صنایع غذایی> اقتصاد غذا - گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای اصلاحیه میزان سهمیه سال 94 تعدادی از شرکت های وارد کننده روغن پالم را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس» مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 33097/94/13439/73/156 مورخ 28/2/1394 را خطاب به کلیه گمرکات اجرایی به شرح زیر اعلام نموده است:
پیرو بخشنامه به شماره های سریال 286 مورخ 2/7/1393 و 335 مورخ 4/8/1393 به پیوست تصویر نامه شماره 4207/210/94 مورخ 30/1/1394 اداره کل مقررات، صادرات و واردات به انضمام نامه شماره های 1938/501/93 مورخ 27/12/1393 و 53/501/94 مورخ 24/1/1394 دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصلاحیه میزان سهمیه سال 94 تعدادی از شرکت های وارد کننده روغن پالم ارسال می گردد. خواهشمنداست دستور فرمایید، وفق مفاد نامه مورد اشاره اقدام نمایند.

یادآور می شود متن بخشنامه شماره 4207/210/94 مورخ 30/1/1394 مدیر کل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است:
به پیوست تصویر نامه های شماره 1938/501/93 مورخ 27/12/1393 و شماره 53/501/94 مورخ 24/1/1394 دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصلاحیه میزان سهمیه تعدادی از شرکت های وارد کننده روغن پالم و اصلاحیه آن به شرح مندرج در نامه فوق الذکر که صرفا در سهمیه سال 94 به صورت علی الحساب محاسبه می گردد؛ جهت اطلاع و اقدام با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.

گفتنی است متن بخشنامه شماره 1938/501/93 مورخ 27/12/1393 مدیر کل دفتر ساماندهی توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است: با عنایت به نامه شماره 162187/675 مورخ 27/12/1393 مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (تصویر پیوست به انضمام ضمائم) موضوع نامه شماره 5802/93 مورخ 24/12/1393 انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در خصوص درخواست ترخیص مانده روغن پالم سال 1392 در ابتدای سال 1394، بدینوسیله با ترخیص محموله های مورد نظر بصورت علی الحساب صرفا از محل سهمیه سال 1394براساس لیست جدول پیوست جمعا به میزان 88578 تن موافقت می گردد. لذا لطفا دستور فرمایید مراتب به مراجع ذیربط جهت اقدام ابلاغ گردد، بدیهی پس از تعیین میزان قطعی سهمیه واردات روغن برای سال 1394 از سوی مراجع ذیربط مراتب به اطلاع آن دفتر خواهد رسید.  

لازم به ذکر است متن بخشنامه شماره 53/501/94 مورخ 24/1/1394 مدیر کل دفتر ساماندهی توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است: پیرو نامه شماره 1938/501/93 مورخ 27/12/1393 در خصوص ترخیص محموله های روغن پالم با توجه به نامه انجمن صنایع روغن نباتی ایران به شماره 53/94 مورخ 18/1/1394 مبنی بر تغییر میزان سهمیه تعدادی شرکتهای وارد کننده روغن پالم (تصویر پیوست) خواهشمنداست دستور فرمایید نسبت به اصلاح مقادیر به شرح ذیل اقدام لازم معمول گردد.
کد خبر 2e39b0c8628d40889323a9730a3003c8

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =