منصور انصاری

گرچه هنوز عده اي از" صاحب نظران تحليل گر" مسائل جهان چه در داخل ، چه در صحنه جهاني و كشورهاي مختلف ، با ارزيابي از شاخص هاي قابل استناد و اتكا بر اين باورند كه در متن توافق "وين"و شرايط تقابل جوئي موجود جهان زمينه هاي واقعي بازگشت به نقطه آغازين اين اين مناقشه تاريخي 12 ساله بلكه 30 و چند ساله وجود دارد و اين" توافق" براي رسيدن به مرحله نهايي و تبديل به يك" پيمان" قابل اتكا فاصله اي زياد و راهي دشوار در پيش دارد ؛ حتي اين احتمال را مي دهند كه به دلايلي ، يكباره با شكست مواجه شودو گرچه عده اي از دو سوي اين توافق به دليل منافعي كه در فرآيند تبديل اين مناقشه كهنه و مزمن به تقابل و جنگي بي سر انجام سود مي برند و با عمده قواي خود سعي در انهدام اين تحول تاريخي را دارند؛گرچه همين جنگ طلبان كه از مناقشات و تنش هاي منطقه اي و جهاني كسبشان رونق مي گيرد و با طرح معادلات كمي عامه پسند كه " چه داده ايم" و چه گرفته ايم" و استفاده از تعصبات و مفاهيمي كه ديگر در قرن جاري كارآيي خود را از دست داده اند ، سعي دارند تعلل و چند گانگي و انشقاق ايجاد كنند ، با اين همه بايد گفت مرغ از قفس "تند روي ستيزه جويانه" و حيطه آنان پريده است و بستر واقعي معادلات ديپلماسي جهاني و نحوه آرايش قوا و صف بندي كشورهاي مختلف در صحنه ؛ همچنين وجدانهاي بيدار ملت ها مانع از گسترش تداوم مناقشه و جنگ هاي كلاسيك قاره اي شده است . مردم از زورمداري و تند روي تقابل جويانه هر دو به يكسان خسته شده اند . در عين حال كه بايد تحليل صاحب نظراني كه وضع اين توافق را شكننده و آسيب پذير مي دانند جدي گرفت ولي مي توان اميدوارانه گفت اين توافق با همه نقاط آسيب پذيري كه دارد به هر حال نهايي و لامحاله در قالب پيماني قابل اتكا موجب تحول در كشورمان و بسياري از كشور هاي منطقه و حتي مناسبات سياسي ميان كشورهاي مختلف جهان مي شود. زيرا خود آغاز رويكردي نوين در حوزه مناسبات ديپلماتيك است و يكي از  نشانه هاي تغيير در تقابل جوئي هاي عرصه جهاني است، زيرا دولت هاي زورگو و زور مدار در هر قالب و شكل متاثر از خواست افكار عمومي دريافته اند زبان ديگري براي حل مناقشات و تضادهاي موجود بر روي ميزهاي تصميم گيري به ميان آمده است كه به دشواري مي توانند آنرا دور بزنند و مناقشات موجود را به عرصه جنگ ها سوق دهند. با اين توصيف و با اين فرض نظري قريب به يقين كه توافق لامحاله نهايي و در قالب يك پيمان برقرار و تحريم ها لغو مي شود كشاورزي كشورمان همچون ساير عرصه هاي توليد ،بازرگاني و اقتصادي در مسير دگرگوني و تحول قرار مي گيرد؛ قيمت مواد اوليه مورد نيازبراي توليد غذا و فرآورده هاي كشاورزي و دام طيور همچون گندم و جو ، كنجا له سويا ، ذرت ، روغن خام، شكر خام ،كود، سم ، بذر، مواد اوليه مورد نياز راه اندازي و گسترش صنايع مرتبط و حتي تكنولوژيهاي مدرن و به روز براي توسعه پايدار، به دليل شفاف شدن معاملات و انجام آنها از طريق شبكه بانكي سوئيفت و سهولت انتقال ارز، گشايش حساب در بانك هاي بين المللي ، گرفتن پرو فرما، سهولت و همراهي شركت هاي معظم بيمه كالا و  حمل و نقل هاي دريائي و غير آن و موارد متعدد ديگر حداقل18 تا 25 درصد كاهش مستقيم خواهند داشت . همچنين قيمت تمام شده آنها در وضعيت و شرايط رقابتي بازار جهاني اين كالاها3تا 6درصد نيز كاهش مي يابد در يك تحليل بايدگفت توافق "وين" و لغو تحريم ها موجب كاهش رقمي حدود 21 تا 26 درصد از قيمت نهايي كالاهاي مورد اشاره مي شودو اين كاهش در صورتي بر زندگي اقتصادي و معشيت مردم تاثير گذار خواهد شد كه نرخ ارز مبادله اي افزايش نيابد. اگر دولت بخواهد با هدف يكسان كردن نرخ ارز قيمت ارز را افزايش دهد طبعا" اين كاهش قيمت ها بخاطر افزايش نرخ ارز قابل احصاء  نيست و به همان ميزاني كه نرخ ارز افزايش خواهد داشت از ميزان اين كاهش ها كسر مي شود . همچنين اگر دولت به رغم سرازير شدن دلارهاي بلوكه شده،براي كسر بودجه خود باز هم  سياست هاي تعرفه اي كالاهاي واسطه اي و يا مواد اوليه به بهانه حمايت از توليد داخل به سمت بالا تغيير دهد، بازرگاني، صنايع خرد ، متوسط و ملي هرگز به رونق قابل اتكا دست نخواهند يافت . لازم است گفته شود يكي از مهمترين و سرنوشت ساز ترين سياست هاي اقتصادي در شرايط كنوني ، استفاده مجموعه فعاليت هاي توليدي از اين سطوح كاهش قيمت است بي آنكه دولت مجبور باشد نقدينگي به اقتصاد تزريق كند، چون  همگان مي دانند تزريق نقدينگي و تبديل ارزهاي بلوكه شده به ريال و سرريز آنها به بدنه اقتصاد همانند يك سم مهلك ، كشنده و بحران آفرين است. به عبارتي صنايع، كشاورزي و مجموعه توليد با استفاده از كاهش قيمت مواد اوليه ناشي از لغو تحريم ها همانطور كه توصيف شد بدون افزايش نرخ ارز و تعرفه ها مي توانند با كمترين ميزان تورم ديوار بلند ركود را بشكنند.خوشبختانه در عرصه كشاورزي و در چند معاونت وزارت جهاد كشاورزي از بدوفعاليت و حتي قبل از بحث توافقات هسته اي نگرش هاي مثبت براي بهره گيري از دانش موجود جامعه جهاني و تعاملات سازنده وجود داشت و به اشكال مختلف ساختارهاي لازم مناسبات در عرصه تعاملات با كشورهاي صاحب تكنولوژي اعم از بذر و درختچه يا حتي نژادهاي برتر دامي،فن آورهاي مدرن ماشين ها و ادوات كشاورزي بعضي تجهيزات سامانه هاي آبياري را در راهبردهاي خود دنبال كرده و مي كنند و اين خود اميدواري بسيار به وجود آورده است كه كشاورزي كشور ، پس از رفع تحريم ها  بيش از ساير بخش هاي اقتصاد بتواند از وضعيت پيش آمده بهره برداري كند . ترديدي نيست اگر تشكل هاي موجود كشاورزي هر كدام به صورت جداگانه يا با تجميع بتوانند از توانايي هاي يك شركت بازرگاني قدرتمند و كار آشنا به تجارت بين الملل برخوردار شوند رفع تحريم ها و گشايش بازارهاي جهاني به روي كشورمان عرصه هاي موفقيت آميزي براي آنان ايجاد خواهد كرد.
کد خبر cbf01e375b0a439b9336e800cb6be151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =