منصور انصاری

در يکي از روزهاي هفته آغازين مرداد ماه وزير جهاد کشاورزي به همراه شاکله وزارتخانه و چندين معاون و مديرکل به جشني دعوت مي شوند که ميزبانش اتاق بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي است و در اين جشن که به جشن ملي توليد شکر نامگذاري مي شود، رئيس دفتر رياست جمهوري نيز حضور دارد. وزير جهاد کشاورزي از اتاق بازرگاني يعني آنچه پارلمان بخش خصوصي نام گرفته است لوح تقدير مي گيرد و در سخنراني هاي متعدد و تقريبا نزديک به هم گفته مي شود ميز ان توليد شکر طي 120 سال گذشته تا اين اندازه يعني يک ميليون و 650 هزار تن نبوده است. يشان اظهار مي دارند که اين يک رکورد بي سابقه و يک دستاوردي ملي است.
و لذا شايسته جشني تحت عنوان جشن ملي شکر است.در اين جشن، در متن گفته ها و سخنراني هاي برخي از جمله وزير جهاد کشاورزي و حتي دکتر نهاونديان بر چند موضوع تاکيد مي شود که عبارتنداز: 1 – حمايت رئيس جمهوري 2 – تعامل مثبت با بخش صنعت 3 – تلاش کشاورزان 4 – تعاملات جهاني 5 – تغيير الگوي کشت از بهاره به پائيزه.  البته در کنار اين بحث ها، نقدهايي نيز به روش هاي دولت هاي نهم و دهم مي شود که تعرفه ها را تا حد صفر کاهش داد و اين امر موجب مي شد واردات شکر در سال 85 به 2 ميليون و 500 هزار تن افزايش و توليد شکر در سال 86 به 500 هزارتن تقليل يافت، به عبارتي و درجمع بندي نهايي مي توان عامل ششمي به بسته نظري فوق به نام حمايت هاي تعرفه اي را نيز به ميان آورد. حاصل اين دستاورد را بايد در قالب نوعي تفکر خلاقانه براي افزايش بهره وري جستجو و ارزيابي کرد که مي گويد: کشت بهاره را به پاييزه منتقل کنيم،بذرهاي مناسب را با تحقيق در داخل توليد کنيم يا در قالب تعاملات جهاني بر بستر مناسبات بازرگاني عينا موجود در اقتصاد رقابتي ميان کشورهاي مختلف خريداري کنيم و کشاورزان را ترويج و ترغيب به استفاده از آنها نماييم. مجموعه اين شاخص ها که منجر به تحول در کاشت، داشت و برداشت چغندر قند و در نهايت تعامل با کارخانجات قند براي توليد شکر مي شود چيزي فراتر از انجام وظيفه توام با فکر و انديشه به جاي انجام کارهاي روزمره رفع تکليفي نيست و حتما توسط يک وزارتخانه تخصصي در قالب دولتي که با شعار تدبير بر سرکار آمده است، در تمامي بخش هاي ديگر توليد، از جمله شيلات، گياهان دارويي، باغباني و دام و طيور هم ميواند انجام گيرد. وقتي يک معاونت زراعت با دانش کافي، تجارب علمي، تخصصي و کاربردي و شناخت از وضعيت اقليم کشور فکري را دنبال مي کند و بر انجام آن مصرانه مي ايستد، حاصل آن همين ميشود. البته خود اين فکر و صاحب آن آنچنان که بايد تجليل نمي شود چونکه جشن هايي از اين دست در مقاطع جابجايي دولت و تعيين ترکيب کابينه، سياسي و سياسي کاري است.
و اگر نيست که بايد به خاطر افزايش قيمت جوجه يک روزه به 2700 تومان که قيمت تمام شده آن 1250 تومان ارزيابي کارشناسي مي شود، گوشت مرغ 8500 توماني، تخم مرغ شانه اي 14هزارو 700 تومان، گوشت قرمز گوسفندي با استخوان بالاي 45 هزار تومان يعني هر کيلو گوشت گوسفندي با استخوان و چربي بيش از 12 دلار آمريکا!!  و گيلاس 7 هزار توماني يا پياز 3500 توماني عزاي ملي اعلام کرد، به اين دليل عزاي ملي که اين افزايش قيمت ها موجب بهره مندي کامل کشاورزان از اين بازار آشفته نمي شود.مرغدار گوشتي نگران و نا اميد و حتي توليد کنندگان جوجه يک روزه يا مرغ مادري ها در اضطراب سقوط قيمت جوجه با حرص و ولع هيچ تعهد، توصيه يا نتيجه جلسات مشترک را نمي پذيرند و عمل نمي کنند. فاکتور مي کنند 1800 تومان مي دهند 2500 تا 2700 تومان.مرغدار گوشتي زيان ديده، بدهکار و مضطرب هم به اميد جبران خسارت هاي گذشته جوجه را به هر قيمتي، حتي اگر 3000 تومان هم بدهند مي خرد.مي شود در يک بخش جشن ملي برپا کرد ولي در جاي ديگر پاسخگو نبود و با بي خيالي سپري کرد؟
گرچه برگزاري جشني در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي، بي تاثير از نفوذ مهندس شريعتمداري  نيست که در اين اتاق، رئيس مرکز ملي مطالعات راهبرد کشاورزي و آب و در عين حال مشاور وزير جهاد کشاورزي نيز مي باشد. چقدر خوب است اين نوع تفکر و انديشه که براي توليد چغندر قند به کار رفت و نتيجه هم داد، براي دام و طيور کشور نيز که در مخمصه به سر مي برد به کار رود و آنگاه جشني همه جانبه براي کشاورزي کشور برگزار گردد!
آنگاه  شاکله وزارتخانه در کنار رئيس اتاق بازرگاني و رئيس دفتر رياست جمهوري دم بگيرند که:

شکّر شکن شوند همه طوطيان هند               زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود


کد خبر d622ebcca68d4582a6dc6ae0d9560714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =