و انجام هرگونه تبلیغاتی که در قالب ضد تبلیغ در خصوص خدمات و محصولات سایر شرکتها  انجام گردد، ممنوع است.

20.  با توجه به اینکه شرکت کنندگان مکلفند کالاها و تجهیزات نمایشی خود را در قبال آتش سوزی، حوادث و ..... بیمه نمایند، در صورت عدم بیمه نمودن کالاها و تجهیزات نمایشی توسط شرکت کننده کلیه مسئولیت ها و خسارات ناشی از بروز هرگونه حادثه احتمالی بعهده خود شرکت کننده می باشد و برگزار کننده و شرکت سهامی نمایشگاهها در اینخصوص هیچگونه مسئولیتی را بعهده نخواهند داشت.

21.مشارکت کنندگان مسئول عملکرد و هرگونه  حادثه ، اتفاق و تصادفات احتمالی که برای کارگران و نیروهای اجرائی و پرسنل خود، از هنگام ورود به مجموعه نمایشگاهی و نیز هنگام عملیات اجرائی ساخت و نصب غرفه بروز می کند، هستند.

22.با توجه به اینکه وظیفه حفظ و حراست غرفه های مستقر در فضای باز در طول شبانه روز بعهده مشــــــــارکت کننده می باشد، لذا خواهشمند است قبل از ساعات اتمام کار نمایشگاه با مراجعه به ستاد برگزاری نگهبان شب غرفه را با تکمیل و تنظیم فرم مربوطه به انضمام کپی کارت شناسائی به معاونت حفاظت فیزیکی حراست شرکت سهامی نمایشگاهها  معرفی نمائید.

23. توزیع هـــرگونه نشریه، کتاب و  بروشور (اقلام اطلاع رسانی و چاپی) در محوطه نمایشگاه خارج از غرفه خود ممنوع می باشد و شرکت کنندگان در صورت نیاز باید با روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاهها  هماهنگی جهت اخذ مجوز لازم را بعمل آورند.

- انتشار و توزیع هرگونه ویژه نامه خبری نیز منوط به هماهنگی و اخذ مجوز از روابـــــط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاهها می باشد.

24. آن دسته از شرکت کنندگانی که کالاهای سنگین و حجیم به نمایش خواهند گذاشت،  طبق ضوابط و مقررات شرکت سهامی نمایشگاهها، جهت حمل کالاهای خود به محوطه نمایشگاه مجاز به وا رد نمودن جرثقیل )جرثقیل حامل – صرفا" جهت تخلیه همان کالا) به محوطه نمایشگاه فقط تا جلوی درب سالنها بوده،  لیکن در زمان جمع آوری و خروج کالاهای نمایشی ورود جرثقیل و لیفتراک از خارج از محــــوطه نمایشگاه (جهت جلوگیری از ازدحام و حفظ ایمنی کالاهای سایر مشارکت کنندگان و محیط نمایشگاه)  فقط به عنوان کفی به محوطه مجاز بوده و شرکت کنندگان باید  جهت انجام بارگیری کالاها صرفا" به پیمانکار واحد جرثقیل مستقر در نمایشگاه مراجعه فرمایند.

25. ورود هرگونه جرثقیل و بالابـــــــر (لیفتراک) و هرگونه خودروی (سنگین و سبک، حمل بار و ...)  از سوی مشارکت کنندگان به داخل سالنهای نمایشگاهی ممنوع می باشد. ( مگر در موارد اضطراری و با کسب مجوز از مدیریت های ذیربط شرکت سهامی نمایشگاهها)

26.چنانچه در فرمهای ثبت نام نیز درخواست گردیده است،‌ خواهشمند است در صورت نمایش کالاهای سنگین و حجیم مراتب از قبل حتما"  جهت هماهنگی لازم با ذکر تعداد ، وزن و ابعاد از قبل به ستاد برگزاری اعلام گردد.

27. ورود خودروی سواری به داخل محوطه در ایام آماده سازی سالنها و فضای باز،  برگزاری نمایشگاه و خروج کالا کلا" ممنوع می باشد و  حمل وسائل می بایست توسط خودروهای حمل بار انجام گیرد و پس از تخلیه بار نسبت به خروج سریع خودرو به بیرون از محوطه نمایشگاه اقدام گردد، در غیر اینصورت خودرو با لیفتراک به خارج از محوطه نمایشگاه منتقل می گردد.

-شرکت کنندگان و پیمانکاران غرفه سازی می توانند در زمان آماده سازی و خروج کالا از پارکینگهای جنوبی و جنوب غربی نمایشگاه جهت پارک خودروهای خود استفاده نمایند.

- اعتبار کارتهای پارکینگ صادره جهت شرکت کنندگان علاوه بر ایام برگزاری نمایشگاه یک روز قبل از افتتاح و یک روز پس از خاتمه نمایشگاه می باشد.

- کارتهای پارکینگ صادره جهت شرکت کنندگان صرفا" برای استفاده یک خودرو می باشد و الزامیست شماره خودرو مورد نظر بر روی آن درج گردد.

28.-به دلیل لزوم سهولت دسترسی عوامل برق سالنها به تابلوهای برق لازم است پس از چیدمان غرفه ها هیچ گونه وسائل اضافی پشت دیواره ها قرار نگیرد. بدیهی است این فضاها قبل از افتتاح و در زمان برگزاری نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاهده موارد مذکور، وسائل به خارج از سالن انتقال داده خواهد و برگزار کننده و شرکت سهامی نمایشگاهها هیچ مسئولیتی در قبال گم شدن احتمالی وسائل مذکور نخواهند داشت. علاوه بر این در صورت وجود وسائل مربوط به غرفه ها در پشت دیواره های غرفه و بروز هر گونه حادثه احتمالی کلیه خسارات و مسئولیتهای ناشی از آن بعهده غرفه دار متخلف می باشد.

29.- کلیه وسائل غیر قابل استفاده از قبیل نخاله و جعبه های خالی و .......  باید  یک روز قبل از افتتاح  نمایشگاه توسط شرکت کنندگان از محوطه نمایشگاه خارج گردد.

30. -از کلیه شرکت کنندگان تقاضا می گردد، در تاریخ 03/03/1394  نسبت به حمل کالاهای کالاهای سنگین و حجیم  (بجزکالاهای سبک وزن وگرانقیمت نظیر تلویزیون، ویدئو، کامپیوتر و .......) به محوطه نمایشگاه اقدام نمایند. حضور نماینده شرکت از زمان ورود کالاها به سالن و نیز صبحها از زمان باز شدن درب سالن،  تا زمان بسته شدن دربهای سالن در غرفه الزامی است. در صورت عدم حضور نماینده شرکت در زمان چیدن و جمع آوری غرفه ها در غرفه برگزار کننده مسئولیتی در قبال مفقود شدن کالاها و تجهیزات از غرفه نخواهد داشت.-ورود کالاها،  تجهیزات و ماشین آلات به محوطه نمایشگاه پس از ساعات کار اداری ممنوع بوده و شرکت کنندگان باید در این خصوص از قبل تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

- شــــرکت کنندگانی  که دارای کالاهای حجیم بوده و بار ایشان با کفی، تریلی و...  که مشمول  منع تردد در ساعات روز می باشند و یا از خارج از تهران نسبت به حمل کالاهای خود اقدام می نمایند نیز مشمول بند فوق بوده و شرکت سهامی نمایشگاهها از ورود خودروها و کالای ایشان پس از ساعات اداری به محوطه نمایشگاه بدلیل رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی جدا" جلوگیری بعمل خواهد آورد، و برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.در خاتمه ضمن توصیه مطالعه مجدد و دقیق دفترچه اطلاعات نمایشگاه که قبلا" خدمتتان تقدیم گردیده  است و با آرزوی توفیق روز افزون برای کلیه شرکت کنندگان محترم خواهشمند است در صورت داشتن هرگونه سوال به ستاد برگزاری مراجعه نموده یا با تلفنهای زیر تماس حاصل فرمائید.

تلفنهای تماس ستاد برگزاری نمایشگاه:  

بخش اداری و ثبت نام : 88205735/88205736              بخش مالی : 88786690 از شرکت کنندگانی که هنگام ثبت نام گزینه "خودســاز"  را  انتخاب نموده و از سیستم  پیش ساخته برگزار کننده استفاده نمی نمایند و یا در نظر دارند در داخل غرفه سالن / فضای باز  از سازه و یا تزئینات ویژه استفاده نمایند،  تقاضا می گردد ضمن مطالعه دقیق دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی ، جمع آوری و تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع(که در سایت اختصاصی نمایشگاه قابل دانلود کردن خواهد بود)، جهت اطلاع از مدارک لازم جهت اخذ مجوز ساخت و تزئین غرف و تاریخ مراجعات به صفحات بعدی ضمیمه این اطلاعیه مراجعه نمایند.ضمیمه اطلاعیه ستاد برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود 2015

مربوط به کلیه شرکت کنندگان متقاضی گزینه بدون تجهیزات(خودساز) و فضای باز

و یا دارای تزئینات ویژه در داخل غرفه سالن / فضای باز

 در نمایشگاه « ایران آگروفود 2015 »- همانطور که قبلا" هم دردفترچه اطلاعات ثبت نام  اعلام گردیده است، با توجه به  تهیه و تدوین لیست تصویب شده پیمانکاران غرفه سازی توسط معاونت فنی، مهندسی – مدیریت طراحی و غرفه آرائی- شرکت سهامی نمایشگاهها، که در وبسایت اختصاصی نمایشگاه نیز در اختیار مشارکت کنندگان قرار دارد، لازم است تا انتخاب پیمانکار غرفه سازی حتما" فقط از میان شرکتها و مجموعه های  مندرج در این لیست صورت پذیرد.  ستاد برگزاری از پذیرش شرکتها و افراد خارج " لیست تصویب شده پیمانکاران غرفه سازی توسط شرکت سهامی نمایشگاهها" بعنوان پیمانکار معذور خواهد بود. لذا خواهشمند است در خصوص انتخاب پیمانکار غرفه سازی دقت لازم را بعمل آورند.

لینک مستقیم مشاهده لیست شرکت سهامی نمایشگاهها  پیمانکاران غرفه سازی مجاز :

 http://www.iranagrofoodfair.com/UserFiles/File/StandConstructors.IIEC.final.pdf

 - شرکت کنندگانـــــی که هنگام ثبت نام گزینه "خودســاز"  را  انتخاب نموده و از سیستم  پیش ساخته برگزار کننده استفاده نمی نمایند و یا در نظر دارند در داخل غرفه سالن / فضای باز از  سازه و یا تزئینات ویژه استفاده نمایند،  موظفند طرحهای اجرائی خود را  توسط مسئول/پیمانکار  غرفه سازی منتخب خـــود  و بــا مشخصات زیر و  به  همــــــراه کلیه مدارک لازم فقط  در روزهای سه شنبه22، چهارشنبه 23 و پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه 1394  از ساعت 10 صبح لغایت 4 بعدازظهر  جهت اخذ تائید و مجوز نهائی غرفه سازی حضورا" به ستاد برگزاری ارائه نمایند.

*  همانطور که قبلا" هم دردفترچه اطلاعات ثبت نام  اعلام گردیده است، شرکت کنندگانی که  متراژ غرفه آنان کمتر از18 مترمربــع  می باشد مجاز به ساخت غرفه بصورت خودساز و انجام هرگونه تغییرات از قبیل باز نمودن سردرب غرفه، کف سازی  یا تغییر کف غرفه و .... نبوده  و ملزم  به انتخاب "بند1 فرم ثبت نام"  و  استفاده  از سیستم پیش ساخته نمایشگاه می باشند.*پیمانکار غرفه سازی و شرکت کننده متعهد می گردند در ساخت غرفه شرکت مقررات ملی ساختمان ایران ، استانداردهای بین المللی ، ضوابط فنی و اصول ایمنی ، مقررات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا. ایران بویژه دستورالعملهای مدیریت طراحی و غرفه آرایی را رعایت نموده و همچنین پذیرش تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح در امر غرفه سازی را بر عهده بگیرند.

*شرکت پیمانکار غرفه سازی و مهندس ناظر ایشان ملزم به پاسخگوئی و همکاری کامل با مهندسین ناظر ستاد برگزاری و رعایت تذکرات ایشان در تمام طول مدت مراحل ساخت و ساز، برگزاری نمایشگاه و دوران جمع آوری و تخلیه می باشند و حضور مستمر مهندس ناظر پیمانکار غرفه سازی منتخب در هنگام ساخت وساز در محل غرفه الزامی است.

*در صورت عدم همکاری و رعایت تذکرات مهندسین ناظر ستاد برگزاری ستاد برگزاری مجاز به متوقف نمودن کار اجرائی و تعطیل کار پیمانکار غرفه سازی می باشد و مسئولیت و عواقب آن بعهده پیمانکار غرفه سازی می باشد.  ضمن اینکه مراتب جهت اقدامات قاتونی بعدی بلافاصله توسط ستاد برگزاری به مدیریت طراحی وغرفه آرائی شرکت سهامی نمایشگاهها اعلام خوهد گردید.مدارک لازم جهت اخذ مجوز نهائی غرفه سازی یا تزئین ویژه :
1- معرفی نامه کتبی پیمانکار غرفه سازی از سوی شرکت " شرکت کننده" با قید نام شرکت پیمانکار غرفه سازی و مهندس پیمانکار غرفه سازی (ذکر تلفن تماس و تلفن همراه مهندس پیمانکار غرفه سازی و مدیر مسئول شرکت پیمانکار غرفه سازی در معرفی نامه الزامی است.) لازم است تا پیمانکار غرفه سازی منتخب از " لیست تصویب شده پیمانکاران غرفه سازی توسط شرکت سهامی نمایشگاهها"  باشد. در غیر اینصورت ستاد برگزاری از پذیرش طرح های اجرائی معذور بوده و شرکت کننده ملزم به استفاده از سیستم پیش ساخته برگزار کننده و پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.

2- نقشه های اجرایی اندازه گذاری شده در قطع A3 یا  A4 هرکدام سه نسخه رنگی (شامل پلان – با مقیاس 100/1، نما، پرسپکتیو و نقشه جزئیات فنی) با قید حداکثر ارتفاع و مواد مصرفی جهت ساخت

* قید شناسنامه طرح شامل: عنوان نمایشگاه- نام شرکت "شرکت کننده"- نام و مشخصات طراح و شرکت پیمانکار غرفه سازی- تاریخ طراحی در نقشه ها الزامی است.

3- بیمه نامه مسئولیت مدنی توسط پیمانکار غرفه سازی برای حداقل چهار نفر – بی نام

4- سپرده نقدی (فقط بصورت چک بانکی در وجه شرکت پالار سامانه) جهت تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی (عدم تغییر در طرحهای تائید شده - پایان بموقع غرفه سازی - عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع – تخلیه به موقع )

*‌ لازم به توضیح است که چک بانکی سپرده بصورت امانی تا هنگام اعلام ریز تخلفات و خسارتهای احتمالی (بر اساس جداول تعیین خسارات تخلف از قوانین ودستورالعملها) از ســوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران و بخش فنی ستاد نزد برگزارکننده محفوظ خواهد بود، در صورت عدم بروز تخلف و خسارت چک عینا" مسترد خواهد شد.

* مبلغ سپرده نقدی توسط برگزارکننده  تعیین می گردد.

* در صورت بروز تخلف و خسارت ضمن صورتجلسه و اعلام به مشارکت کننده/ پیمانکار غرفه سازی مبلغ مربوطه (بنا به نوع خسارت یا تخلف، بخشی یا کل مبلغ)‌ از سپرده کسر و مابقی استرداد خواهد شد.     

5- چک هزینه متراژ طبقه دوم بر اساس بند 2 – فرم 1 ثبت نام (در صورتیکه در طراحی غرفه احداث طبقه دوم پیش بینی گردیده است.)

* شرکت کنندگان بخش ارزی نمایشگاه ملزم به ارائه تائیدیه برگزارکننده بخش خارجی در خصوص پرداخت متراژ طبقه دوم می باشند.

6- دستورالعمل ها و فرمهای جدید تعهد غرفه سازی مربوط به ستاد برگزاری (که در زمان مقتضی در سایت اختصاصی نمایشگاه www.iranagrofoodfair.com  قرار می گیرد و قابل دانلود کردن بوده  و یا باید از ستاد برگزاری تهیه گردد.) و همه صفحات باید توسط شرکت و مهندس پیمانکار غرفه سازی  مهر و امضاء گردد.

7- فرم های تعهد نامه و تائیدیه طرح غرفه -  مربوط به شرکت سهامی نمایشگاهها، که بر اساس قوانین جدید تهیه و تدوین گردیده و هر پیمانکار غرفه سازی بنا به شرائط خود باید آن را تهیه، تکمیل و ارائه نماید - و باید توسط شرکت و مهندس پیمانکار غرفه سازی (دارای پروانه نظام مهندسی معتبر) مهر و امضاء گردد. (این فرم ها نیز در زمان مقتضی در سایت اختصاصی نمایشگاه قرار می گیرد و قابل دانلود کردن بوده  و یا باید از ستاد برگزاری تهیه گردد.)

* ارائه کپی پروانه نظام مهندسی معتبر مهندس پیمانکار غرفه سازی و همچنین گواهی رتبه و تائید فعالیت شرکت پیمانکار غرفه سازی مجاز جهت اخذ مجوز ساخت غرفه الزامی است.

8- مبلغ علی الحساب برق زمان غرفه سازی و سایر هزینه های مرتبط (در صورت عدم پرداخت اولیه توسط شرکت کننده)

یادآور می گردد:

* طرحهای اجرائی فقط در تاریخهای یاد شده توسط مهندسین ناظر ستاد برگزاری مورد بررسی قرار گرفته و مجوز نهائی غرفه سازی توسط ستاد برگزاری صادر خواهد شد. در صورت عدم مراجعه پیمانکار غرفه سازی در روزهای یاد شده شرکت کننده و پیمانکار غرفه سازی منتخب ملزم به پرداخت جریمه دیر کرد خواهند بود ضمن اینکه ستاد برگزاری مجاز خواهد بود تا غرفه شرکت را بصورت پیش ساخته تجهیز نماید و شرکت کننده علاوه بر جریمه دیرکرد ملزم به پرداخت هزینه مابه التفاوت خودساز به پیش ساخته نیز خواهد بود.

* در صورت عدم ارائه هرکدام از بندهای مدارک لازم جهت اخذ مجوز نهائی ساخت،  تائید طرح و صدور مجوز نهائی توسط ستاد برگزاری به هیچ وجه صورت نخواهد گرفت.

* ورود وسایل و تجهیزات غرفه سازی فقط با طی مراحل اداری ذکرشده و با ارائه مجوز ساخت اخذ شده که امضاء نهائی آن توسط مهندسین ناظر ستاد برگزاری و برگزار کننده صورت می گیرد به داخل محوطه نمایشگاه  ممکن خواهد بود. پیمانکاران غرفه سازی منتخب و مهندسین ناظر موظفند برای هر غرفه پس از ارائه مدارک لازم و طی مراحل اداری ، مجوز جداگانه دریافت نمایند در غیر اینصورت از ادامه انجام کار ممانعت بعمل خواهد آمد . بدیهی است کلیه مسئولیت و خسارات ناشی از این امر بعهده شرکت کننده / پیمانکار غرفه سازی می باشد.

* مهندس ناظر و پیمانکار غرفه سازی منتخب شرکت متعهد می گردند در ساخت غرفه شرکت مقررات ملی ساختمان ایران،  استانداردهای بین المللی ، ضوابط فنی و اصول ایمنی ، مقررات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا. ایران بویژه دستورالعملهای مدیریت طراحی و غرفه آرایی را رعایت نموده و همچنین پذیرش تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح در امر غرفه سازی را بر عهده می گیرد.

* با توجه به مقررات جاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، ساعات کــار جهت غرفه سازی از 8:30 لغایت 20 می باشد  و درروز  دوشنبه  04/03/1394 درب سالنها از ساعت 4 بعداز ظهر پلمپ خواهد گردید. لذا  از  شــرکت کنندگانی که راساٌ غرفه سازی یا تزئین غرفه می نمایند، تقاضــــا می گردد،  با توجه به تاریخ تحویل سالنها  و ساعات یاد شده برنامه ریزی نموده و از قبل تمهیدات لازم را در خصوص برنامه زمانبدی در نظر گیرند .  

* چنانچه قبلا" نیز در اطلاعیه شماره 10 ستاد برگزاری در وبسایت نمایشگاه و طی پیامک ارسالی به مشارکت کنندگان محترم در دو طبقه سالن خلیج فارس اعلام گردیده است، با توجه به تحویل دیرتر سالنهای 44-1 و 44-2 از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها، از شرکت کنندگان خودساز مستقر در این سالنها تقاضا می گردد تا از پیمانکار غرفه سازی منتخب خود تعهدات لازم را جهت الزام به مونتاژ، برپائی و آماده سازی غرفه فقط در روزهای 3 و 4 خرداد اخذ نمایند و تمهیدات لازم را جهت آماده سازی بموقع غرفه در نظر گیرند. در غیر اینصورت استفاده از سیستم پیش ساخته توصیه می گردد.

* امکان تمدید ساعات کار در روزهای آماده سازی سالنها و محوطه از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها به هیچ وجه وجود ندارد، و در صورت عقب بودن کار پیمانکار غرفه سازی شرکت سهامی نمایشگاهها و برگزارکننده هیچ مسئولیتی را خصوص تمدید ساعات بعهده نخواهد داشت.

خواهشمند است حتما" نسبت به ارائه مفاد این اطلاعیه و دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی ، جمع آوری و تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع ، به پیمانکار/ مسئول غرفه سازی اقدام نموده و از ایشان در قبال اجرای صحیح مفاد دستورالعمل و تعهد غرفه سازی، جمع آوری، تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت از هرنوع تعهدات لازم را اخذ فرمائید.  

شرکت کنندگان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دستورالعملهای غرفه سازی با ستاد برگزاری تماس حاصل فرمایند.
کد خبر 9d9a09df4fc042ccac1e53f4d97e643f

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =