رتبه اول بیشترین افت صادرات به صنایع غذایی رسید

جزییات آمار های صادرات ۲۶ گروه ارزآور منتشر شد.

  • ۵ بخش اصلی در صادرات
  • ارزآوران بخش صنعت
  • صادرات ۶ زیرگروه معدنی
  • کاهش صدور کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی
  • ارزآوری صنایع‌دستی و فرش

 این آمار نشان می‌دهد بیشترین افت صادرات در دی‌ماه سال جاری مربوط به زیر بخش کشاورزی و صنایع غذایی است. در این دوره ارزآوری این بخش به ۴میلیارد و ۲۹۷میلیون دلار تقلیل یافته است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر در این جریان، بازگشت چندین محموله کشاورزی از کشورهای هدف به ایران بوده است.

ارزآوران در ۲۶ زیرگروه کالایی شناسایی شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین افت صادرات در میان این ۲۶زیرگروه که در ۵ بخش اصلی تقسیم شده‌اند، مربوط به بخش کشاورزی و صنایع غذایی است.

صدور کالاهای مربوط به این بخش در ‌ماه‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است؛ به گونه‌ای که چندین محموله از کشورهای هدف به ایران بازگردانده شد و فعالیت این حوزه را تحت‌تاثیر قرار داد، تا جایی‌که به دلیل بازگشت محموله‌های صادراتی، برخی از کشاورزان با زیان‌های هنگفتی روبه‌رو شدند.

در ۱۰‌ماهه منتهی به دی امسال صادرات کالا به ۱۰۰‌میلیون و ۴۲۵‌هزار تن کالا به ارزش ۳۸‌میلیارد و ۷۶۳‌میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی رشد ۵/ ۶درصدی و از نظر ارزشی افزایش بیش از ۳۷‌درصدی داشته است.

صادرات کالا در دی‌ماه نیز به ۸‌میلیون و ۹۲هزار تن به ارزش ۳‌میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار رسیده است که نسبت به‌ماه قبل ۶‌درصد از لحاظ وزنی و ۱۰‌درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است.

۵ بخش اصلی در صادرات

از میان ۵ بخش اصلی صادراتی، تنها روند صادرات محصولات کشاورزی در ۱۰‌ماهه منتهی به دی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی کاهشی بوده است و ۴‌گروه دیگر رشد را تجربه کرده‌اند.

پتروشیمی و میعانات گازی با ثبت ارزش۲۰‌میلیارد و ۱۵‌میلیون دلار و وزن ۵۲‌میلیون و ۴۵۴‌هزار تن نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ارزشی ۳۷‌درصدی و افزایش وزنی ۴‌درصد را تجربه کرده است.

  معدن و صنایع معدنی با ثبت ارزش۱۰‌میلیارد و ۴۲۳‌میلیون دلار به وزن ۳۷ میلیون و ۴۲۸ هزار تن توانسته افزایش ۸۴‌درصدی ارزشی و رشد ۹‌درصدی وزنی را رقم بزند.   کشاورزی و صنایع غذایی با کاهش ۱۴‌درصدی ارزش مواجه شده و ارزآوری این بخش را به ۴‌میلیارد و ۲۹۷‌میلیون دلار تقلیل داده است.

همچنین وزن این بخش صادراتی با کاهش ۲‌درصدی به ۶ میلیون و ۹۶۸ هزار تن رسیده است.   بخش صنعت صادراتی معادل ۳‌میلیارد و ۷۲۲میلیون دلار داشته و وزن کالاهای صادرشده نیز ۳‌میلیون و ۵۵۱‌هزار تن برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی با رشد ۳۲‌درصدی و از نظر وزنی با افزایش ۲۲‌درصدی روبه‌رو بوده است.

فرش و صنایع‌دستی نیز اگرچه از نظر وزنی با افت ۱۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده و ۱۶ هزار تن صادرات داشته، اما ارزش این بخش صادراتی با رشد ۳۲‌درصدی به ۱۴۸میلیون دلار رسیده است.

ارزآوران بخش صنعت

در بخش صنعت، صادرات ۱۰‌زیرگروه صنعتی بررسی شده است که نشان می‌دهد همچنان محصولات پلیمری در این بخش بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. در این بخش تمامی زیرگروه‌ها از نظر ارزشی رشد داشته، ولی از نظر وزنی دو زیرگروه لوازم‌خانگی و صنایع نوین، پیشرفته و دارو روند کاهشی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته طی کرده‌اند.

محصولات پلیمری در۱۰‌ماهه امسال صادراتی معادل یک‌میلیارد و ۲۵‌میلیون دلار داشته و رشد ارزشی آنها ۲۲‌درصد است. همچنین وزن کالاهای صادرشده در این زیرگروه با رشد ۱۶‌درصدی به ۸۱۲‌میلیون دلار رسیده است.

نساجی، پوشاک و کفش با رشد ۹‌درصدی ارزش نسبت به ۱۰‌ماهه سال گذشته ۶۶۴میلیون دلار ارزآوری داشته است. وزن کالاهای صادر شده در این زیرگروه نیز رشد ۱۱درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده و به ۲۹۸ هزار تن رسیده است.

در زیرگروه شیمیایی شاهد صادرات یک‌میلیون و ۵۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۵۷۸ میلیون دلار بوده‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی رشد ۱۹‌درصدی و از نظر ارزشی افزایش ۶۵‌درصدی داشته است. ماشین‌سازی و تجهیزات هم با ثبت ارزش ۵۰۴ میلیون دلار و وزن ۹۹ هزار تن توانسته نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸۱‌درصدی ارزشی و ۱۱‌درصدی وزنی را تجربه کند.

صادرات لوازم‌خانگی هم در ۱۰‌ماهه امسال ارزآوری ۲۹۳ میلیون دلاری داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲‌درصد رشد کرده است؛ اما وزن کالاهای صادر شده در این زیرگروه با کاهش ۳‌درصدی به ۲۰۷ هزار تن رسیده است.   ارزآوری صنایع برق و الکترونیک با رشد ۴۳‌درصدی روبه‌رو بوده و به ۲۲۶‌میلیون دلار رسیده است. در عین حال رشد ۳۵‌درصدی وزن کالاهای صادرشده در این زیرگروه وزن ۷۱ هزار تنی را ثبت کرده است.

محصولات سلولزی نیز صادراتی معادل ۴۳۷ هزار تن به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار داشته که نسبت به بازه مشابه سال گذشته رشد ۵۴‌درصدی ارزشی و افزایش ۱۰۹‌درصدی وزنی را رقم زده‌اند.

خودرو و نیروی‌محرکه در ۱۰‌ماهه امسال توانسته ۳۷هزار تن به ارزش ۱۳۴میلیون دلار صادرات داشته باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۶‌درصدی ارزش و ۳۲‌درصدی وزنی را تجربه کرده است. صنایع نوین، پیشرفته و دارو نیز در این بازه زمانی ارزآوری ۸۵‌میلیون دلاری داشته‌اند که نسبت به بازه مشابه سال گذشته رشد ۸‌درصدی داشته است، اما وزن کالاهای صادرشده در این زیرگروه با افت ۴‌درصدی به ۲ هزار تن رسیده است.

صدور سایر تولیدات صنعتی هم رشد ۱۹درصدی ارزشی و ۲درصدی وزنی را تجربه کرده و توانسته‌اند ۴‌میلیون دلار ارزآوری داشته باشند و وزن آنها به ۲هزار تن می‌رسد.

صادرات ۶ زیرگروه معدنی

صنایع معدنی‌فلزی ارزآورترین زیرگروه صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی در ۱۰‌ماهه امسال است. در میان ۶ زیرگروه معدن و صنایع معدنی، ارزش تمامی زیرگروه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته، ولی وزن سایر معدن غیرفلزی با افت روبه‌رو شد.

در صنایع معدنی فلزی صادرات ۸‌میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلاری با وزن ۱۳‌میلیون و ۱۸۷ هزار تن صورت‌گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۹۷‌درصدی ارزشی و افزایش ۲۳‌درصدی وزنی روبه‌رو بوده است.

ارزآوری سایر صنایع معدنی فلزی ۷۳۶میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۶‌درصدی داشته است. همچنین وزن کالاهای صادراتی در این زیرگروه با رشد ۱۷۳‌درصدی به ۵۶۵ هزار تن رسیده است.   صادرات صنایع معدنی غیرفلزی نیز با رشد ۹‌درصدی ارزشی به ۷۰۰ میلیون دلار و با رشد وزنی ۶‌درصدی به ۱۷‌میلیون و ۳۹۱هزار تن رسیده است.

صدور سایر صنایع معدنی غیرفلزی هم ارزشی معادل ۱۳۹ میلیون دلاری و وزنی معادل ۴۷۰ هزار تن داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۴‌درصدی ارزشی و ۱۵‌درصدی وزنی را تجربه کرده است.

سایر معدن غیرفلزی هم با رشد ۱۷‌درصدی ارزشی، ارزآوری ۱۱۲‌میلیون دلاری داشته، اما وزن کالاهای این زیرگروه با افت ۱۳‌درصدی به ۵ میلیون و ۷۹ هزار تن رسیده است.   ارزآوری سایر مواد معدنی فلزی نیز با رشد ۳۰‌درصدی ارزشی به ۷۸‌میلیون دلار و با افزایش ۷‌درصدی وزنی به ۷۳۵‌هزار تن رسیده است.

کاهش صدور کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی

از میان ۷ گروه صادراتی کشاورزی و صنایع غذایی، ۶ زیرگروه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ارزشی روبه‌رو شده و ۴ زیرگروه از نظر وزنی روند کاهشی را طی کرده‌اند.

میوه و تره‌بار با صادرات ۴‌میلیون و ۶۰۸ هزار تن به ارزش یک‌میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلاری، بیشترین ارزش صادرات را در میان ۷‌زیرگروه بخش کشاورزی و صنایع غذایی به خود اختصاص داده است. صادرات این کالا از نظر ارزشی با افت ۶‌درصدی روبه‌رو بوده ولی از نظر وزنی تغییری نداشته است.

خشکبار دومین زیرگروه ارزآور این بخش است که توانسته‌ در ۱۰‌ماهه امسال یک‌میلیارد و ۲۶۹میلیون دلار صادرات داشته باشد. افت ۲۰‌درصدی ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این زیرگروه رقم خورده است. وزن خشکبار صادرشده نیز با افت ۹‌درصدی به ۵۲۵ هزار تن رسیده است.

صادرات صنایع تبدیلی هم در ۱۰‌ماهه منتهی به دی‌ماه امسال با افت ۱۱‌درصدی ارزش روبه‌رو بوده و به ۵۲۸ میلیون دلار رسیده است، درحالی‌که وزن این کالاهای صادرشده در این زیرگروه رشد ۳‌درصدی داشته و رقمی معادل ۷۶۶‌هزار تن را ثبت کرده است.

شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات ارزآوری ۳۴۴‌میلیون دلاری داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۷درصدی داشته است. وزن کالاهای صادراتی در این زیرگروه هم افت ۴‌درصدی داشته و به ۳۸۵‌هزار تن رسیده است.

ارزآوری محصولات لبنی در بازه زمانی مورد بررسی ۳۲۵ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶‌درصد رشد داشته است. وزن کالاهای این زیرگروه هم با ۲‌درصد رشد به ۳۶۲ هزار تن می‌رسد.

محصولات حیوانی و صنایع وابسته صادراتی معادل ۲۶۴ میلیون دلار داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۹‌درصدی داشته است. همچنین افت ۳۲‌درصدی وزنی کالاهای صادرشده در این زیرگروه تجربه شده که رقمی معادل ۱۹۴هزار تن را ثبت کرده است.

گل و گیاهان دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی هم ارزآوری ۲۱۸‌میلیون دلاری داشته که نسبت به ۱۰‌ماهه سال گذشته کاهش ۲۷‌درصدی داشته است. همچنین وزن کالاهای صادرشده نیز ۴‌درصد کاهش داشته و به ۱۲۸ هزار تن رسیده است.

ارزآوری صنایع‌دستی و فرش

ارزآوری صنایع‌دستی در ۱۰‌ماهه امسال رشد داشته ولی فرش دستباف با کاهش روبه‌رو بوده است.   صنایع‌دستی با رشد ۸۱‌درصدی وزنی به ۹۷میلیون دلار رسیده است، اما وزن کالاهای صادر شده در این زیرگروه با رشد ۲۴‌درصدی وزنی ۱۲هزار تن ثبت‌شده است.

در عین حال، فرش دستباف به‌جز گلیم ارزآوری ۵۲‌میلیون دلاری را در ۱۰‌ماهه امسال داشته است که افت ۱۲‌درصدی را تجربه کرده است. همچنین وزن کالاهای این زیرگروه نیز رشد ۱۴‌درصدی داشته که توانسته است ۳هزار تن صادرات را ثبت کند.

منبع: دنیای اقتصاد
کد خبر 52026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =