مواد غذایی>  اقتصادغذا - مرکز آمار ایران در گزارشی به وضعیت قیمت تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی در کشور پرداخته است  و وضعیت تورم در این بخش از اقتصاد ایران را  مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فودپرس»، در فصل بهار 1400 شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای 100= 1395) برابر با 406.0 بوده است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 6.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 76.0 درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 51.8 درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی

در فصل بهار 1400 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به 6.8 درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (11.1)، 4.3 واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم‌های گاوداری‌ صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم «شیر» (4.0 درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «گاو نر داشتی» (19.6 درصد) می‌باشد.

تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار 1400 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 76.0 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (68.6)، 7.4 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به‌ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار 1400 نسبت به فصل بهار 1399، 76.0 درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم «گوساله نر زیر چهار ماه» (23.1 درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «شیر» (84.5 درصد) می‌باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1400 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 51.8 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (32.4)، 19.4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم «گوساله نر زیر چهار ماه» (9.1 درصد) افزایش و بیشترین آن مربوط به «کود» (79.1 درصد) افزایش می‌باشد.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار 1400 نشان می‌دهد که عدد شاخص در تمامی استان‌ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان کردستان با 16.2 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان رضوی با 2.0 درصد می‌باشد.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان البرز با 101.2 درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 23.3 درصد افزایش می‌باشد.
کد خبر 0167290f8ce446dfb50b8d5b8ccd38b6

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =