کشاورزی> متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی پاییز سال 95 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد و بر اساس آن قیمت برنج در فصل پائیز با ۳۵.۵ درصد رشد همراه بود.

 گزیده متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی پاییز سال 95 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در بخش محصولات کشاورزی، اقلام مربوط به غلات؛ قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در پاییز سال 1395 در کل کشور 10124 ریال بوده است که استان قزوین با 10439 ریال بیشترین و استان ایلام با 8386 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 95 نسبت به فصل مشابه سال 94 به میزان 9.5 درصد افزایش داشته است.

در فصل پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم برنج در کل کشور 94940 ریال بوده است. استان قزوین با 106323 ریال بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 73445 ریال کمترین قیمت‌های فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 94 به میزان 35.5 درصد افزایش داشته است.

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور 39000 ریال بوده است. استان اصفهان با 53182 ریال بیشترین و استان زنجان با 24509 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 64.0 درصد افزایش داشته است.

حبوبات

قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا قرمز در پاییز سال 1395 در کل کشور 49127ریال بوده است که استان کردستان با 56937 ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با 38512 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 94 معادل 31.0 درصد افزایش داشته است.

در پاییز 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی در کل کشور به رقم 55703 ریال رسید که استان زنجان با 74966 ریال بیشترین و استان فارس با 49389 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 94 معادل 19.8 درصد افزایش داشته است.

دانه‌های روغنی

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم کنجد در کل کشور 53828 ریال بوده است. استان مازندران با 118522 ریال بیشترین و استان کرمان با 46298 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 6.9 درصد کاهش داشته است.

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم زیتون در کل کشور 40311 ریال بوده است. استان زنجان با 53367 ریال بیشترین و استان فارس با 21000 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 7.1 درصد کاهش داشته است.

محصولات لیفی

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه (وش) در کل کشور 30393 ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با 34985 ریال بیشترین و استان قم با 24510 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 24.0 درصد افزایش داشته است.

محصولات جالیزی

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 4440 ریال بوده است. استان هرمزگان با 7599 ریال بیشترین و استان زنجان با 2711 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 94، افزایش 42.5 درصدی داشته است.

در فصل مورد بررسی قیمت یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 5311 ریال بوده است. استان‌های قزوین با 6625 ریال بیشترین و استان خوزستان با 4502 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 95 نسبت به فصل مشابه سال 94  معادل 28.3 درصد افزای داشته است.

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور 11273 ریال بوده است. استان مرکزی با 19925 ریال بیشترین و استان خوزستان با 7229 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش خیار نسبت به فصل پاییز سال 94 کاهش 14.6 درصدی داشته است.

سبزیجات

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور 4289 ریال بوده است. استان قزوین با 5636 ریال بیشترین و استان فارس با 3307 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 1395 نسبت به سال 94 معادل 4.4 درصد افزایش داشته است.

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور 3778 ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان خراسان جنوبی با 12188 ریال و پایین‌ترین قیمت فروش را استان زنجان با 2536 ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 1395 نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 46.0 درصد کاهش داشته است.

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 5666 ریال بوده است. استان گیلان با 12000 ریال بالاترین و استان لرستان با 2286 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 94 معادل 31.1 درصد کاهش داشته است.

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 5529 ریال بوده است. استان همدان با 8500 ریال بالاترین قیمت فروش و استان مرکزی با 4267 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 13.0 درصد کاهش نشان می‌دهد.

محصولات علوفه‌ای

در فصل پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 7108 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با 10865 ریال بیشترین و استان خوزستان با 2411 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 94 معادل 18.5 درصد کاهش داشته است.

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت علوفه‌ای در کل کشور 1570 ریال بوده است. استان زنجان با 1931 ریال بیشترین و استان کرمان با 1129 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 18.5درصد افزایش داشته است.

میوه‌های هسته‌دار

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم انار در کل کشور 16124 ریال بوده است. استان کرمان با 30761 ریال بیشترین و استان گیلان با 7973 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش انار نسبت به فصل مشابه سال 94 افزایشی معادل 4.1 درصد داشته است.

میوه‌های دانه‌دار

قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در پاییز سال 1395 در کل کشور 13795 ریال بوده است. استان قم با 20983 ریال و استان اصفهان با 8972 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت فرو را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال 95 نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 33.5 درصد افزایش داشته است.

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور 11313 ریال بوده است. استان خراسان رضوی با 20000 ریال بیشترین و استان اصفهان با 8451 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 94 معادل 27.7 درصد کاهش داشته است.

مرکبات

در پاییز سال 1395 قیت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور 13300 ریال بوده است. استان فارس با 23185 ریال بیشترین و استان گیلان با 8649 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 95 نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 7.4 درصد کاهش داشته است.

نارنگی

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور 9176 ریال بوده است. استان کهگیلویه‌ و بویراحمد با 19894 ریال بیشترین و استان گلستان با 7816 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز 1395 نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 10.4 درصد کاهش داشته است.

دام و فرآورد‌های دامی

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 128428 ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 150349 ریال بالاترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 112066 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌ اند. قیمت فروش این محصول در فصل پاییز 95 نسبت به فصل مشابه سال 94  به میزان 16.1 درصد افزایش داشته است.

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 119122 ریال بوده است. استان کرمان با 140400 ریال بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 97766 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال 94 معادل 2.7 درصد افزایش داشته است.

فرآورده‌های دامی

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 25655 ریال بوده است که نسبت به پاییز سال 94 افزایشی معادل 7.3 درصد داشته است. استان البرز با 53102 ریال بالاترین و استان کردستان با 16429 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

در پاییز سال 1395 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 11382 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 94 کاهش 3.0 درصدی داشته است. استان بوشهر با 20103 ریال بالاترین و استان آذربایجان غربی با 9339 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کشور داشته‌اند.

خدمات کشاورزی

در پاییز سال 1395 هزینه یکبار شخم یک هکتار زمین زارعی آبی با تراکتور در کل کشور 1343576 ریال بوده است. استان اصفهان با 3437602 ریال و استان ایلام با 799387 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمات را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 5.6 درصد افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی هزینه یکبار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 1003824 ریال بوده است. استان تهران با 1945588 ریال و استان بوشهر با 666977 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه این خدمات نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 4.9 درصد افزایش داشته  است.

در پاییز سال 1395 هزینه یکبار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 602261 ریال بوده است. استان گیلان با 2461644 ریال و استان قم با 304454 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 2.4 درصد افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی هزینه یکبار دیسک یک هکتار زمین زارعی دیم با تراکتور در کل کشور 513367 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با 983259 ریال و استان خراسان رضوی با 339709 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه‌ انجام این خدمات نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 0.5 درصد افزایش داشته است.

خدمات نیروی انسانی

در پاییز سال 1395 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور 500766 ریال بوده است. استان کرمانشاه با 896838 ریال و استان گلستان با 317944 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 2.8 درصد افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کشور 363935 ریال بوده است. استان کرمانشاه با 518717 و استان گلستان با 232000 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 10.3 درصد افزایش داشته است.

در پاییز سال 1395 دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 536376 ریال بوده است. استان مازندران با 882911 ریال و استان گلستان با 315365 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 5.8 درصد افزایش داشته‌ است.

در پاییز سال 1395 دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور 510528 ریال بوده است. استان خراسان شمالی با 683610 ریال و استان خوزستان با 294200 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 94 معادل 5.3 درصد افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور 292690 ریال بوده است. استان تهران با 450000 ریال و استان خوزستان با 260213 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل پاییز سال 94 معادل 34.7 درصد افزایش داشته است.

منبع:فارس
کد خبر 80312198e58e4551982b666990cabbda

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =