مواد غذایی> اقتصاد غذا - 490 نفر از مسوولین فنی و دامپزشکان اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور طی نامه ای سرگشاده به وزیر جهاد کشاورزی خواستار اجرای کامل ماده ١٩ آیین نامه نظارت بهداشتی شدند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، متن کامل نامه  خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است:


وزیر محترم جهاد کشاورزی
جناب آقای مهندس حجتی


با سلام و احترام فراوان
آرزوی موفقیت حضرتعالی و وزارتخانه متبوعتان را در پیشبرد اهداف دولت محترم تدبیر و امید در حل معضلات و مشکلات بخش کشاورزی را در ، سایه ایزد منان خواستاریم.
جناب آقای مهندس حجتی در سال ٨٧ مصوبه بسیار حیاتی در هیات دولت وقت به نام آیین نامه نظارت بهداشتی تصویب گردید که بی گمان می توان گفت در صورت اجرا می توانست یکی از بزرگترین دستاوردهای بخش دامپزشکی در جهت افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه باشد. این آیین نامه در ٢٠ ماده تصویب و ابلاغ گردید. اجرای این آیین نامه می توانست با افزایش نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل های بهداشتی سازمان دامپزشکی باعث بهبود راندمان و افزایش بهداشت تولیدات واحدهای موضوع این آیین نامه گردد. اما مهمترین ماده این آیین نامه که به نحوی می توان آن را روح این آیین نامه هم نامید،ماده ١٩ آن بود که طبق آن باید ساز و کاری فراهم می گشت که با قطع ارتباط مالی بین کارفرما و ناظرین بهداشتی، همکارانمان را در اجرای دقیق وظایفشان یاری می رساند. در پی توافقات روسای سازمان نظام و سازمان دامپزشکی، شرکت سبز سلامت ایجاد و مقرر گردید از تاریخ ٨/٨/٨٨رسماً آغاز فعالیت نماید.
اما در عمل به علت نبود عزم و اراده لازم در سازمان دامپزشکی در اجرای ماده ١٩ این آیین نامه،حتی با تغییر مدیریت در سازمان دامپزشکی نیز این عزم و اراده ایجاد نگردید. اما در سال جاری سازمان دامپزشکی با ارسال نامه به ادارات کل شرط عقد قرارداد با سازمان نظام راجهت صدور پروانه مسئولیت فنی و بهداشتی همکارانمان و فعالیت واحدهای موضوع این آیین نامه قرارداد ، که متاسفانه با لغو این دستور ظرف مدت کوتاهی امید بسیاری از همکارانمان تبدیل به یأس گردید.
سازمان دامپزشکی در نامه توقف ماده ١٩ در حالی به صورت جلسه تنظیمی کمیسیون پنج نفره حل اختلاف حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان خراسان و مشکلات واحدهای موضوع ماده ٢ این آیین نامه در سراسر کشور اشاره می کند که در مورد اول ابهام های قانونی جدی در خصوص صورت جلسه تنظیمی موجود می باشد و در مورد دوم نیز سازمان دامپزشکی فراموش نموده است که در سایه عدم حمایت سازمان تعداد قراردادهای شرکت سبز به ٥٠ عدد هم نمی رسد، پس امکان ایجاد مشکلات برای واحدهای مورد بحث در سراسر کشور جای تردید اساسی دارد.
مزید اطلاع حضرتعالی در طول ٧ سال گذشته با وجود تمام ایرادات سازمان بر نحوه عقد قراردادها در شرکت سبز سلامت هیچگونه راهکار جایگزین که اهداف ماده ١٩ در آن وجود داشته باشد ارائه نگردیده است.
درهفته گذشته پس از توقف اجرای ماده١٩ شاهد ارسال نامه های تبریک ودعای خیروعرض شادباش ازسوی انجمن های صنفی کارفرمایی به یکدیگر بودیم، دراین رابطه ضمن دعوت از جنابعالی به پیگیری اخبار این بداخلاقی ها ذکر چند مورد را ضروری میدانیم:
١.پرواضح است که دخالت های چندباره انجمن های صنفی کارفرمایی درامورتخصصی وبهداشتی وتدوین ایین نامه ها ودستورالعمل ها وحضورغیرکارشناسانه وفشار مداوم بر سازمان دامپزشکی، تنها وتنها سلامت جامعه را به خطر می اندازد که متاسفانه دلیل این دخالت های بی مورد عدم درک صحیح روح حاکم بر آیین نامه نظارتی بهداشتی است باید یاداور شد که مفهوم ماده١٩ نظارت صحیح  بهداشتی به دور از روابط اقتصادی و...است که نظارت را تحت الشعاع قرار می دهد و نه صرفا برداشت سطحی که آن را قطع رابطه مالی با کارفرما و ایجاد هزینه های مضاعف بر کارفرما می داند!
٢.همواره ناظرین بهداشتی درطول سالیان با متانت درقبال عدم اجرای ماده١٩ خویشتنداری کرده اند و همواره هزینه عدم اجرای این دستورالعمل را با ازخودگذشتگی و نظارت مضاعف که مبادا سلامت جامعه به خطر افتد پرداخته اند وپس از اولویت های نظارتی همواره در امور تولید به صاحبان مشاغل مشاوره های تولیدی داده اند و در رونق اقتصادی آن واحد تولیدی هرچند که جز وظایف قانونی نبوده اما به پاس روابط انسانی و منافع ملی به بالابردن فهم تولیدی واحد تولیدی کمک شایانی کرده اند که انتظار می رفت حداقل انجمن های کارفرمایی به پاس اخلاق در عملکرد خود و دخالت های صرفا منفعت طلبانه تجدیدنظر می کردند، لذا تاکید می کنیم که به راحتی می توان صرفا از ظرفیت های قانونی ثبت وضبط وحذف و پلمب و...استفاده کرد.
٣.متاسفانه شاهد سواستفاده از واژه هایی چون اقتصادمقاومتی درکشورهستیم که به بهانه تولید و رونق اقتصادی سعی درکمرنگ کردن بهداشت وسلامت وامورنظارتی آن دارد.باردیگر تاکید می کنیم که موضوع آیین نامه نظارتی بهداشتی و بخصوص ماده١٩یک امرتخصصی و نظارتی وبهداشتی است و قطعا و حتما باید زیرمجموعه دستگاهی که کارقضاوت وانتظامی انجام می دهد(نظام دامپزشکی)باشد و همینطور باید یاداور شد منظور از ذینفعان در این ماده باتوجه به تخصصی بودن و نظارتی بودن روح اییین نامه صرفا متولیان نظارتی وبهداشتی است و نه انجمن های صنفی کارفرمایی و تولیدی و اصولا گرفتن نظراتی غیرکارشناسی حتی به صورت مشاوره ای در امور نظارتی و بهداشتی مفهومی ندارد و خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که زین پس تصمیمات برامده از جلسات کارشناسی باشد.
جناب آقای مهندس حجتی در برهه فعلی از حضرتعالی به عنوان متولی بخش کشاورزی و دامپروری کشور باتوجه به اینکه درتمام جلسات براجرای ماده١٩ بامحوریت سازمان نظام دامپزشکی تاکید داشته اید خواهشمندیم دستورات لازم به سازمان دامپزشکی مبنی بر اجرای کامل ماده ١٩ آیین نامه نظارت بهداشتی را با شرط لزوم عقد قرارداد با سازمان نظام دامپزشکی قبل از هرگونه صدور پروانه بهداشتی جهت فعالیت واحدها را صادر نمایید. چون در صورت عدم اجرای ماده ١٩ به علت عدم امنیت شغلی و ارتباط مالی مستقیم با کارفرمایان امکان اجرای ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی فراهم نمی باشد و هرگونه به خطر افتادن سلامت و بهداشت عمومی جامعه ناشی از عدم اجرای کامل وظایف محوله به مسئولین فنی بهداشتی واحدها تنها به عهده سازمان دامپزشکی کشور خواهد بود.

با تشکر
جمعی از مسئولین فنی و دامپزشکان اعضای سازمان 
نظام دامپزشکی

رونوشت : 
دفتر مقام معظم رهبری- جهت استحضار
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران - جهت استحضار و پیگیری
اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی - جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم سازمان دامپزشکی - جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی - جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور - جهت استحضار و پیگیری
پیوست:
لیست امضاکنندگان
.
# نام شهر شماره نظام دامپزشکی Date
1. دکترمحمدیادگاری تهران 2014106 Jun 11, 2016, 18:42
2. دکترمهدی سلیمانی رشت 2011014 Jun 11, 2016, 18:48
3. دکترپویا خوش خیال صابر رشت ۲۰۱۵۸۹۷ Jun 11, 2016, 18:48
4. دکترهدیه آصفی تهران 2012185 Jun 11, 2016, 18:48
5. دکتر اسماعیل بندریان شیراز 2014390 Jun 11, 2016, 18:48
6. دکتر ارش شجاعی تبریز Jun 11, 2016, 18:49
7. دکترعلي زمانيان اردبيل ٢٠١٤٧٢٠ Jun 11, 2016, 18:50
8. دکترمحسن یحیی پور گرگان Jun 11, 2016, 18:50
9. دکتر سعید احمدی شاد رشت 200179 Jun 11, 2016, 18:51
10. دکترامین قائدرحمتی دورود 204980 Jun 11, 2016, 18:51
11. دکترمحسن شادی مزدقانی تهران 2012821 Jun 11, 2016, 18:52
12. دکتررضا علیمردانی بجستان ۲۰۱۴۰۵۵ Jun 11, 2016, 18:53
13. دکتر رحیم مروکی درود 2013777 Jun 11, 2016, 18:53
14. دکتر حبیب کوهساری ازادشهر 2013392 Jun 11, 2016, 18:53
15. دکتر مارال بحیرایی تهران 2014371 Jun 11, 2016, 18:54
16. دکتر مریم فهیم ساری Jun 11, 2016, 18:56
17. دکتر سمانه کاظمی پور پرشکوه رشت 2012317 Jun 11, 2016, 18:56
18. دکتر ایدین مقتدر تبریز 5145 Jun 11, 2016, 18:56
19. دکتر محمدصادقی بابل Jun 11, 2016, 18:57
20. دکترارش یاراحمدی درود 2014515 Jun 11, 2016, 18:58
21. دکتر یاور قربانی ارومیه 204588 Jun 11, 2016, 18:58
22. دکتر مسعود رضا ایین جیان مشهد 209735 Jun 11, 2016, 18:58
23. دکتر عاس نعمت الله تهران 203508 Jun 11, 2016, 18:59
24. دکتر محمد کاظم پور کرمانشاه Jun 11, 2016, 18:59
25. دکتر امیر موه تهران 8289 Jun 11, 2016, 18:59
26. دکتر یاسین قبادی کرمانشاه Jun 11, 2016, 19:00
27. دکتر محمد رضا جعفریان صدیق اصفهان 2010759 Jun 11, 2016, 19:01
28. دکتر سهیل علی نژاد قایمشهر 910118622 Jun 11, 2016, 19:01
29. دکتر شیما نیازی گرگان 2012484 Jun 11, 2016, 19:02
30. دکتر داریوش یادگار مشهد 9425600336 Jun 11, 2016, 19:02
31. دکتر شادی خدیو مهاباد 2017005 Jun 11, 2016, 19:02
32. دکتر محمد عرفان نجف زاده خویی تهران 2013308 Jun 11, 2016, 19:06
33. دکترسعید سیمین اصفهان 2012704 Jun 11, 2016, 19:07
34. دکترليلى منصورافشار اروميه Jun 11, 2016, 19:10
35. دکتر کیا کیهانظر ارومیه 2012166 Jun 11, 2016, 19:10
36. دکتر جمیل امامیزاد کرمانشاه 2014911 Jun 11, 2016, 19:11
37. دکتر بهاره حافظی مقدم یزد 211981 Jun 11, 2016, 19:12
38. دکترخسرو کمالی اصفهان ۲۰۷۶۵۱ Jun 11, 2016, 19:12
39. دکترابراهیم خلخالی قزوین 2010218 Jun 11, 2016, 19:13
40. دکتر افشین امینی بوشهر 207658 Jun 11, 2016, 19:14
41. دکترمژگان مغنی مشهد 9425600132 Jun 11, 2016, 19:18
42. دکترلعیا سهیلی فر تهران 2010880 Jun 11, 2016, 19:18
43. دکتر مینا ستاری تبریز Jun 11, 2016, 19:19
44. دکترمحمد خادمی رستمی بهشهر ۹۴۰۳۹۹۰۳۵ Jun 11, 2016, 19:19
45. دکترسينا سياباني كرمانشاه Jun 11, 2016, 19:20
46. دکتر الناز قربان پور تبریز 2014762 Jun 11, 2016, 19:21
47. دکترسعید قادری کرمانشاه Jun 11, 2016, 19:21
48. دکترهادی گلزاده امل 900392916 Jun 11, 2016, 19:22
49. دکتر جواد شریفی مشهد Jun 11, 2016, 19:24
50. دکترامیرحسین حیدری خباز زابل 941069912 Jun 11, 2016, 19:24
51. دکترپریسا کیانی چابهار 2016422 Jun 11, 2016, 19:25
52. دکتر سمیه امتحانی تایباد Jun 11, 2016, 19:25
53. دکتر اسماعیل قبادی کرمانشاه 921105021 Jun 11, 2016, 19:26
54. دکترحمید حبیبی ساری 2010394 Jun 11, 2016, 19:29
55. دکترسعید شهبازی کوچه اذرشهر 2011894 Jun 11, 2016, 19:30
56. دکترسیده فهیمه ساداتی ساری 2012080 Jun 11, 2016, 19:30
57. دکترنازنين احمدزاده زاهدان Jun 11, 2016, 19:32
58. دکتر محمدهادی عسکری سنندج 910113680 Jun 11, 2016, 19:33
59. دکتر حسن هادی زاده اصفهان 403609 Jun 11, 2016, 19:33
60. دکتر ازاده خالقجو رشت 2013260 Jun 11, 2016, 19:40
61. دکترفرید خسروی بابل ۳۰۴۱۴۸ Jun 11, 2016, 19:41
62. دکتررسول سجادیان مشهد ۱۰۸۶۲۲ Jun 11, 2016, 19:41
63. دکتر ازاه حسین زاده ارومیه Jun 11, 2016, 19:43
64. دکترادیب احسانی اهواز ۲۰۱۰۲۵۱ Jun 11, 2016, 19:46
65. دکتر الهام کریمی کرمان 2013674 Jun 11, 2016, 19:47
66. دکترگلاره امیرماهانی کرمان 2011268 Jun 11, 2016, 19:49
67. دکترآناهیتا پیرتاج تهران 2016697 Jun 11, 2016, 19:52
68. دکتراحمد جرفی اهواز Jun 11, 2016, 19:52
69. دکتر سعید نصیری ارومیه 2012415 Jun 11, 2016, 19:53
70. دکتر طیبه پناهی شیروان 2013028 Jun 11, 2016, 19:54
71. دکتراوکتای بیکی نژاد گنبد کاووس 2012425 Jun 11, 2016, 19:57
72. دکترسید عرفان ریاحی کرمانشاه 2014103 Jun 11, 2016, 19:57
73. دکتر نفیسه ترابی نهبندان 2019128 Jun 11, 2016, 19:58
74. دکتر ابتین شیخی گرگان 930631940 Jun 11, 2016, 19:58
75. دکترکامیار محمدزاده کرمانشاه 203800 Jun 11, 2016, 19:58
76. دکترحمیدرضا پیردهثات گنبدکاووس 2012613 Jun 11, 2016, 20:00
77. دکتر سجاد کشاورز سراب Jun 11, 2016, 20:01
78. دکتر سیامند حسین زاده بوکان 2011617 Jun 11, 2016, 20:01
79. دکتر حسام کریمی اهواز 2012069 Jun 11, 2016, 20:01
80. دکتر رحیم حسینی تهران 304061 Jun 11, 2016, 20:02
81. دکترحسین فرضی نژاد اهواز 2013156 Jun 11, 2016, 20:02
82. دکتر الهام ایمانی مشهد 921451335 Jun 11, 2016, 20:04
83. دکتررضا اسدی شیراز Jun 11, 2016, 20:04
84. دکترآرشام نصرت پور سنندج 2014269 Jun 11, 2016, 20:04
85. دکتر فائزه قاسمی تهران 2014190 Jun 11, 2016, 20:05
86. دکترمسعود خاک زادیه تبریز Jun 11, 2016, 20:06
87. دکتر علیرضا اصولی کاشان Jun 11, 2016, 20:06
88. دکترناصر آردریزی تبریز Jun 11, 2016, 20:07
89. دکتر محمدسینا عباس زاده سنندج 2014373 Jun 11, 2016, 20:07
90. دکتر بهروز کبیری اصفهان 201400 Jun 11, 2016, 20:07
91. دکترکامیار یوسفی سنندج ۲۰۱۴۰۵۸ Jun 11, 2016, 20:08
92. دکتررضا ذوالفقارپوری ارومیه 204442 Jun 11, 2016, 20:09
93. دکتر مرضی زین وند اهواز Jun 11, 2016, 20:09
94. دکترمریم محسنی شیراز Jun 11, 2016, 20:09
95. دکتر فاطمه داوودی زاهدان ۲۰۱۱۱۴۵ Jun 11, 2016, 20:11
96. دکترآرش پیرانی سنندج 940384347 Jun 11, 2016, 20:16
97. دکترسروش کمریان سنندج 940383706 Jun 11, 2016, 20:20
98. دکتر مریم کشاورز تهران 2014285 Jun 11, 2016, 20:20
99. دکتر رضا اسماعیلی کرمانشاه 2012137 Jun 11, 2016, 20:23
100. دکتر مسعود مصطفی تهران 3963 Jun 11, 2016, 20:23
101. دکتررضا باتوکل بوشهر 208587 Jun 11, 2016, 20:23
102. دکترسامان امجدیان کرمانشاه Jun 11, 2016, 20:24
103. دکترحسین پرداختی کرج 940383432 Jun 11, 2016, 20:24
104. دکتر ناصر غلامی اراک 2014700 Jun 11, 2016, 20:25
105. دکتر صفا مقدم مشهد 9425600143 Jun 11, 2016, 20:26
106. دکترعلیرضا قربانعلی پور زنجان 209008 Jun 11, 2016, 20:26
107. دکتر فرشته کاووسی گنبد 2014485 Jun 11, 2016, 20:31
108. دکتر علی عشقی گرگان 209984 Jun 11, 2016, 20:31
109. دکتر مریم مواج بابل 207678 Jun 11, 2016, 20:34
110. دکتر محمدرضا برزگر گنبد 2013723 Jun 11, 2016, 20:35
111. دکتر حسین جعفرزاده بوشهر Jun 11, 2016, 20:36
112. دکترسيد رضا هاشمي پور زواره كرج ٩٤٠٣٨١٦٩٦ Jun 11, 2016, 20:37
113. دکترمهدی قربانی ارومیه ۲۰۱۹۲۳۶ Jun 11, 2016, 20:37
114. دکترمرضیه گوهری تهران 209540 Jun 11, 2016, 20:37
115. دکتر حسین قدیری باجستان 205725 Jun 11, 2016, 20:40
116. دکتر کامروز کابلی سنندج 2013062 Jun 11, 2016, 20:41
117. دکتروحيده شاهرخي بجستان ٢٠١١٣٣٨ Jun 11, 2016, 20:42
118. دکتر کاوه اسکندر زاده مشکین شهر 2010984 Jun 11, 2016, 20:43
119. دکترجواد امیدوار ایلام 203986 Jun 11, 2016, 20:44
120. دکتربهاران عليزاده مهاجر اروميه 910601073 Jun 11, 2016, 20:46
121. دکترعلی بهروز سامی ارومیه 202038 Jun 11, 2016, 20:47
122. دکتر پیمان حسین پور میاندواب 401379 Jun 11, 2016, 20:47
123. دکترمحمد باسامی تهران 2014863 Jun 11, 2016, 20:51
124. دکتر سروش خادمیان گرگان 208537 Jun 11, 2016, 20:54
125. دکترمحسن غلامی اصفهان 2012152 Jun 11, 2016, 20:57
126. دکتررضا مومتی ایلام 208705 Jun 11, 2016, 20:58
127. دکتر کریم نجفی ارومیه 208760 Jun 11, 2016, 20:58
128. دکتروحید حاجی زاده میاندواب 2012165 Jun 11, 2016, 20:59
129. دکترعلیرضا منیری زنجان 605672 Jun 11, 2016, 20:59
130. دکتر وحید قره باغ ارومیه 4o3569 Jun 11, 2016, 21:01
131. دکترسعيد بهرامي اروميه ٢٠٢٢٠٥ Jun 11, 2016, 21:02
132. دکترمجيد الماسي كاشان ٨٩٠٢٠٥٣٨٤ Jun 11, 2016, 21:03
133. دکتر فرید یگانه زنجان 2012184 Jun 11, 2016, 21:06
134. دکتر بهمن نوروزی سنندج 900320714 Jun 11, 2016, 21:13
135. دکترمحمدعلی عباسی شیراز 2010686 Jun 11, 2016, 21:15
136. دکتر یزدان فرقی تهران Jun 11, 2016, 21:20
137. دکترعلی نکوئی فرد ارومیه 1016460 Jun 11, 2016, 21:20
138. دکتر حکیم رحیم زاده ارومیه Jun 11, 2016, 21:23
139. دکترهادى احرار ماكو ٢٠٦٢٣٦ Jun 11, 2016, 21:25
140. دکتر علی خزریان همدان Jun 11, 2016, 21:28
141. دکترعلی میرزایی گنبدکاووس 910302928 Jun 11, 2016, 21:34
142. دکتررضا خوشبخت نوشهر 205304 Jun 11, 2016, 21:35
143. دکتر جواد سیف دواتی اردبیل 200298 Jun 11, 2016, 21:40
144. دکترمرضیه محمدپور اهواز Jun 11, 2016, 21:40
145. دکتراميرحسين ذكريايي تبريز Jun 11, 2016, 21:41
146. دکترفاطمه کبیری سنندج 930145 Jun 11, 2016, 21:42
147. دکترمهدی حیدریان آمل 207382 Jun 11, 2016, 21:43
148. دکترتوحيد برازش مياندواب 404088 Jun 11, 2016, 21:44
149. دکترپويا يادگارى گلستان ٢٠١٣٩٣٧ Jun 11, 2016, 21:48
150. دکترامید قلی زاده سنندج Jun 11, 2016, 21:49
151. دکتر زهرا چراغی ماهشهر 2012789 Jun 11, 2016, 21:52
152. دکترحسین ارش گنبد كاووس 9311519002 Jun 11, 2016, 21:54
153. دکتربهنام نمازی اصفهان 2014117 Jun 11, 2016, 21:55
154. دکتر حمید نوروزی مراغه 207023 Jun 11, 2016, 21:57
155. دکتر کیمیا کیانی کنگاور Jun 11, 2016, 21:58
156. دکتر حسین خوری مشهد 9315600057 Jun 11, 2016, 22:00
157. دکترغلامرضا عبدالعلی زاده خوی 2011298 Jun 11, 2016, 22:00
158. دکترزکریا ایران نزاد مشهد Jun 11, 2016, 22:05
159. دکتر اصغر اژدری بناب 2013912 Jun 11, 2016, 22:05
160. دکتر مینا جعفری کرج 2011079 Jun 11, 2016, 22:13
161. دکتر هادی منصوری تهران 202539 Jun 11, 2016, 22:35
162. دکترامیر پورعلی کرج ۲۰۱۱۳۳۴ Jun 11, 2016, 22:39
163. دکترمحمد حسين كفراشي مشهد 9215600844 Jun 11, 2016, 22:59
164. دکترسعید پورعباس میاندوآب 2014364 Jun 11, 2016, 23:09
165. دکترپیشوا گنجی کرمانشاه - Jun 11, 2016, 23:12
166. دکتر حسام رفیعزاده شاهی تهران 2013704 Jun 11, 2016, 23:36
167. دکتررسول کمری سرپل ذهاب 940379573 Jun 11, 2016, 23:36
168. دکترفوأد حسینی یزد 208641 Jun 11, 2016, 23:43
169. دکترارمين ابراهيمي امل Jun 12, 2016, 00:10
170. دکتراميررضا كلانتري تبريز ٢٠٥٤٦٣ Jun 12, 2016, 01:00
171. دکتر حسن جوانشیری مشهد 2016794 Jun 12, 2016, 01:42
172. دکترابراهیم کبیری سامانی چابهار 2010782 Jun 12, 2016, 02:08
173. دکتر زینب ماپر تهران 2012886 Jun 12, 2016, 02:13
174. دکتر مهدی صفاهانی اصفهان 200509 Jun 12, 2016, 02:19
175. دکترجلال میرزازاده آذرشهر 7528 Jun 12, 2016, 02:25
176. دکترحمید نجف زاده تهران ۲۰۶۵۹۹ Jun 12, 2016, 02:27
177. دکترپویا علی محمد زاده سنندج ۲۰۱۸۸۰۳ Jun 12, 2016, 02:30
178. دکتر نیما بارون اهواز 2016346 Jun 12, 2016, 02:31
179. دکترکاوه حاتمی کاهکش شاهین شهر 403619 Jun 12, 2016, 02:35
180. دکتر رضا صمدپور همدان 206643 Jun 12, 2016, 02:35
181. دکتر امیرمحمداحمدی کرج Jun 12, 2016, 02:41
182. دکتر مسعود شهرانی رشت 2013900 Jun 12, 2016, 02:43
183. دکتر مسلم شهپاری ایذه 2018681 Jun 12, 2016, 02:48
184. دکتر داوود حسینی امل 4041 Jun 12, 2016, 03:03
185. دکترهدی حیرانی شیروان ۲۰۱۳۴۳۹ Jun 12, 2016, 03:04
186. دکتر الهام واعظی زابل 2016424 Jun 12, 2016, 03:08
187. دکتر ماندانا پدرام کرمانشاه 204394 Jun 12, 2016, 03:44
188. دکترآیدین شفیع پور ارومیه ۹۱۰۶۰۱۰۶۹ Jun 12, 2016, 03:50
189. دکتر سهیل صالحی نمین تهران 202648 Jun 12, 2016, 03:59
190. دکتر مهدی قنبری سنقر 401954 Jun 12, 2016, 04:01
191. دکتر نسرین شبانی تهران 2017403 Jun 12, 2016, 04:07
192. دکتر حمید سیفی ارومیه 201985 Jun 12, 2016, 04:23
193. محمد زارع کرمان Jun 12, 2016, 04:25
194. دکتر بهزاد ایزدپور ارومیه 205210 Jun 12, 2016, 04:26
195. دکتر صابر ممقانی میاندواب 2013134 Jun 12, 2016, 04:26
196. دکتر احسان صالحی کرمانشاه 404789 Jun 12, 2016, 04:27
197. دکتر حامد سلیمان دهکردی شهرکرد 2013943 Jun 12, 2016, 04:31
198. دکترکیانوش رعیت بین سلماس ۲۰۱۳۱۳۵ Jun 12, 2016, 04:34
199. دکتررامین سعیدنیا بابلسر ۲۰۳۳۵۳ Jun 12, 2016, 04:35
200. دکتركورش شكري كرمانشاه ٢٠٢٢٢٢ Jun 12, 2016, 04:36
201. دکتر سمیرا صدر تهران 207426 Jun 12, 2016, 04:41
202. دکتر مصطفی طاهریان کرمانشاه 2019417 Jun 12, 2016, 04:48
203. دکترسحرناز عنبری مشهد 2012519 Jun 12, 2016, 04:53
204. دکترسید کمال الدین حسین زاده ثانی مشهد 2012474 Jun 12, 2016, 04:54
205. دکتر حامد طاهری اصفهان Jun 12, 2016, 04:57
206. دکتر سعید ناموری کرمانشاه 4734 Jun 12, 2016, 04:59
207. دکترزری شفیق محموداباد Jun 12, 2016, 05:08
208. دکتر ثمین سمیعایی قزوین 207815 Jun 12, 2016, 05:09
209. دکتر مسعود نوروزی اصفهان 404079 Jun 12, 2016, 05:11
210. دکترمرضیه رسولی اشکفتکی شهرکرد ۲۰۱۶۸۱۷ Jun 12, 2016, 05:11
211. دکترسارا نبوی آبیز مشهد 2015934 Jun 12, 2016, 05:17
212. دکتر راضیه هاشمیان تهران 2016452 Jun 12, 2016, 05:20
213. دکترمحمدصادق گرامی تهران 208128 Jun 12, 2016, 05:32
214. دکتر زهرا رحیمی کرمانشاه 2016179 Jun 12, 2016, 05:32
215. دکتر مریم عاملی اهواز 2012548 Jun 12, 2016, 05:36
216. دکتر فرهام توماج گرگان 2013149 Jun 12, 2016, 05:42
217. دکترحسین کشاورز تاریخی تهران 2011835 Jun 12, 2016, 05:51
218. دکترمحمد رضا پاکباز تهران 209904 Jun 12, 2016, 05:54
219. دکتر اکبر باقرزاده ارومیه 201722 Jun 12, 2016, 06:07
220. دکترامير ساوجبلاغچى بانه ٢٠١٥٥٨ Jun 12, 2016, 06:11
221. دکتر رضا هداوند میرزاوه تهران 209761 Jun 12, 2016, 06:14
222. دکتر سعیده فرهمند مشهد 2012300 Jun 12, 2016, 06:16
223. دکتر فهیمه یادگار مازندران 2014057 Jun 12, 2016, 06:20
224. دکتر نازگل کرمانیان بابل 930632577 Jun 12, 2016, 06:33
225. دکترسهیلا مرادی بیرجند 2012307 Jun 12, 2016, 06:44
226. دکترشهاب حسنعلی تهران ۲۰۱۸۸۸۵ Jun 12, 2016, 06:53
227. دکتر زهره حیدری مشهد 2013648 Jun 12, 2016, 06:56
228. دکترهادی اکبرپور سوره تبریز 2011308 Jun 12, 2016, 06:58
229. دکترعلی صادقی مقدم جهرم 2012011 Jun 12, 2016, 07:02
230. دکتر میثم روحی ماسال 2012635 Jun 12, 2016, 07:04
231. دکتر فاطمه سروش اهواز 927919 Jun 12, 2016, 07:19
232. دکتر الناز ایمانی مشهد 920324360 Jun 12, 2016, 07:26
233. دکتر مارال شمس مولایی تهران 2013561 Jun 12, 2016, 07:26
234. دکتربهروز وحدانی راد سمنان 2016297 Jun 12, 2016, 07:37
235. دکتر سحر محسنی پارسا باغ ملک 2014967 Jun 12, 2016, 07:48
236. دکترحسین زنگی قزوین 2012024 Jun 12, 2016, 07:48
237. دکتر مهری رعوفی تهران 208798 Jun 12, 2016, 07:48
238. دکتر علی لطیفی قزوین 2015887 Jun 12, 2016, 07:49
239. نادررنگرز تهران 2010465 Jun 12, 2016, 07:54
240. دکترمیترا مهران‌فر کرج ۲۰۱۸۱۳۹ Jun 12, 2016, 08:00
241. دکتر سمیه میرعارفین تهران 209661 Jun 12, 2016, 08:02
242. دکترآتنا منافعیان اهواز 2015462 Jun 12, 2016, 08:08
243. دکتر عادل بلوکی بوشهر 209318 Jun 12, 2016, 08:10
244. دکتر زهرا سهرابی تهران 2012502 Jun 12, 2016, 08:13
245. دکترسیده الهام شاهورانی سمنان 2013400 Jun 12, 2016, 08:21
246. دکتروحید امیری راد کرمانشاه 209800 Jun 12, 2016, 08:40
247. دکترحمید رضا شلیانی کرمانشاه 2013968 Jun 12, 2016, 08:43
248. دکتروحید فلاحی کرمانشاه 2012124 Jun 12, 2016, 08:46
249. دکتر محسن کاخی سنندج Jun 12, 2016, 08:46
250. دکترمحسن وفایی سالارپور خرم آباد 2013848 Jun 12, 2016, 08:46
251. دکترامید کریمی کرمانشاه 2014104 Jun 12, 2016, 08:56
252. دکتر کاروان رحیم زاده پیرانشهر 202507 Jun 12, 2016, 08:59
253. دکترادریس نقدی کرمانشاه 6012170 Jun 12, 2016, 09:03
254. دکتراشکان فارسونی کرمانشاه 403720 Jun 12, 2016, 09:06
255. دکتر احمدجوهری قم 2013586 Jun 12, 2016, 09:11
256. دکتریاسر میرراجعی گیلان 2012900 Jun 12, 2016, 09:16
257. دکترنیلوفر اجودی تهران ۲۰۱۲۹۷۴ Jun 12, 2016, 09:19
258. دکترمهدی زینلی یزد 2016536 Jun 12, 2016, 09:27
259. دکتر کتایون کاظمی نهاوند 2017573 Jun 12, 2016, 09:32
260. دکتر مریم لطفی تهران 206522 Jun 12, 2016, 09:34
261. دکتر رضا مهرنوش تهران 205088 Jun 12, 2016, 09:34
262. دکترامیر شیخی فر کرمانشاه 401327 Jun 12, 2016, 09:35
263. دکتر حسین ترابی تنکابن 200337 Jun 12, 2016, 09:35
264. دکتر حسام ساعی گرگان 202091 Jun 12, 2016, 09:36
265. دکترامیر امانی کرمانشاه 2011103 Jun 12, 2016, 09:36
266. دکترامیر منصوری کرمانشاه 403989 Jun 12, 2016, 09:38
267. دکتربهروز جلیلیان کرمانشاه 400677 Jun 12, 2016, 09:39
268. دکترجواد رشتیانی کرمانشاه 403730 Jun 12, 2016, 09:43
269. دکتر نازیلا نصرالهی مرند 2014354 Jun 12, 2016, 09:47
270. دکتر یاسین دانشور کرمانشاه 901105202 Jun 12, 2016, 09:47
271. دکترمجتبی کیانی بیرجند 2011213 Jun 12, 2016, 09:48
272. دکترامید ربیعی فر تهران 209292 Jun 12, 2016, 09:50
273. دکتر المیرا خزایی شیراز Jun 12, 2016, 09:54
274. دکترسید محمد امین حسینی شیراز 2011861 Jun 12, 2016, 09:58
275. دکترحسانه السادات صالحی تهران 930155216 Jun 12, 2016, 10:04
276. دکتر ارش رستمی نکا 930634091 Jun 12, 2016, 10:14
277. دکتر زلیخا ططری گرگان 1019190 Jun 12, 2016, 10:18
278. دکتر وحید کربلایی کرج 208062 Jun 12, 2016, 10:23
279. دکترعلي مقدم كرمانشاه ٢٠١١٦٧٧ Jun 12, 2016, 10:23
280. دکترسينا ناصري ملكي آذربايجان شرقي-ملكان Jun 12, 2016, 10:24
281. دکترمحمد ساسانپور اصفهان 207039 Jun 12, 2016, 10:24
282. دکتر مرضیه فائزی مشهد Jun 12, 2016, 10:24
283. دکتر ارین شطیفی گرگان 2013312 Jun 12, 2016, 10:28
284. دکتر وفا سید محمودی مشهد 2012310 Jun 12, 2016, 10:29
285. دکتر بهناز رضایی شیرازی مشهد 9415600339 Jun 12, 2016, 10:32
286. دکتر محمدرضا افتخاری مشهد 941102106 Jun 12, 2016, 10:34
287. دکترمینا خدادادی تهران 2012892 Jun 12, 2016, 10:34
288. دکتر مختار سابقی تبریز Jun 12, 2016, 10:36
289. دکترسید مسعود علویون قم Jun 12, 2016, 10:37
290. دکتر ایوب محمودی کرمانشاه 2013854 Jun 12, 2016, 10:39
291. دکتر حسین قاسم پور تهران 940601029 Jun 12, 2016, 10:46
292. دکترمحمد ارشيا هاشميان كرمانشاه ٩٣١١٠٥٠٦٤ Jun 12, 2016, 10:48
293. دکتر سپیده اسفی اهواز Jun 12, 2016, 10:49
294. دکترليلى منصورافشار اروميه 920602022 Jun 12, 2016, 10:49
295. دکترعارف دلخوش تبریز Jun 12, 2016, 10:52
296. دکتریونس ثقفی قم Jun 12, 2016, 11:02
297. دکتر مهران سپاهی سراوان 2014938 Jun 12, 2016, 11:04
298. دکتر جاوید لامعی قزوین 200793 Jun 12, 2016, 11:13
299. دکتر ملیسا پوردنیا تهران 2019082 Jun 12, 2016, 11:30
300. دکترساغر سعید کرمان 94710012 Jun 12, 2016, 11:31
301. دکتر انیتا معمار اهواز Jun 12, 2016, 11:33
302. دکتر علی قشقایی کرمانشاه 103756 Jun 12, 2016, 11:44
303. دکتررضا ذوالفقارپوری ارومیه 204442 Jun 12, 2016, 11:55
304. دکترفروغ ترازودار اهواز 2016386 Jun 12, 2016, 11:58
305. دکترسید محمد مهدی هاشمیان قم Jun 12, 2016, 12:06
306. دکترکسری صادقی زاده کرمانشاه 2012169 Jun 12, 2016, 12:11
307. دکتر علی باقرزاده سنندج 930638192 Jun 12, 2016, 12:18
308. دکتر امیرضا دوستیار کرج 940533605 Jun 12, 2016, 12:31
309. دکترعلی جلیلی تهران 2015582 Jun 12, 2016, 12:35
310. دکتر مهدی پیکانیان اصفهان 202387 Jun 12, 2016, 12:39
311. دکترمجید گل کار اصفهان 201347 Jun 12, 2016, 12:44
312. دکترسیدمهرشاد احرارای شیراز Jun 12, 2016, 12:50
313. دکتر رضا طوایف تهران 201663 Jun 12, 2016, 12:53
314. دکتر سعید لشکری تهران 207939 Jun 12, 2016, 13:01
315. دکترآرش مسنن تهران ۲۰۹۴۳۶ Jun 12, 2016, 13:25
316. دکتر مریم مهراقا اهواز 2014177 Jun 12, 2016, 13:26
317. دکترفاطمه معمارزاده تهران 206815 Jun 12, 2016, 13:30
318. دکتر ندا محمدی کرمانشاه 890601054 Jun 12, 2016, 13:41
319. دکتر نگار حسن بیگی مشهد 9425600234 Jun 12, 2016, 13:46
320. دکتر سیدعلی میربهبانی گلستان 2011278 Jun 12, 2016, 14:14
321. دکتر محمدرضا قربانی اصفهان 2017701 Jun 12, 2016, 14:15
322. دکترالهام فریدون پور شیراز 2013053 Jun 12, 2016, 14:20
323. دکتر هومن فرزین مشهد Jun 12, 2016, 14:21
324. دکتر بهمن بیداریان بجنورد Jun 12, 2016, 14:28
325. دکتراسما فخرآور تبریز 9384181026 Jun 12, 2016, 14:30
326. دکتر طاهر مهاجر فر تهران 20180 Jun 12, 2016, 14:32
327. دکتر ایمان محمدمرادی گنبد 404588 Jun 12, 2016, 14:33
328. دکتر شمس الدین سرحدی شیراز 204009 Jun 12, 2016, 14:35
329. دکتر محسن قانع اردبیل 890008758 Jun 12, 2016, 14:36
330. دکتر نسیم سجاد لامرد 209321 Jun 12, 2016, 14:40
331. دکتر حامد بیرامی مشهد Jun 12, 2016, 14:59
332. دکتراکرم کبیری اصفهان 208555 Jun 12, 2016, 15:11
333. دکترمهدی سعادتمند رودسر 940512828 Jun 12, 2016, 15:37
334. دکتر دانیال مصلحی فرد اهواز Jun 12, 2016, 15:41
335. دکتر مینواحمدپور خوی Jun 12, 2016, 16:26
336. دکتر ریحانه دارابی تبریز 9484181013 Jun 12, 2016, 16:27
337. دکتر ویدا موذی زاهدان 2016277 Jun 12, 2016, 16:39
338. افشین اسماعیلی اراک 208723 Jun 12, 2016, 16:45
339. دکتركريم عزيزي تهران ٢٠١١٤٧٦ Jun 12, 2016, 16:46
340. دکترعابدین اشابی دالاهو 609064 Jun 12, 2016, 16:48
341. دکتر عاطفی اردبیل 2018961 Jun 12, 2016, 17:21
342. دکترفائزه لطیفیان مشهد 208184 Jun 12, 2016, 17:32
343. دکتر علی صادقی ارومیه 203524 Jun 12, 2016, 17:34
344. دکتر بهمن لطافت رشت 604153 Jun 12, 2016, 17:35
345. دکتر مریم مهرجویا ارومیه 208256 Jun 12, 2016, 17:36
346. دکتر سعید ملکی اشنویه 2397 Jun 12, 2016, 17:38
347. دکتربنیامین صدیقی رشت 607612 Jun 12, 2016, 17:54
348. دکترقنبرعلی ذبیحی مشهد ۲۰۱۱۰۹ Jun 12, 2016, 18:07
349. دکتر مریم ابریشمی تهران 2015729 Jun 12, 2016, 18:17
350. دکتر حبیب نسیمی شیراز 403338 Jun 12, 2016, 18:19
351. دکتر زینب مرادی شیراز 402769 Jun 12, 2016, 18:21
352. دکتراتوسا ابوالفتحی مقدم مشهد 202619 Jun 12, 2016, 18:22
353. دکترسیمین خلف دریس اهواز 2018093 Jun 12, 2016, 18:36
354. دکترسپیده غفاری تهران 2012837 Jun 12, 2016, 18:37
355. دکتر محسن عامری فظلی اردبیل Jun 12, 2016, 18:39
356. دکتر زهرا ایزد خاستی اهواز 209460 Jun 12, 2016, 18:43
357. دکتر لیلا بوری ابفا همدان Jun 12, 2016, 18:47
358. دکترفاطمه هرمزی اهواز ۲۰۱۸۷۵۸ Jun 12, 2016, 18:48
359. دکتررامین صحت نیشابور ۲۰۳۱۰۳ Jun 12, 2016, 18:49
360. دکترمهسا بابایی کرمانشاه 2014284 Jun 12, 2016, 18:52
361. دکتر محمدفاروق شریفپور مهاباد 2013891 Jun 12, 2016, 18:52
362. دکترپريسا فرخ دوست رشت ٢٠٤٨٥٣ Jun 12, 2016, 18:57
363. دکتر زهرا فتحی کرمانشاه Jun 12, 2016, 18:59
364. دکتر فهیمه یزدان پناه تهران 205541 Jun 12, 2016, 19:00
365. دکتر سید مهدی هاشمی قزوین 206576 Jun 12, 2016, 19:01
366. دکتر رشید حکیمی نیشابور 2018495 Jun 12, 2016, 19:02
367. دکتر فرزاد کیشی زاده میاندواب Jun 12, 2016, 19:02
368. دکتز زهرا مشهدی قنبر زاهدان 2014082 Jun 12, 2016, 19:09
369. دکتربرزو اصغرزاده آمل ۲۰۱۳۸۳۹ Jun 12, 2016, 19:12
370. دکتر علی موسوی iاصفهان 605231 Jun 12, 2016, 19:14
371. دکترعليرضا سجاي تهران ٣٥١٧ Jun 12, 2016, 19:17
372. دکترمحسن وهار امل ۲۰۱۰۱۷۹ Jun 12, 2016, 19:22
373. دکترروح انگيز محمودى تهران Jun 12, 2016, 19:33
374. دکترعلی مناف زاده ارومیه ۲۰۵۹۵۲ Jun 12, 2016, 19:35
375. دکترپژمان عشریه قائمشهر 2010454 Jun 12, 2016, 19:41
376. ‫دکترجلال پیوندی‬‎‬‬ مشهد 523410 Jun 12, 2016, 19:53
377. دکتر محسن رزمی اردبیل 2016119 Jun 12, 2016, 19:54
378. دکترمحمد قلی پور بابل 2015963 Jun 12, 2016, 20:00
379. دکتر امیر اشکان ارا سبزوار 2010553 Jun 12, 2016, 20:08
380. دکتراذین خدابخشی امل 9215600764 Jun 12, 2016, 20:08
381. دکترمحمدرضا عطاري تبريز Jun 12, 2016, 20:10
382. دکترمهرداد قدیمی تهران ۲۰۰۲۶۰ Jun 12, 2016, 20:14
383. دکتر زهرا بلوکی تهران 2010029 Jun 12, 2016, 20:14
384. دکترامین پورمحمود تهران ۲۰۱۰۷۰۶ Jun 12, 2016, 20:22
385. دکتر مرضیه همتیان سنندج Jun 12, 2016, 20:43
386. دکترمحمد خادمی اصفهان ۲۰۹۱۵۷ Jun 12, 2016, 20:44
387. دکترحمیدرضا چهرزاد تهران 208624 Jun 12, 2016, 20:48
388. دکترصفورا نیک مهر دزفول ۲۰۹۳۱۵ Jun 12, 2016, 20:59
389. دکترمرتضی قاسم بگلو تبریز 207106 Jun 12, 2016, 21:20
390. دکتر سمیل سامع ملکی تهران 209558 Jun 12, 2016, 21:22
391. دکتر علی سامع ملکی تهران 2011955 Jun 12, 2016, 21:23
392. دکتر احسان ویسی مشهد 2013991 Jun 12, 2016, 21:29
393. دکتر انوربابایی جوانرود 870 Jun 12, 2016, 21:43
394. دکترخاطره موسويون دزفول ٢٠٠٨٥٦ Jun 12, 2016, 22:13
395. دکترزهرا عبدالهی گنبدکاووس 2017130 Jun 12, 2016, 22:56
396. دکترسارا نبوی آبیز مشهد 2015934 Jun 12, 2016, 23:04
397. دکتر هلیا ازاد تهران 940324437 Jun 12, 2016, 23:22
398. دکتر محمدرضا قجری تهران 920447333 Jun 12, 2016, 23:45
399. دکترمحمد معمایی ساری ۲۰۱۲۷۵۱ Jun 13, 2016, 00:00
400. دکترمجتبي نادري دوست تهران 205128 Jun 13, 2016, 00:24
401. دکتر بهروز میهمن دوست ایلام 2012852 Jun 13, 2016, 01:10
402. دکتر صفورا خندان اهواز 209608 Jun 13, 2016, 03:37
403. دکتراحسان رشیدی کرمانشاه 2015755 Jun 13, 2016, 04:18
404. دکتر امنه حیرانی کرمانشاه 600792 Jun 13, 2016, 04:19
405. دکترامیر آقایی کرمانشاه 401674 Jun 13, 2016, 04:22
406. دکتر بهمن ازادی تهران Jun 13, 2016, 04:22
407. دکترامیر حدیدی سنقر 600139 Jun 13, 2016, 05:03
408. دکتربرهان شاه ویسی کرمانشاه 2014267 Jun 13, 2016, 05:04
409. دکترجواد احمدی اسلام آباد 400446 Jun 13, 2016, 05:06
410. دکتر محسن بازدار ایلام 2016741 Jun 13, 2016, 05:11
411. دکتر شهاب ملکی اراک 940379056 Jun 13, 2016, 05:33
412. دکتررضا نقوی مشهد 2014417 Jun 13, 2016, 06:01
413. دکتر یلدا مهدوی شهری کرج 2014754 Jun 13, 2016, 06:15
414. دکترنرجس نامی مشهد 9425600176 Jun 13, 2016, 06:37
415. دکترمازیار معصومی مشهد 2012461 Jun 13, 2016, 07:22
416. دکترآمنه مهرگان گنبد 2014066 Jun 13, 2016, 07:23
417. دکترمحمد شیبانی گنبد 2012101 Jun 13, 2016, 07:23
418. دکترفائزه عارفی تهران 2012079 Jun 13, 2016, 07:28
419. دکترمهرداد انتظاری هرسین 600040 Jun 13, 2016, 07:31
420. دکترشهریار کرمانشاه کرمانشاه 402128 Jun 13, 2016, 07:33
421. دکتر محمد امین مینایی ارومیه 2011217 Jun 13, 2016, 07:39
422. دکتر امیرحسین توسلیان مشهد 2010263 Jun 13, 2016, 07:42
423. دکتر ندا شریفی کرمان 2014139 Jun 13, 2016, 07:44
424. دکتر محمدرضا خانی کرج 208623 Jun 13, 2016, 07:50
425. دکترامیر زینالی ارومیه 2012549 Jun 13, 2016, 08:23
426. دکتر میرحامد نیکنام جهرم 2013382 Jun 13, 2016, 08:29
427. دکتر سارا معماری شیراز 2012399 Jun 13, 2016, 08:33
428. دکتر موسی دسترنج تبریز 202348 Jun 13, 2016, 08:37
429. دکتر میلاد اکبرزاده ساری 931105006 Jun 13, 2016, 09:09
430. دکترجهانگیر چراغی صحنه 203758 Jun 13, 2016, 09:25
431. دکترمصیب هدایتی کرمانشاه 6011058 Jun 13, 2016, 09:34
432. دکتردیاکو شاهمرادی کرمانشاه 402521 Jun 13, 2016, 09:36
433. دکترجواد ظهورتبار کرمانشاه 605419 Jun 13, 2016, 09:39
434. دکتر باقرشکری تهران 2010415 Jun 13, 2016, 09:49
435. دکتر فاطمه فرشادمهر دزفول 2010085 Jun 13, 2016, 09:50
436. دکتر محمددرویش خادم اهواز 2014230 Jun 13, 2016, 10:00
437. دکتر شهلا قادری سنندج 2015565 Jun 13, 2016, 10:42
438. دکترالناز بردبار شیراز 9333533 Jun 13, 2016, 10:44
439. دکترسروش كريمي شيراز ٩١٣٢٧٤٥ Jun 13, 2016, 11:01
440. دکتر شهرام حقیقی شیراز Jun 13, 2016, 11:03
441. دکتر مهرداد مولایی مشهد 2015477 Jun 13, 2016, 11:08
442. دکتر نادر بختیاری تهران 204182 Jun 13, 2016, 11:08
443. دکتر رضا هداوند تهران 209761 Jun 13, 2016, 11:10
444. دکترساناز ربانی شیرار 9430473 Jun 13, 2016, 11:10
445. دکترمسعود زارعی شیراز 900290050 Jun 13, 2016, 11:11
446. دکتر سکینه اسکندری شیراز Jun 13, 2016, 11:12
447. دکتراصغر زارع فارس،بیضا 890326783 Jun 13, 2016, 11:14
448. دکتر ملیکا رشیدی کیش Jun 13, 2016, 11:16
449. دکترپانيذ پوراشكان تبريز ٩٢٠٧٣٢٥٦٢ Jun 13, 2016, 11:16
450. دکتر امین موسالایی شیراز 890326833 Jun 13, 2016, 11:18
451. دکترسعيد اميري کازرون 930634537 Jun 13, 2016, 11:18
452. دکترمحمد اربابی مشهد Jun 13, 2016, 11:20
453. دکتر کوروش سلطانی کازرون Jun 13, 2016, 11:24
454. دکتر فرناز پوریا والی اصفهان 930637839 Jun 13, 2016, 11:29
455. دکتر مرتضی اهراری مشهد Jun 13, 2016, 11:41
456. دکتر مهرنوش مشاک کرج 2010142 Jun 13, 2016, 11:43
457. دکتر علی کریمی شیراز 1011904 Jun 13, 2016, 11:44
458. دکترفاطمه اسماعیل لو تهران Jun 13, 2016, 11:49
459. دکتر مسعود رضایی مشهد 21212121 Jun 13, 2016, 11:57
460. دکتر مسعود روستایی شیراز Jun 13, 2016, 12:22
461. دکتر علیرضا فاضلی تهران Jun 13, 2016, 12:36
462. دکترمحمد رضا یاریار شیراز ۹۰۰۵۳۶۳۸۹ Jun 13, 2016, 12:55
463. دکتر حمید زارع ساری 206258 Jun 13, 2016, 13:07
464. دکتر مونینا مهرگان گرگان 8984181052 Jun 13, 2016, 13:12
465. دکتر فاطمه اتش بار شیراز 9332872 Jun 13, 2016, 13:14
466. دکتر بهمن امیدی شیراز Jun 13, 2016, 13:42
467. دکتر فرزاد موسی قوچان Jun 13, 2016, 14:01
468. دکترسلماز دستانی بوشهر 2013520 Jun 13, 2016, 14:12

469. سعید اخلاقی دکتر تهران 356954 Jun 13, 2016, 14:27
470. دکتر نسترن پناهی کرج 931105015 Jun 13, 2016, 14:36
471. دکتر رضا یویی یزد 763438 Jun 13, 2016, 14:36
472. دکترپویا میرعلی یزد Jun 13, 2016, 14:37
473. دکترمحمد امین نوری علا کرمانشاه 901105033 Jun 13, 2016, 15:06
474. دکترایمان لسدی کرمانشاه 2010910 Jun 13, 2016, 15:31
475. دکتر محسن ابرومندی همدان Jun 13, 2016, 15:34
476. دکترحجت زارع مشهد Jun 13, 2016, 15:44
477. دکترعلی محمودی تهران 603676 Jun 13, 2016, 16:11
478. دکتر بیت الله طالبی همدان 202826 Jun 13, 2016, 16:15
479. دکتررضا پیغمبری مشهد Jun 13, 2016, 16:22
480. دکترعلیرضا معماران گرگان 204709 Jun 13, 2016, 16:24
481. دکتر مهدی کیان شاهین شهر Jun 13, 2016, 16:39
482. دکترپدرام خوش طینت رشت 931105036 Jun 13, 2016, 16:45
483. دکتر مهدی نادم نورانی مشهد Jun 13, 2016, 16:49
484. دکترفاطمه محمودي اشلقي كرج ٩٣٠٦٣٠٩٥٦ Jun 13, 2016, 16:50
485. دکتر سید محمد علی خلفی قزوین 208591 Jun 13, 2016, 17:14
486 دکتر سعید پورشهرام کرمان 2011031
487. دکترحجتاله غزاله تهران Jun 13, 2016, 17:25
488. دکتر سلیمان جعفری نزاد مشهد 2011889 Jun 13, 2016, 17:34
489. دکتر فرهاد بهرامی نیا قزوین 2012201 Jun 13, 2016, 17:47
490. دکتر مختار صادقی زرین شهر 400265 Jun 13, 2016, 17:20


کد خبر 6ca37198af0246dcae6d9d9a8f983747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =