اقتصاد غذا - بانک مرکزی طی بخشنامه ای نحوه اخذ مابه‌التفاوت نرخ  ارز بابت کالاهای مشمول را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس»، متن بخشنامه به شرح زیر است:
با سلام؛
احتراماً، پیرو نامه‌های عمومی شماره 188931/97 مورخ 1397.6.3 و پیروی‌های مربوطه، 43131/98 مورخ 1398.2.15 و پیروی‌های مربوطه، 363202/98 مورخ 1398.10.21، 10629/99 مورخ 1399.4.12 ئ 129882/99 مورخ 1399.4.31 و در راستای اجرای بند (15) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست‌ودومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با اشاره به نامه شماره 265455/60 مورخ 1399.11.4 معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل درخصوص نحوه اخذ مابه‌التفاوت نرخ  ارز، بابت کالاهای مشمول نامه‌های عمومی پیروی مذکور به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
1- در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله‌های ارزی که قبل از تاریخ 1397.5.16 تامین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل 42.000 ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از 1 به 2 نگردد، صدور اعلامیه تامین ارز و یا رفع تعهد ارزی، علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق (از نظر کمی و کیفی) با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط، منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تامینی قبل از 1397.5.16 با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد این بانک (شماره شبای 760100004001000910017806 IR) و به شرح ذیل خواهد بود:
الف) در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره 188931/97 مورخ 1397.6.3 و پیروی‌های بعدی آن مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان 28.000 ریال (به ازای هر دلار) می‌باشند؛ در صورت ترخیص کالا در سال 1397، مابه‌التفاوت نرخ  ارز به میزان معادل 28.000 ریال (به‌ ازاء هر دلار)، در صورت ترخیص کالا در سال 1398 و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 48.000 ریال به ازاء هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ب) در ارتباط با اعتبارات/ بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره 188931/97 مورخ 1397.6.3 و پیروی‌های بعدی آن معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان 28.000 ریال (به ازای هر دلار) می‌باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (1)، (2)، (3)، (4) و (5) از نامه عمومی 363202/98 مورخ 1398.10.21 درج نگردیده است؛ در صورت ترخیص کالا در سال 1397 معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 28.000 ریال (به  ازای هر دلار) می‌باشند. در صورت ترخیص کالا در سال 1398 و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل 20.000 ریال (به  ازاء هر دلار) و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معادلات الکترونیکی ارز ETS)، از واردکننده دریافت و واریز گردد.
ج) «ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی» وارده از محل اعتبارات/ بروات اسنادی و حواله‌های ارزی، در صورت ارائه اسناد حمل در طول سررسید اعتبار / برات و مهلت مقرر بابت حواله  ارزی، منوط به تایید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوطه معاف خواهند بود.
د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آن دسته از حواله‌های ارزی موضوع بندهای (4) و (5) از نامه عمومی 363202/98 مورخ 1398.10.21 و تبصره (1) ذیل بند (4) از نامه عمومی 129882/99 مورخ 1399.4.31، در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS)، از واردکننده دریافت و به حساب خزانه واریز گردد. 
2- در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز وفق بند (1) فوق و بابت تغییر گروه کالایی از 1 به 2، تاریخ رسید مالی، مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به‌عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/ حمل یکسره، قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارائه شده به آن بانک) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.
3- تبصره (1) ذیل بند (1) از نامه عمومی شماره 106290/99 مورخ 1399.4.12 کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمنا در مواردی که از محل تبصره مذکور، کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز، به میزان 48.000 ریال (به ازای هر دلار) صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نمایند.
مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی
سیدعلی شعیبی علی قاسمیکد خبر 9756a608a896442e843cd176c22f2d71

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =