مواد غذایی> اقتصاد غذا- بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فصل بهار 1400 شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌‌های صنعتی (بر مبنای 100= 1395) برابر با 417.3 بوده است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 7.3درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 107.4درصد افزایش یافته است. در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 79.8 درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی

به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فودپرس»، در فصل بهار 1400 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به 7.3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (5.1)، 2.2 واحد درصد افزایش یافته است. در میان قلم‌های مرغداری‌های‌ صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم «تخم‌مرغ خوراکی» (7.3- درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «جوجه یک‌روزه» (23.2 درصد) می‌باشد.

تورم نقطه به نقطه

همچنین در فصل بهار 1400 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 107.4 درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (96.7 درصد)، 10.6 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به‌ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار 1400 نسبت به فصل بهار 1399، 107.4 درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم «تخم‌مرغ خوراکی» (49.8 درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «جوجه یک‌روزه» (155.9 درصد) می‌باشد.


تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1400 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 79.8 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (58.1)، 21.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم «تخم‌مرغ نطفه‌دار» (63.1 درصد) افزایش و بیشترین آن مربوط به قلم «کود» (95.8 درصد) می‌باشد.

شاخص استانی

بنا بر این گزارش بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در بهار 1400 نشان می‌دهد که شاخص کل در بیشتر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خراسان رضوی با 19.5 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان یزد با 1.8 درصد بوده است. بیشترین میزان کاهش شاخص کل نیز مربوط به استان تهران با 6.5- درصد می‌باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در تمامی استان‌ها با افزایش روبه‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان با 187.6 درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان تهران با 64.1 درصد می‌باشد.

کد خبر 28eeee6366bc4a0bb4622e8a58ca8d63

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =