کشاورزی> آخرین پیش بینی سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی ملل متحد(فائو) از رونق بازار برنج به دنبال افزایش تقاضای کشورهای آسیایی و آفریقایی و البته کاهش تولید خبر می دهد. اما براساس بررسی های فائو قیمت گندم به دنبال کاهش تقاضای کشورهایی مانند چین و چند کشور آفریقایی و افزایش تولید این محصول افت خواهد کرد.

به گزارش فائو، میزان تولید گندم و غلات دانه درشت درسال۲۰۱۴ در مقایسه با آخرین پیش بینی این سازمان بین المللی افزایش می یابد و میزان تولید برنج نیز برهمین رویه کاهش خواهد یافت. برهمین اساس انتظار بر آن است که ذخایر نهایی گندم و غلات دانه درشت درسال۲۰۱۴-۲۰۱۵ درمقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد. عکس این وضعیت در مورد برنج صدق می کند. با گذشت زمان و افزایش اهمیت ذخایر، درصد بیشتری از تولید غلات ذخیره می شود. درسال۲۰۰۷-۲۰۰۸ موجودی ذخایر به مصرف جهانی غلات ۱۸٫۴درصد بود و این درحالی است که درسال۲۰۱۳-۲۰۱۴ این نسبت به ۲۳٫۵درصد افزایش یافته و پیش بینی اخیر، میزان آن را ۲۴٫۷درصد نشان داده است.

ازسویی مصرف کل غلات به دلیل افزایش مصرف خوراک دام درسال۲۰۱۴-۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت. غلات دانه درشت در این میان نقش بسیار مهمی دارد، چراکه در کشورهای برزیل، چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، استفاده ازذرت به عنوان خوراک دام افزایش یافته است.

براساس پیش بینی ها، صادرات گندم اتحادیه اروپا و ایالات متحده درسال۲۰۱۴-۲۰۱۵ به دلیل کاهش تقاضای وارداتی چین و چندین کشور درجنوب صحرای آفریقا با کاهش ۶درصدی (۹میلیون تن) مواجه خواهد شد. تجارت کل غلات دانه درشت درسال۲۰۱۴-۲۰۱۵، به دلیل کاهش واردات کشورهای اتحادیه اروپا، چین و مصر با کاهش ۸٫۶درصدی مواجه خواهد شد. برهمین اساس انتظار می رود که صادرات این محصولات از ایالات متحده، برزیل و اوکراین نیز کاهش یابد.

تجارت برنج نیز به دلیل افزایش واردات برنج کشورهای خاور نزدیک و آفریقا افزایش خواهد یافت. کشورهای تایلند، ایالات متحده و ویتنام از این فرصت بیشتر استفاده خواهند کرد اما نیازهای داخلی کشور هند، محدودیتی برای توسعه صادرات این کشور ایجاد خواهند کرد.

افزایش اخیر تولید غلات، اساسا مربوط به گندم است چراکه انتظار بر آن است که میزان تولید این محصول به ۷۱۶٫۵میلیون تن برسد که تقریبا از میزان تولید سال۲۰۱۳ ثابت مانده است. برآوردها حاکی از آن است که تولید گندم در مقایسه با سال۲۰۱۳، در کشورهای آرژانتین، برزیل، چین، اتحادیه اروپا، هند و فدراسیون روسیه به طور قابل توجهی افزایش یابد و جبرانی برای کاهش تولید این محصول در کشورهای استرالیا، ایالات متحده و مخصوصا کانادا باشد.

پیش بینی رسمی کانادا اشاره به کاهش تقریبا ۱۰میلیون تنی (۲۶درصدی) تولید گندم سال۲۰۱۴ دارد. همچنین با پیش بینی افزایش تولید جهانی غلات دانه درشت تا ۰٫۶درصد (تقریبا هشت میلیون تن)، چشم انداز تولید غلات دانه درشت سال۲۰۱۴ پس از ماه جولای بهبود یافته است. این بهبودی بازتابی از چشم انداز بهتر برای محصول ذرت در اتحادیه اروپا و ایالات متحده است. پیش بینی اخیر برای تولید جهانی غلات دانه درشت، ۱۲۹۵میلیون تن است که بیانگرکاهش جزیی ۱٫۱درصدی (۱۴٫۸میلیون تن) در مقایسه با میزان تولید سال۲۰۱۳ است.

کاهش ۳ میلیون تنی برنج

چشم انداز تولید برنج خلاف گندم و غلات دانه درشت در مقایسه با پیش بینی پیشین بدتر شده است و پیش بینی ها اشاره به کاهش تقریبا سه میلیون تنی در تولید برنج دارند. الگوی بارندگی نامنظم و نگرانی ها نسبت به ال نینو)رویدادی آب وهوایی که منجر به ظهور نابهنجاری های بزرگ آب وهوایی در بسیاری از نقاط جهان می شود) بر پیش بینی های تولید برنج در چین، هند، اندونزی، فیلیپین و سریلانکا اثر گذاشته است. با این حال، پیش بینی تولید جهانی برنج ۵۰٫۴میلیون تن است که به واسطه افزایش تولید در بنگلادش، برزیل، چین، ماداگاسکار، میانمار و ویتنام درحدود ۰٫۴درصد بیشتر از میزان تولید سال۲۰۱۳ است. مصرف کل غلات احتمالا با رشد ۲درصدی (۵۰میلیون تن) از فصل گذشته به ۲۴۶۵میلیون تن درسال۲۰۱۴-۲۰۱۵ افزایش یابد. افزایش مصرف بازتابی از رشد مصرف خوراک دام براساس چشم انداز عرضه بیش از اندازه غلات و تنزل قیمت هاست. پیش بینی ها حاکی از آن است که مصرف کل خوراک دام با سه درصد رشد از سال۲۰۱۳-۲۰۱۴ به ۸۷۵میلیون تن برسد. غلات دانه درشت، دلیل اصلی افزایش مصرف پیش بینی شده است چراکه در کشورهای برزیل، چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، استفاده از ذرت به عنوان خوراک دام افزایش یافته است.

پیش بینی می شود مصرف غذایی کل غلات با افزایش ۱٫۲درصد (درحدود ۱۳میلیون تن) از فصل گذشته به ۱۱۰۷میلیون تن درسال۲۰۱۴-۲۰۱۵ برسد. افزایش مصرف پیش بینی شده به موازات رشد جمعیت خواهد بود و به همین دلیل مصرف سرانه در سطح جهان ثابت باقی خواهد ماند. انتظار بر آن است که ذخایر جهانی غلات تا سال۲۰۱۵ به ۶۱۶میلیون تن برسد که ۱۲میلیون تن بیشتر از پیش بینی قبلی است و درحال حاضر ۶درصد (۳۷میلیون تن) از میزان برآوردشده سال۲۰۱۳-۲۰۱۴ بزرگ تر است. تطبیق موجودی ذخایر نهایی گندم و غلات دانه درشت عمدتا به دلیل بهبود پیش بینی تولید این ماه است. انتظار بر آن است که تولید بالای محصولات در دو سال متوالی (۲۰۱۴ و ۲۰۱۳)، میزان ذخایرغلات را به بیشترین سطح در ۱۵سال گذشته افزایش دهد. براساس پیش بینی اخیر، نسبت موجودی ذخایر به مصرف جهانی غلات درسال۲۰۱۴-۲۰۱۵ به ۲۴٫۷درصد خواهد رسید که بالاتر از ۲۳٫۵درصد درسال۲۰۱۳-۲۰۱۴ و بسیاربیشتر از ۱۸٫۴درصد ثبت شده درسال۲۰۰۷-۲۰۰۸ است.

احتمال افزایش ذخایر دانه درشت

براساس پیش بینی فائو، ذخایر غلات دانه درشت عمدتا به دلیل تولید بالای ذرت در چین و ایالات متحده بیشتر از سایر محصولات افزایش یابد و با رشد ۱۱درصدی به ۲۴۸میلیون تن برسد. ذخایر گندم نیز احتمالا به طور قابل توجهی افزایش یابد و در نتیجه تولید بالای گندم در آسیا و مخصوصا کشورهای مستقل مشترک المنافع با رشد ۸درصدی به ۱۸۸میلیون تن برسد. چشم انداز کاهش تولید جهانی برنج سال۲۰۱۴ با پیش بینی کاهش ذخایر برنج همراه گشته است.

برهمین اساس پیش بینی شده است ذخایر جهانی برنج در مقایسه با ماه جولای، ۳٫۶میلیون تن کاهش یابد. پس از ۱۰سال انباشت ثابت ذخایر برنج، پیش بینی اخیر بر کاهش ۱٫۷میلیون تن ذخایر جهانی برنج در مقایسه با سال۲۰۱۴ اشاره دارد. تجارت جهانی غلات درسال۲۰۱۴-۲۰۱۵ احتمالا در مقایسه با سال گذشته درحدود ۶درصد (۲۲میلیون تن) کاهش یابد و به ۳۳۲میلیون تن برسد که نسبت به پیش بینی قبلی تغییر نکرده است. پیش بینی فائو حاکی از آن است که تجارت جهانی گندم به ۱۴۸میلیون تن برسد که بیانگر کاهش ۶درصدی (۹میلیون تن) در مقایسه با سال۲۰۱۳-۲۰۱۴ است. کاهش شدید تجارت جهانی گندم بیانگر کاهش تقاضای وارداتی به خصوص کشور چین و چندین کشور از جنوب صحرای آفریقا است. نتیجه کاهش پیش بینی شده در تقاضای جهانی واردات، کاهش صادرات اکثر عرضه کنندگان گندم مخصوصا اتحادیه اروپا و ایالات متحده است. براساس پیش بینی ها، تجارت کل غلات دانه درشت با کاهش ۸٫۶درصدی۱۳٫۵(میلیون تن) از فصل گذشته به ۱۴۴٫۵میلیون تن درسال۲۰۱۴-۲۰۱۵ خواهد رسید. دلیل عمده کاهش تجارت غلات دانه درشت، کاهش واردات اتحادیه اروپا خواهد بود. همچنین انتظار خریدهای کمتری ازسوی دو کشور چین ومصر نیز وجود دارد. با پیش بینی کاهش تجارت جهانی غلات دانه درشت انتظار بر آن است که صادرات این محصولات از ایالات متحده بیشتر از سایر کشورها کاهش یابد؛ هرچند احتمال کاهش قابل توجه صادرات از برزیل و اوکراین نیزوجود دارد. براساس پیش بینی اخیر، تجارت بین المللی برنج درسال۲۰۱۵ با افزایش تقریبا یک درصدی به رکورد جدید ۳۹٫۷میلیون تن خواهد رسید که اندکی بیشتر از میزان پیش بینی شده قبلی است. توسعه تجارت برنج ممکن است فرصتی برای افزایش صادرات کشورهای تایلند، ایالات متحده و ویتنام باشد، اما انتظار بر آن است که افزایش نیازهای داخلی کشور هند، مانع قابل توجهی برای توسعه صادرات برنج این کشور باشد.

ترجمه: رویا محمد زاده - کارشناس موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

پیش بینی فائو از ذخایر نهایی غلات
کد خبر a45145fb9e5b4c6ca7bcffe834269b46

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =