۰ نفر
۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۴
حجت اله انصاری - مهندس عباس کشاورز معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و از صاحبنظران راهبرد منافع و اقتدار ملی می گوید: باتوجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی متعهد به ایجاد امنیت غذایی بیشتر برای کشور شده است، امیدواریم با تقویت بخش پژوهش و همکاری گسترده محققان و اندیشمندان بتوانیم این بخش را به بالاترین سطح تولید برسانیم. معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی می گوید: بخش پژوهش کشور به ویژه در عرصه کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته که در این زمینه به حمایت ویژه نیاز است. وی با یادآوری این نکته که در بخش کشاورزی به واردات وابستگی داریم، می گوید: اقتصاد مقاومتی راهکاری اساسی برای برون رفت از مشکلات است و براین اساس طرح های خوبی را تهیه کرده ایم.  معاون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در برنامه سوم توسعه به سه درصد تولید ناخالص ملی دست یافتیم که چالشی جدی بود، می افزاید: توجه به دستگاه های اجرایی اثر گذار مانند وزارت جهاد کشاورزی و تولید دانش برای روان سازی اقتصاد دو عامل پیشبرد اقتصاد کشور محسوب می شود.

بهرهوری غیر اصولی از آب
وی ، مهم ترین چالش های کنونی اقتصاد کشور را بهره وری غیر اصولی از آب، نقدینگی، نیروی انسانی و زمین می داند و می گوید: کاستی در این بخش ها، فشار اقتصادی به جامعه وارد می کند. معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی تاکید می کند: تقویت بخش تحقیقات متضمن بهبودی آینده بخش کشاورزی اقتصاد کشور است. وی با اشاره به فعالیت 10 موسسه بزرگ تحقیقات کشاورزی و دامی کشور در استان البرز می افزاید : با وجود این مراکز، البرز پایتخت کشاورزی ایران محسوب می شود.
وی وضعیت بخش کشاورزی را از نظر بهره وری، تولید و رقابت نامناسب می داند و می افزاید: طی 10 سال گذشته عملکرد محصولات کشاورزی به شدت افت پیدا کرده و به غیر از محصول چغندرقند در بسیاری از محصولات دیگر، کشاورزان ناگزیر از هزینه کرد هستند.

کشاورزان غیر استان های شمالی برنج نکارند
معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان می کند: در دو ماه نخست سال زراعی جاری، از نظر میزان بارندگی در 48 سال گذشته جزء ردههای دوم و سوم قرار داریم؛ یعنی بیشترین مقدار بارندگی اتفاق افتاده است و رکوردهای وزارت نیرو نیز نشان می دهد که میزان روانآبها 41 درصد کاهش یافته است. وی با اشاره به برداشته ای بی رویه از آبهای زیرزمینی تصریح می کند: این برداشتها باعث شده که خاکهای کشور در وضعیت نامناسبی قرار گیرد و علاوه بر آن، شوری حادثشده اراضی را تحت تأثیر قرار داده که آثار آن در عملکرد محصولات کشاورزی مشهود است.
کشاورز یادآور می شود: به ازای هر مترمکعب آب در محصول برنج، درحال حاضر 150 تا 180 گرم محصول برداشت می شود که باید کشاورزان استانهای فارس، اصفهان و جنوب را قانع کنیم مصرف این مقدار آب به صلاح کشور نیست.
وی تأکید می کند: از آنجا که دیگر زمین اضافه برای کشت نداریم، باید به اندازه توسعه در استانهای مختلف توجه ویژه شود و زمین آبی جدیدی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته نشود.

با وجود شرایط فعلی کمآبی در کشورمان،سالانه مقادیر هنگفتی آب با نازلترین قیمت صادر میکنیم
معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان می کند: متأسفانه در حال حاضر هیچ نگاهی به خاک نمیشود، زیرا باید بدانیم که استفاده از روشهای آبیاری نوین نیز اگر بدون بررسی نیاز خاک به رطوبت انجام شود، هیچ اثری در کاهش مصرف آب نخواهد داشت.کشاورز ادامه مید هد: باید اقلیم و گیاه را به خوبی بشناسیم و با توجه به نیاز هر گیاهی، نسبت به آبیاری اقدام کنیم.
وی تصریح می کند: رویکرد به سمت روش آبیاری و تغییراتی در بخش انتخاب محصولات کشاورزی ازجمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات زراعی یادآور می شود: استفاده از مالچ در باغها باید جدی گرفته شود، زیرا حدود 65 تا 70 درصد آب ناشی از آبیاری، تبخیر مستقیم می شود.
کشاورز تأکید می کند: در شرایط فعلی کشورمان که با کم آبی روبه رو هستیم،  به رغم شرایط کم آبی در کشور سالانه مقدار قابل توجهی آب در قالب صادرات محصولات آب بری چون هندوانه به نازلترین قیمت ارزی صادر می کنیم. وی توصیه می کند که تجدیدنظری در الگوی کشت برخی محصولات و میزان کشت انجام شود تا تولید زیادی محصولاتی چون هندوانه، کشور را به صادرات وادار نکند. کشاورز اظهار می دارد:در رفتارهای اقتصادی باید توجه کنیم که تصمیم های جدید و سیاستهای خاصی اتخاذ شود که طبق برنامه بتوانیم محصولات کشاورزی را در حد نیاز تولید کنیم. معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در جایی دیگر و موقعیتی متفاوت می گوید: مطابق گفته رئیس جمهوری، حال کشاورزی کشور هیچ خوب نیست و با چالشهای مختلفی همچون گران شدن هزینه های تولید و پسرفت فضاهای تولیدکنندگان روبه رو است. عباس کشاورز می افزاید: عملکرد محصولات کشاورزی نسبت به 10 سال گذشته به شدت افت کرده است؛ به گونه ای که میزان افت آن بیش از 18 تا 25 درصد برآورد شده است، در حالی که وضعیت بهره وری آب هیچ تغییری نکرده است. وی خاطر نشان می کند: در برنامه چهارم توسعه در سال 1392 هدف گذاریها با آنچه که در سال 1383 اتفاق افتاده، تفاوتی نداشته است.کشاورز ادامه می دهد: غیراقتصادی شدن کشاورزی و کاهش فرصتهای سرمایهای مسئله ای بسیار نگران کننده است که اگر امکانات ایجاد توسعه برای این بخش را فراهم نکنیم، منافع ملی به خطر میافتد.وی تصریح می کند: در دهه 80، میزان امنیت تأمین انرژی و غذا 70 تا 75 درصد بود و در دهه 90 به بیش از 52 درصد رسیده است؛ یعنی نصف غذا و انرژی ای که جامعه مصرف می کند، از طریق واردات تأمین می شود.
کشاورز با اشاره به ناپایداری آب که بزرگترین عامل تهدیدکننده غذای کشور است، یادآور می شود: خواسته های بخش کشاورزی دوبرابر ظرفیت اکولوژی آب کشور است.

بخش خصوصی رقیب دولت نیست
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت تأکید کرد: بخش خصوصی رقیب دولت نیست و باید در این بخش کمک کنیم تا با همکاری یکدیگر در جهت رفع مشکلات موجود قدم برداریم. وی ادامه می دهد: باید بپذیریم که علاوه بر دریاچه ارومیه، 300 دشت کشور با مشکل روبه رو است، به گونه ای که استان هایی چون نیشابور و اصفهان نیز با مشکلات کمبود آب روبه رو هستند. کشاورز همچنین گفت: در آینده با کاهش تقاضای آب روبه رو خواهیم بود و باید قبول کنیم که 40 درصد از منابع آب موجود کاهش می یابد. وی در ادامه می افزاید: معرفی ارقامی که آب زیادی می برد را باید محدود کنیم و فضاهای تولید را به گونهای هدایت کنیم که به غیر از گیلان و مازندران، کشت برنج مورد حمایت قرار نگیرد.کشاورز خاطر نشان می کند: سطح 640 هزار هکتاری برنج باید به 450 هزار هکتار برسد، زیرا دیگر نمیتوانیم به ازای هر مترمکعب آب، 120 گرم برنج تولید کنیم؛ بنابراین نباید اجازه دهیم که سرمایه از کشور خارج شود. معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان نهادههای کشاورزی توصیه میکند که صاحب کالای خود باشند، یعنی خود به ترویج محصول تولیدی خود اقدام کنند.

 رضایتی در کیفیت مواد شیمیایی تولیدی و وارداتی احساس نمیشود
کشاورز تصریح می کند:خواهش دوم از این بخش آن است که در کیفیت مواد شیمیایی تولیدی و وارداتی تجدیدنظر کنند، زیرا رضایتی در این بخش احساس نمی شود.
وی یادآور می شود:  کمک کنیم تا با همت یکدیگر، برای افزایش کیفیت نهاده هایی چون سم و کود اقدام کنیم. معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش زراعت تأکید می کند: به عنوان خواهشی دیگر از تمامی دست اندرکاران میخواهم که سیستمهای قدیمی حمل، توزیع و مصرف نهاده ها را اصلاح کنند. کشاورز اظهار می دارد: سیاست جدید دولت بر آن است که هیچ انحصاری برای دسترسی کشاورزان به تکنولوژیهای جدید وجود نداشته باشد که در این راستا از بخش خصوصی می خواهیم که با سرعت بیشتری پیش روند.

 سطح کشت ذرت موسوم به  704 را به صفر برسانیم
وی به مسئله آب اشاره میکند و می گوید: تغییر در تقاضای آب مشکل را حل نمیکند، بلکه باید تلاش کنیم تغییراتی در روند آبیاری و ارقام مصرفی به وجود آوریم؛ به گونه ای که سطح کشت ذرت 704 را به صفر برسانیم.
کشاورز همچنین می افزاید : اگر به جای بذر، اقدام به کشت نشاء کنیم، 30 تا 40 درصد توفیق در تولید بهوجود خواهد آمد. وی خاطر نشان می کند : خسارت آفات در کشور هنوز بالا است، به گونه ای که برای آفت پسیل مجبور هستیم 14 بار سمپاشی کنیم که امیدواریم با تقویت این بخش و افزایش تولیدات کشاورزی بتوانیم ضمن کاهش مصرف سموم شیمیایی و کاهش هزینه های مصرف آب، عملکرد را افزایش دهیم.
کد خبر f2467e10fb8b4c138bc7ea299559368a

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 6 =