برآورد آزمایشی ما از میزان تولید 10 نوع دانه روغنی برای فصل زراعی 2015-2014 رشد میزان تولید برای دومین سال متوالی خواهد بود. تخمین میزنیم مجموع تولید 601 میلیون تن باشد که 33.5 میلیون تن بالاتر از رقم تولیدی فصل 2014-2013 و 34.5 میلیون تن بیشتر از رقم تولیدی فصل 2013-2012 می باشد.
با این ارقام سویا همچنان بالاترین تولید را در فصل بعد خواهد داشت. ذخایر بالا در شروع فصل و پیش بینی تولید 301 میلیون تنی سویا در فصل بعد مجموع ذخایر جهانی سویا را در انتهای فصل بعد به 374.4 میلیون تن خواهند رساند که 31 میلیون تن بیش تر از رقم فصل 2014-2013 است. اما میزان ذخایر بقیه دانه های روغنی به طور متوسط در انتهای فصل بعد تنها 3 میلیون تن بیشتر خواهد بود که بسیار کمتر از میزان رشد 11 میلیون تنی در فصل 2014-2013 می باشد. بیشترین کاهش تولید در فصل آینده را برای تولید آفتابگردان و پنبه دانه پیش بینی می کنیم.
اگر پیش بینی های ما درست از آب درآیند، میزان ذخایر دانه های روغنی در فصل بعد برای عرضه و مصرف کافی خواهد بود. اما بسیاری از دلایل غیرمنتظره ( مانند شرایط آب و هوایی نامطلوب و میزان تقاضا) ممکن است باعث عدم قطعیت این پیش بینی شوند و تمامی این ها بستگی به میزان روغنکشی برای برآورده کردن نیازهای روغن و کنجاله در فصل آینده دارد.
اکثر کارشناسان هواشناسی در حال حاضر احتمال وقوع طوفان El Nifio را از ماه جولای به بعد در حدود 80-65 درصد پیش بینی کرده اند. اگر این اتفاق بیوفتد میزان بارندگی در جنوب شرقی آسیا و بارش های موسمی در هند بسیار کاهش خواهد یافت که باعث کاهش بیش از حد تولید محصول خواهد شد. همچنین این طوفان میزان بارش ها را در قسمت هایی از استرالیا کاهش خواهد داد که منجر به کاهش تولید کلزا، گندم و دیگر محصولات در این مناطق می شود.
اگر این شرایط رخ دهد در سال جاری برای دومین بار خشکسالی درختان پالم را در مالزی و اندونزی تحت فشار قرار خواهد داد اولین خشکسالی و کمبود باران از ژانویه تا مارس 2014 رخ داده بود. اثرات مضر این خشکسالی بر روی خوشه های میوه پالم و پس از آن بر روی روغن پالم بسیار زیاد خواهد بود و بر میزان تولید محصول حتی در سال های 2015 و 2016 نیز تاثیر خواهد داشت.
در تجزیه و تحلیل ما بافرض کاهش تولید محصول پالم در هر درخت آن از اکتبر تا سپتامبر 2015 میزان رشد تولید روغن پالم در جهان 1.8-1.7 میلیون تن خواهد بود که کمترین میزان رشد در 6 سال گذشته و پایین ترین میزان رشد نسبت به متوسط 2.8 میلیون تنی 10 سال قبل خواهد بود. در صورتی که این پیش بینی تحقق یابد پیامد های منفی ای در تقاضای جهانی روغن و کنجاله روی خواهد داد. با توجه به اهمیت روغن پالم در بازار با کاهش تولید این محصول روغنکشی از سایر دانه های روغنی باید بسیار افزایش یابد تا جوابگوی میزان تقاضای بازار باشد.
بیشترین افزایش روغنکشی با توجه به کاهش تولید و منابع سایر دانه های گیاهی در فصل بعد احتمالا مربوط به سویا خواهد بود. بر طبق برآورد اولیه تقریبی ما احتمالا از اکتبر 2014 تا سپتامبر 2015 میزان 248 هزار تن سویا برای استحصال روغن استفاده می شود که 11 میلیون تن افزایش یافته است در حالی که مجموع میزان روغنکشی 9 نوع دانه روغنی دیگر با تنها 3 میلیون تن افزایش به 172.5 میلیون تن خواهد رسید. با این سناریو احتمالا قیمت کنجاله ها مخصوصا کنجاله سویا در نیمه اول فصل 2015-2014 بالا خواهد رفت.

منبع: مه کامه
کد خبر چشم انداز تولید دانه های روغنی برای فصل زراعی 2015 2014

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =