براساس گزارش گمرک میزان صادرات خرما از 19.3 میلیون دلار سال قبل به 23.3 میلیون دلار در سال 93 افزایش یافته است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات خرما مضافتی تازه یا خشک در سال 93 به میزان 7.9 هزار تن و به ارزش 15.1 میلیون دلار بوده است.

بر اساس این گزارش میزان صادرات این محصول در سال 92 به میزان 6.9 هزار تن و به ارزش 13.3 میلیون تن صادرات داشته که به لحاظ وزنی 13.58 درصد و به لحاظ ارزشی 13.24 درصد تغییرات داشته است.

همچنین بر اساس این گزارش صادرات خرمای استعمران تازه یا خشک در سال 93 به میزان 1.6 هزار تن به ارزش 1.9 میلیون دلار و در سال 92 به میزان 1.7 هزار تن به ارزش 2.0 میلیون دلار بوده است.

این گزارش می‌افزاید: به لحاظ وزنی این محصول 7.97 - درصد و به لحاظ ارزشی 4.32 - درصد تغییر داشته است.

بر اساس این گزارش میزان صادرات خرما شاهانی تازه یا خشک در سال 93 به میزان 2.6 هزار تن به ارزش 2.3 میلیون دلار و در سال 92 به میزان 1.5 هزار تن به ارزش 1.3 میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش این محصول صادراتی به لحاظ وزنی 73.17 درصد و به لحاظ ارزشی 73.25 درصد تغییر داشته است.

همچنین بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات سایر خرماهای غیر مذکور در جای دیگر تازه یا خشک کرده در سال 93 به لحاظ وزنی معادل 3.8 هزار تن و به ارزش 4.0 میلیون دلار بوده است.

این گزارش می‌افزاید: در سال 92 میزان صادرات این محصول 2.8 هزار تن و به ارزش 2.7 میلیون دلار بوده است که این محصول به لحاظ تغییرات از نظر وزنی معادل 37.66 هزار هزار تن و از نظر ارزش 48.82 میلیون دلار را نشان می‌دهد.
کد خبر صادرات خرما ۲۱ درصد افزایش یافت

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =