کشاورزی> گزارش قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی سال 94 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

الف) محصولات کشاورزی

1ـ‌ غلات

1ـ1ـ گندم

در سال 1394 قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور 11352 ریال بوده است. استان ایلام با 11880 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 9911 ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور 11747 ریال بوده است که در نتیجه، متوسط قیمت‌های فروش به دولت و آزاد آن به رقم 11535 ریال رسیده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93 افزایشی معادل 11.1 درصد داشته است.

2ـ1ـ جو

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور 8822 ریال بوده است. استان بوشهر با 12722 ریال بیشترین و استان همدان با 7345 ریال کمترین قیمت‌های فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول معادل 3.0 درصد نسبت به سال 93 افزایش داشته است.

3ـ1ـ شلتوک

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم 26418 ریال رسید. بیشترین و کمترین قیمت‌های فروش به ترتیب به استان‌های اصفهان با 33957 ریال و خوزستان با 15551 ریال اختصاص داشته است. قیمت فروش این محصول در سال مورد بررسی نسبت به سال 93 افزایشی معادل 11.7 درصد نشان می‌دهد.

1ـ1ـ ذرت دانه‌ای

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در کل کشور 9383 ریال بوده است. استان خراسان رضوی با 19850 ریال بیشترین و استان همدان با 7248 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93 معادل 9.7 درصد افزایش داشته است.

2ـ حبوبات

1ـ2ـ نخود

قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در سال 1394 در کل کشور 25110 ریال بوده است که استان قزوین با 58548 ریال بیشترین و استان مازندران با 11000 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 94 نسبت به سال 93 افزایشی برابر 21.0 درصد داشته است.

2ـ2ـ عدس

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم 36649 ریال رسید که استان قزوین با 52667 ریال بیشترین و استان اصفهان با 26927 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93 افزایشی معادل 25.8 داشته است.

3ـ دانه‌های روغنی

1ـ3ـ آفتابگردان روغنی

قیمت فروش یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در سال 1394 در کل کشور معادل 25734 ریال بوده است که استان خراسان شمالی با 30008 ریال بیشترین و استان سمنان با 20000 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93 معادل 42.1 درصد افزایش داشته است.

2ـ3ـ کلزا

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا در کل کشور 21692 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با 28750 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 12000 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93 معادل 15.0 درصد افزایش داشته است.

4ـ محصولات لیفی

1ـ4ـ پنبه (وش)

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه در کل کشور 24424 ریال بوده است که استان کرمان با 30000 ریال بیشترین و استان سمنان با 7685 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93 افزایشی معادل با 8.4 درصد داشته است.

5ـ‌ محصولات جالیزی

1ـ5ـ هندوانه

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 3642 ریال بوده است. استان گلستان با 8808 ریال بیشترین و استان کردستان با 1100 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال مورد بررسی نسبت به سال 93 کاهشی معادل 3.1 درصد داشته است.

2ـ5ـ خربزه

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 5382 ریال بوده است. استان گیلان با 11263 ریال بیشترین و استان آذربایجان غربی با 3105 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93 معادل 21.8 درصد کاهش داشته است.

3ـ5ـ خیار

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم 11382 ریال رسید. استان خراسان جنوبی با 19544 ریال بیشترین و استان لرستان با 5646 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش خیار نسبت به سال 93 با افزایشی معادل 16.4 درصد مواجه بوده است.

6ـ سبزیجات

1ـ6ـ سیب‌زمینی

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور 5372 ریال بوده است. استان مازندران با 7451 ریال بیشترین و استان کردستان با 2849 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 1394 نسبت به سال 93 معادل 33.9 درصد کاهش داشته است.

2ـ6ـ گوجه‌فرنگی

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در کل کشور 5433 ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان گیلان با 14456 ریال و پایین‌ترین قیمت فروش را استان گلستان با 2635 ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 94 نسبت به سال 93 معادل 13.7 درصد افزایش داشته است.

3ـ6ـ بادمجان

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 9048 ریال بوده است. استان گیلان با 14631 ریال بالاترین و استان فارس با 4100 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93 معادل 23 درصد افزایش داشته است.

4ـ6ـ پیاز

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 7157 ریال بوده است. استان مازندران با 16496 ریال بالاترین قیمت فروش و استان خوزستان با 2603 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 1394 نسبت به سال قبل معادل 7.4 درصد کاهش داشته است.

7ـ محصولات علوفه‌ای

1ـ7ـ یونجه

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 8077 ریال بوده است. استان بوشهر با 14909 ریال بیشترین و استان خوزستان با 5107 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93 معادل 28.4 درصد افزایش داشته است.

2ـ7ـ شبدر خشک

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور 7171 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با 7905 ریال بیشترین و استان خوزستان با 6147 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 1394 نسبت به سال 93 معادل 19.4 درصد افزایش داشته است.

8ـ میوه‌های هسته‌دار

1ـ8ـ زردآلو

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور برابر 35861 ریال بوده است. استان تهران با 67776 ریال بیشترین و استان آذربایجان غربی با 16073 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش زردآلو نسبت به سال 93 با کاهشی معادل 4.3 درصد روبه‌رو بوده است.

1ـ8ـ هلو

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور 26400 ریال بوده است. استان مازندران با 37555 ریال بیشترین و استان زنجان با 13427 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93 معادل 7.9 درصد افزایش داشته است.

9ـ میوه‌های دانه‌دار

1ـ9ـ سیب درختی

قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال 1394 در کل کشور 12808 ریال بوده است. استان تهران با 25214 ریال و استان همدان با 7738 ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش در کل کشور بوده‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 94 نسبت به سال 93 معادل 15.0 درصد کاهش داشته است.

2ـ9ـ انگور

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور 12458 ریال بوده است. بیشترین و کمترین قیمت فروش در کل کشور 30000 و 7188 ریال بوده است که به ترتیب به استان‌های لرستان و فارس تعلق داشته است. قیمت فروش این محصول در سال 94 نسبت به سال 93 معادل 13.9 درصد افزایش داشته است.

10‌ـ مرکبات

1ـ10ـ پرتقال

در سال 1394 قیمت فروش یک کیولگرم پرتقال در کل کشور 14496 ریال بوده است. استان فارس با 23711 ریال بیشترین و استان گلستان با 11770 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 1394 نسبت به سال 93 با کاهش 16.8 درصدی مواجه بوده است.

2ـ10ـ نارنگی

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور 11100 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با 17816 ریال بیشترین و استان گلستان با 7929 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93 معادل 17.2 درصد کاهش داشته است.

ب) دام و فرآورده‌های دامی

1ـ دام

1ـ1ـ گوسفند و بره زنده پرواری

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 110090 ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 154527 ریال بالاترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 85187 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 93 معادل 3.9 درصد افزایش داشته است.

2ـ1ـ گاو و کمتر از دو سال پرواری

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 113886 ریال بوده است. استان گیلان با 139300 ریال بیشترین و استان گلستان با 83417 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در سال 1394 نسبت به سال 93 برابر 5.8 درصد افزایش داشته است.

2ـ فرآورده‌های دامی

1ـ2ـ پشم گوسفند (شسته نشده) 

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور 14268 ریال بوده است. استان کرمان با 43595 ریال و استان مازندران با 4078 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش آن در سال 1394 نسبت به سال 93 معادل 10.0 درصد کاهش داشته است.

2ـ2ـ شیر گوسفند (چرخ نکرده)

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 29318 ریال بوده است که نسبت به سال 93 با افزایش 20.8 درصدی روبه‌رو بوده است. استان خراسان رضوی با 49263 ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با 9000.0 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

3ـ2ـ شیر گاو (چرخ نکرده)

در سال 1394 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 11273 ریال بوده است که نسبت به سال 93 افزایش 1.4 درصدی داشته است. استان بوشهر با 20734 ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با 9118 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

ج) خدمات کشاورزی

1ـ‌ خدمات ماشینی

 1ـ1ـ شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در سال 1394 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 1048023 ریال بوده است. استان هرمزگان با 3052282 ریال و استان ایلام با 762901 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 93 معادل 7.7 درصد افزایش داشته است.

2ـ1ـ شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در سال مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 992285 ریال بوده است. استان اصفهان با 2038192 ریال و استان خراسان رضوی با 759375 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 93 معادل 45.6 درصد افزایش داشته است.

3ـ 1ـ دیسک زمین آبی با تراکتور

در سال 1394 هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 717393 ریال بوده است. استان گیلان با 2136787 ریال و استان قم با 335870 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 93 معادل 8.1 درصد افزایش داشته است.

4ـ1ـ دیسک زمین دیم با تراکتور

در سال مورد بررسی هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 523192 ریال بوده است. استان مازندران با 2476191 ریال و استان مرکزی با 312129 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال 93 معادل 11.0 درصد افزایش داشته است.

2ـ خدمات نیروی انسانی

1ـ2ـ کارگر میوه‌چین (مرد)

در سال 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور 453169 ریال بوده است. استان قزوین با 565019 ریال و استان سیستان و بلوچستان با 250783 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به سال 93 معادل 20.2 درصد افزایش یافته است.

2ـ2ـ کارگر میوه‌چین (زن)

در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور 328187 ریال بوده است. استان قزوین با 514227 ریال و استان خراسان جنوبی با 215967 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به سال 93 معادل 8.1 درصد افزایش داشته است.

3ـ2ـ دروگر غلات (مرد)

در سال 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 521253 ریال بوده است. استان گیلان با 741800 ریال بالاترین و استان گلستان با 233575 ریال پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. به طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال 93 معادل 1.8 درصد افزایش داشته است.

4ـ2ـ کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)

در سال 1394 دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور 456844 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با 813750 ریال و استان خوزستان با 270256 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال 93 معادل 39.7 درصد افزایش داشته است.

5ـ2ـ کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)

در سال مورد بررسی، دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور معادل 323886 ریال بوده است. استان گیلان با 769634 ریال و استان گلستان با 155663 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. متوسط این دستمزد نسبت به سال 93 معادل 1.5 درصد افزایش یافته است.

منبع:فارس
کد خبر eaa7f3ac17014321ab193ea9259cc8a2

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =