منصور انصاری

پيش ازاين بارها و بارها بر اين موضوع تأکيد داشته و همچنان داريم که متأسفانه برعکس جايگاه تعيين کننده کشاورزي در عرصه اقتصاد کلان و ويژگي اين بخش از اقتصاد  نسبت به بخش هاي  ديگر اقتصادي، سياست و تجارت و حساسيت مردم و سياستمداران به افزايش يا کمبود و نبود توليدات اين بخش و واکنش آنان به موضوع مواد غذايي يا پروتئيني، کميسيون کشاورزي به عنوان نمايندگان بخشي از مردم ازجمله توليدکنندگان، جايگاه مؤثر و تعيين کننده اي در مجلس ندارد. علت اين ضعف و ناتواني، علاوه بر ساختار و ترکيب نمايندگان عضو اين کميسيون چندين عامل است که به اختصاري مي توان گفت متأسفانه گرايش اغلب نمايندگان به کميسيون هاي ديگري غيرازاين کميسيون است چرا که کميسيون هاي ديگر در مجلس حوزه نفوذ و موقعيت شخصي بهتري براي نمايندگان فراهم مي سازند و درنهايت و غالباً، نمايندگاني که در لابي هاي قدرت موجود در مجلس نمي توانند وارد کميسيون هاي پرنفوذ ديگر شوند به سَمت کميسيون کشاورزي سوق داده مي شوند.!
گرچه در اين دوره از مجلس، کميسيون کشاورزي تا حدودي ترکيبي تخصصي دارد ولي اکثر آنان راهبردي جدي، همه جانبه و تعريف شده براي ساختار و اقتصاد کشاورزي ندارند و غالباً دنبال مسائل روز و متأثر از تيترهاي سياسي روزنامه  ها و رسانه هاي جناحي مي روند، با مجلات تخصصي با قدمت 30 ساله هم، رابطه اي مضموني براي انتقال تجربه و تعاملات مضموني ندارند و بدتر آنکه از روي کم اطلاعي گاهي موضع گيري هايي مي کنند که تا جمع کردن آن توسط همين مجلات که مي دانند آن موضع گيري ها دقيقاً غيرعلمي و نادرست است آسيب هاي جدي به توليد و اقتصاد کشاورزي وارد مي شود. مثال مرغ هاي هورموني يا برنج هاي آرسنيک دار و موضوعات و مسائلي ازاين دست.
 آفت ديگر اين کميسيون، ابزار  استيضاح به عنوان يک رانت نه حق»، باهدف جابجا کردن افراد و اشخاص در سطوح استان ها است. به عبارتي اين دسته از نمايندگان اين کميسيون، مجلس را ملي نمي بينند بلکه از دريچه منطقه اي و در چارچوب رأي محوري موضوعات را دنبال مي کنند. در مورد هيچ وزيري به اندازه وزير کشاورزي، از سوي نمايندگان اين کميسيون يا جنب آن تا اين حد طرح استيضاح  رسانه اي نشده است، استيضاح هايي که با يک موج شروع مي شود و به تدريج به سکوت مي گرايد و تا حدي حالت طنز و شوخي به خود گرفته است، همانند  بگم بگم ها که سابقه اش را همه مي دانند!
اين کميسيون، ترکيبي سياسي، جناحي دارد؛ 11 به 12 يا 12 به 12 و حول اين جناح بندي ها مداوم روسايش به صورت دوره اي انتخاب مي شوند که چندان وجاهت ندارد، يعني اعتبار کميسيون را چه از منظر مجلسيان و چه افکار عمومي مي کاهد. بحث ديگري که در مورد اين کميسيون مي توان به ميان آورد، بي اطلاعي شاکله آن در مورد اقتصاد کلان کشاورزي است. حداکثر دانش تجربي مجموعه اين کميسيون در حد «صادرات خوب است، واردات بد است چرا دولت وارد کرد چرا صادر نکرد يا چرا خريد تضميني دير انجام شده يا نشده چرا مرغ و يا گوشت قرمز گران شده است تأکيد عاميانه به حمايت از توليد داخل به هر شکل و شيوه که حتي ممکن است براي آن زيان بخش هم باشد. نمايندگان اين کميسيون به واقع تکميل کننده تيترهاي رسانه ها هستند و از خود پيامي مستقل و تأثيرگذار براي جامعه کشاورزي و ساختار اقتصادي آن و برنامه هاي اجرايي يا به طورکلي موضوعات اصلي تحول ساز در عرصه کشاورزي ندارند. ابتلاي سياسي جناحي بودن نمايندگان، اين کميسيون را از تحولات بعد از برجام در عرصه کشاورزي دور داشته است، کما اينکه هيچ کدام از اعضاي اين کميسيون اعلام نظري موافق يا مخالف در مورد سفر هيئت بلندپايه کميسيون کشاورزي اتحاديه اروپا در رسانه ها نداشتند و درحالي که فيل هوگان ، احتمالاً با تشخيص خودش، ملاقاتي هم با رئيس فعلي اين کميسيون داشته است، اينکه چه گفته شد و چه توافقي صورت گرفت مشخص نيست، شايد سفري به اتحاديه اروپا، آن هم نه با برنامه و سياستي مشخص.
 حال در آستانه تصويب نهايي لايحه بودجه پيشنهادي دولت و درعين حال براي بخش کشاورزي هستيم، کميسيون کشاورزي به همان دلايلي که گفته شد نظري ندارد و البته وقتي در سطح کلان مجهز به ديدگاهي اقتصادي براي کشاورزي نباشد، تأثيري هم در جابجا کردن ارقام اين بودجه نخواهد داشت. وضعيت اين کميسيون و ميزان تأثيرگذاري آن در رابطه با بودجه بخش کشاورزي را با ساير کميسيون ها مقايسه کنيد؛ درمي يابيم که چقدر اين کميسيون در حاشيه مجلس قرار دارد! حتي هيچ کدام از اعضاي آن، مستقيم يا غيرمستقيم و همچون ساير نمايندگان، براي دفاع از بودجه اي بهتر يا افزايش يا جابجا کردن رديف هاي آن، ارتباطي سازمان يافته با مطبوعات، خواه تخصصي يا غير آن نگرفتند . اما حالا بعد از تصويب اين بودجه که وارد ماهيت و چندوچون آن نمي شويم ولي مي دانيم که رقم چندان مناسبي براي کشاورزي با همه مصائب آن نيست، شک نکنيد همين کميسيوني که الآن بي عمل و منفعل است يا حداقل گزارشي از فعاليت هاي خود انعکاس نمي دهد، توقعات بسياري در مورد اينکه چرا اين شد و آن نشد، در گفتگو با رسانه هاي جناحي غيرتخصصي به زبان خواهند آورد!
 گفتني است در ميان اعضاي اين کميسيون، نمايندگان مسلط و کار آشنا به کشاورزي و ساختارهاي آن وجود دارند ولي در اقليت هستند و دسته ديگري هم که در اقليت نيستند، در سوداي سمت وزارت جهاد کشاورزي مسائل و موضوعات را دنبال مي کنند و نه مصائب کشاورزان و مشکلات کشاورزي مملکت. درواقع اين تعداد معطوف به قدرت هستند.  


کد خبر 57df2a0e14cf4cc791c42c2cbd3be81d

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =